Cập nhật:  GMT+7
2f58x56b3x7ba8x3832x6350xa90bx77cbx8802x4601xX7x6045x8c82xa2fdx373cx5342x58daxX5x937fxXax3b61x6745x5f2bxX4xX3xX13xad10xX3xXex951fx41a7xXdxX3xX5x7b2axa60exX1xX3xa307x3a84xX3x3c66x40a4x3ba6xX3xX24x826dxX3xX7x3542xX21xaf7exX3xX7x682fxX29xb3a3xX3xXcx50f8x3c08xX3xb245xX31x4675xX3axX28xX21xX3xX24xX2cxX3xX3cxX6xX29xX3xX13xX18xX3xX29x43f3xX6xX3xab32x8bf3xX21xX31xX0x525axX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13x4747xX51xX3axXaxX12xX0xXdxX29xX31xX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX56xX56xX4x3dcbx3723xX6xX66xXbxX1xX3exXexX1xX66xX78xX24xX21xX56xX51xX10xX7x417cxXexX66xXbxX56xX21xX10x5d03xX7xX56xX2x98c0xb6c3x7712xX56xX95xX94xX51x3d40x4a13xX9bxX95xa0afx7178xX9cxXexX2xX9bx6cc4xX9fxX9cxX95xX5xX2xX78x5371xXbxX31xXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx926cxX10xX6xX51xXaxX12x750axX1xX52xX21xX31xX3xX89xX1x8e2exX3xX5xX20xX21xX1xX3xXexXdx9682xXbxX3xXex4aeexX4xX3x8875xX21xX1xX3xX1xX4ex9fa6xX21xX31xX3xX27xXd9xX21xX3xX4xX2fxX4xX3xX21xa246xXdxX3xXe6xX3xX13xX14xX4xX3xX13xX18xX3xX24xX2cxX3xXcxX1bxX3exX21xX31xX3xX13xX18xX3xX89xX1xXdxXd9xX21xX3xXexX1bxX1cxXdxX3xX5xX20xX21xX1xX3xX24xX25xX3xX27xX28xX29xX3xX24xX2cxX3xX7xX2fxX21xX31xX3xX7xX34xX29xX36xX3xX4x90d1xX3xX21xXf3xXdxX3xX4xX130xX3xX7xX4exXf3xX21xX31xX3xX29x7924xX36xX3xX79xX6xX21xX3xX21xX31xX2cxX3axX3xXexX1bxX1cxXdxX3xX21xX14xX21xX31xX78xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX66xX51xX3axXaxX12xXcxX1xX10xX66xX3xXcxX1bxX3exX21xX31xX3xXexX39xX29xX3x7e41x8972xX3xX79xX2fxX66xX3xXc8xX1xXd0xX3xXexX4ex6de7xX21xX31xX3xXcxX1x6801xX3axX3xX24x860bxX21xX3x6ddexX3ex8a4dxX4xX3xX31xXdxX6xX36xX3xX89xX1xX52xX21xX31xX3xX89xX1xXd0xX3xX5xX20xX21xX1xX3xXexXdxXd9xXbxX3xXexXddxX4xX3xXe0xX21xX1xX3xX1xX4exXe6xX21xX31xX3xX27xXd9xX21xX3xX4xX2fxX4xX3xX21xXf3xXdxX3xXe6xX3xX13xX14xX4xX3xX13xX18xX3xX24xX2cxX3xXcxX1bxX3exX21xX31xX3xX13xX18xX78xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX66xX51xX3axXaxX12xX3cxX31xX2cxX3axX3xX2xX9bx6692xX2xXa5xX56xX2xX2xX36xX3xXexX1bxX1cxXdxX3xX89xX1xX52xX21xX31xX3xX29xX4exX6xX36xX3xX21xX31xX2cxX3axX3xXexX1bxX1cxXdxX3xX21xX14xX21xX31xX36xX3xX7xX2fxX21xX31xX3xX7xX34xX29xX3xX4xX130xX3xX7xX4exXf3xX21xX31xX3xX29xX140xX3xX24xX2cxX3xX7xX4exXf3xX21xX31xX3xX29xX140xX3xX21xX1xa7a8xX36xX3xXexX1bxX1cxXdxX3xX5xX20xX21xX1xX3xX24xX25xX3xX27xX28xX29xX3xX24xX2cxX3xX7xX2fxX21xX31xX3xX7xX34xX29xX78xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX66xX51xX3axXaxX12xX17axX17bxX3xX79xX2fxX66xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxXd9xXexX3xX4xX2fxX4xX3xX24xX140xX21xX31xX3xX21xX31xX2cxX3axX3xX24xX2cxX3xX27xX28xX29xX3xX2xX9bxX56xX2xX2x9a72xX3x54b4xX1xXd0xX6xX3xXcxX39xX3axX3xX13xX14xX4xX3xX13xX18xX36xX3xX21xX31xX2cxX3axX3xX21xX14xX21xX31xX36xX3xX27xX28xX29xX3xX4xX130xX3xX29xX4exX6xX3xX24xX2cxXdxX3xX21xXf3xXdxX36xX3xX7xX2fxX21xX31xX3xX7xX34xX29xX3xX4xX130xX3xX21xXf3xXdxX3xX4xX130xX3xX7xX4exXf3xX21xX31xX3xX29xX140xX78xX3x4041xXdxX130xX3xX21xX1xX248xX78xX3x87c3xX2fxX21xX31xX3xX7xX34xX29xX3xX24xX2cxX3xX27xX28xX29xX3xXexX1bxX1cxXdxX3xX1bx85cfxXexX78xX3x4471xX18xX3x98bcxX29xX3xXex70d3xX3xX96xX96xX1fdxX94xXa5x5f40xX78xX3xX3cxX1xXdx5164xXexX3xX27xX18xX3xXexX1x5fd9xXbxX3xX21xX1xX335xXexX3xXexX320xX3xX2xX9fxX1fdx815bxX2xX3xX27xX18xX3x5341xX36xX3xX4xX130xX3xX21xXf3xXdxX3xX51xX4exX34xXdxX3xX2xXa5xX3xX27xX18xX3xX349xX78xX3xX3cxX1xXdxX32dxXexX3xX27xX18xX3xX4xX6xX66xX3xX21xX1xX335xXexX3xXexX320xX3xX343xXa5xX1fdxXa0xX9cxX3xX27xX18xX3xX349xX36xX3xX4xX130xX3xX21xXf3xXdxX3xXexX1bxX28xX21xX3xXa0xX9cxX3xX27xX18xX3xX349xX78xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX66xX51xX3axXaxX12xX2a9xX1xXd0xX6xX3xX319xX52xX21xX31xX3xX13xX14xX4xX3xX13xX18xX3xX21xX31xX2cxX3axX3xX21xX14xX21xX31xX36xX3xX27xX28xX29xX3xX4xX130xX3xX29xX4exX6xX3xX24xX2cxXdxX3xX21xXf3xXdxX36xX3xX7xX2fxX21xX31xX3xX7xX34xX29xX3xX4xX130xX3xX7xX4exXf3xX21xX31xX3xX29xX140xX3xX24xX2cxX3xX7xX4exXf3xX21xX31xX3xX29xX140xX3xX21xX1xX248xX3xX1bxXe0xXdxX3xX1bxX2fxX4xX78xX3xX2f6xXdxX130xX3xX319xX52xX21xX31xX3xX27xXd9xX21xX3xX319xX52xX21xX31xX3xX3cxX6xX29xX3xX4xX335xXbxX3xX343xX1fdxXa0xX78xX3xX2ffxX2fxX21xX31xX3xX7xX34xX29xX3xX24xX2cxX3xX27xX28xX29xX3xXexX1bxX1cxXdxX3xX5xX20xX21xX1xX36xX3xX24xX140xX21xX31xX3xX21x899axXdxX3xXexX1bxX1cxXdxX3xX1bxX315xXexX78xX3xX319xX18xX3xX31cxX29xX3xXexX320xX3xX9bxX9cxX1fdxX94xXa5xX327xX78xX3xX3cxX1xXdxX32dxXexX3xX27xX18xX3xXexX1xX335xXbxX3xX21xX1xX335xXexX3xXexX320xX3xX2xX94xX1fdxX343xX343xX3xX27xX18xX3xX349xX36xX3xX24xX140xX21xX31xX3xX21xX449xXdxX3xX4xX130xX3xX21xXf3xXdxX3xX51xX4exX34xXdxX3xX2xX94xX3xX27xX18xX3xX349xX78xX3xX3cxX1xXdxX32dxXexX3xX27xX18xX3xX4xX6xX66xX3xX21xX1xX335xXexX3xXexX320xX3xX343xX9bxX1fdxX343xX94xX3xX27xX18xX36xX3xX4xX130xX3xX21xXf3xXdxX3xXexX1bxX28xX21xX3xX343xX94xX3xX27xX18xX3xX349xX78xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX66xX51xX3axXaxX12xXcxX1xX18dxX3xX27xX52xX3xXc2xX2cxX3xX3cxX18xXdxX3xX21xX31xX2cxX3axX3xX21xX14xX21xX31xX36xX3xX27xX28xX29xX3xX89xX1xX52xX21xX31xX3xX29xX4exX6xX36xX3xX7xX2fxX21xX31xX3xX7xX34xX29xX3xX4xX130xX3xX7xX4exXf3xX21xX31xX3xX29xX140xX3xX21xX1xX248xX78xX3xX2f6xXdxX130xX3xX319xX52xX21xX31xX3xX27xXd9xX21xX3xX319xX52xX21xX31xX3xX3cxX6xX29xX3xX4xX335xXbxX3xX343xX1fdxXa0xX78xX3xX2ffxX2fxX21xX31xX3xX7xX34xX29xX3xX24xX2cxX3xX27xX28xX29xX3xXexX1bxX1cxXdxX3xX1bxX315xXexX78xX3xX319xX18xX3xX31cxX29xX3xXexX320xX3xX9bxX9cxX1fdxX94xX9bxX327xX78xX3xX3cxX1xXdxX32dxXexX3xX27xX18xX3xXexX1xX335xXbxX3xX21xX1xX335xXexX3xXexX320xX3xX2xX94xX1fdxX343xX343xX3xX27xX18xX3xX349xX78xX3xX3cxX1xXdxX32dxXexX3xX27xX18xX3xX4xX6xX66xX3xX21xX1xX335xXexX3xXexX320xX3xX343xX9bxX1fdxX343xX94xX3xX27xX18xX3xX349xX78xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX66xX51xX3axXaxX12xX349xX2fxX4xX3xXexb6f0xX21xX1xX3xXexX320xX3xXcxX1xX6xX21xX1xX3xXc2xX130xX6xX3xX27xXd9xX21xX3xXcxX1xX320xX6xX3xXcxX1xXdxX28xX21xX1fdxXc2xX3exXd9xX3xX21xX31xX2cxX3axX3xX21xX14xX21xX31xX36xX3xX27xX28xX29xX3xX4xX130xX3xX29xX4exX6xX3xX24xX2cxXdxX3xX21xXf3xXdxX36xX3xX7xX2fxX21xX31xX3xX7xX34xX29xX3xX4xX130xX3xX7xX4exXf3xX21xX31xX3xX29xX140xX3xX24xX2cxX3xX7xX4exXf3xX21xX31xX3xX29xX140xX3xX21xX1xX248xX3xX1bxXe0xXdxX3xX1bxX2fxX4xX78xX3xX2f6xXdxX130xX3xX21xX1xX248xX78xX3xX2a9xX1xXd0xX6xX3xX13xX14xX4xX3xX7xX2fxX21xX31xX3xX7xX34xX29xX3xX24xX2cxX3xX27xX28xX29xX3xXexX1bxX1cxXdxX3xX5xX20xX21xX1xX78xX3xX319xX18xX3xX31cxX29xX3xXexX320xX3xX9bxX96xX1fdxX94xXa5xX327xX78xX3xX3cxX1xXdxX32dxXexX3xX27xX18xX3xXexX1xX335xXbxX3xX21xX1xX335xXexX3xXexX320xX3xX343xX9cxX1fdxX343xXa0xX3xX27xX18xX3xX349xX78xX3xX3cxX1xXdxX32dxXexX3xX27xX18xX3xX4xX6xX66xX3xX21xX1xX335xXexX3xXexX320xX3xX343xX9bxX1fdxX343xX94xX3xX27xX18xX3xX349xX78xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX66xX51xX3axXaxX12xX349xX2fxX4xX3xXexX5d7xX21xX1xX36xX3xXexX1xX2cxX21xX1xX3xXbxX1xX196xX3xXexX320xX3xX319xX2cxX3xX3cxa5e3xX21xX31xX3xX27xXd9xX21xX3xX13x3cebxX21xX1xX3xXcxX1xX3exa4bexX21xX36xX3xX21xX31xX2cxX3axX3xX21xX14xX21xX31xX36xX3xX27xX28xX29xX3xX4xX130xX3xX29xX4exX6xX3xX1bxX2cxX66xX3xX24xX2cxX3xX51xX52xX21xX31xX3xX24xX2cxXdxX3xX21xXf3xXdxX78xX3xX2f6xXdxX130xX3xX319xX52xX21xX31xX3xX13xX14xX4xX3xX4xX335xXbxX3xX343xX1fdxXa0xX78xX3xX319xX18xX3xX31cxX29xX3xXexX320xX3xX9bxX9cxX1fdxX94xX96xX327xX78xX3xX3cxX1xXdxX32dxXexX3xX27xX18xX3xXexX1xX335xXbxX3xX21xX1xX335xXexX3xXexX320xX3xX343xXa0xX1fdxX343xX9bxX3xX27xX18xX3xX349xX78xX3xX3cxX1xXdxX32dxXexX3xX27xX18xX3xX4xX6xX66xX3xX21xX1xX335xXexX3xXexX320xX3xX343xX9fxX1fdxXa0xX2xX3xX27xX18xX3xX349xX78xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX66xX51xX3axXaxX12xXcxX39xX3axX3xX3cxX31xX3exX3axX28xX21xX3xX21xX31xX2cxX3axX3xX21xX14xX21xX31xX36xX3xX4xX1xXdxX25xX3exX3xXexX196xXdxX3xX24xX2cxX3xX27xX28xX29xX3xX4xX130xX3xX29xX4exX6xX3xX1bxX2cxX66xX3xX24xX2cxX3xX51xX52xX21xX31xX3xX24xX2cxXdxX3xX21xXf3xXdxX78xX3xX2f6xXdxX130xX3xX319xX52xX21xX31xX3xX13xX14xX4xX3xX27xXd9xX21xX3xX319xX52xX21xX31xX3xX4xX335xXbxX3xX343xX1fdxXa0xX78xX3xXcxX1bxX66xX21xX31xX3xX4xXf3xX21xX3xX51xX52xX21xX31xX3xX4xX130xX3xX89xX1xXe0xX3xX21xX191xX21xX31xX3x824axXe0xX3axX3xX1bxX6xX3xX5xX196xX4xX36xX3xX7xX315xXexX3xX24xX2cxX3xX31xXdxX130xX3xX31xXdxX708xXexX3xX29xX20xX21xX1xX78xX3xX319xX18xX3xX31cxX29xX3xXexX320xX3xX96xX96xX1fdxX94xX96xX327xX78xX3xX3cxX1xXdxX32dxXexX3xX27xX18xX3xXexX1xX335xXbxX3xX21xX1xX335xXexX3xXexX320xX3xX2xXa5xX1fdxX343xX9cxX3xX27xX18xX3xX349xX36xX3xX4xX130xX3xX21xXf3xXdxX3xX51xX4exX34xXdxX3xX2xXa5xX3xX27xX18xX3xX349xX78xX3xX3cxX1xXdxX32dxXexX3xX27xX18xX3xX4xX6xX66xX3xX21xX1xX335xXexX3xXexX320xX3xX343xX9bxX1fdxX343xX94xX3xX27xX18xX3xX349xX78xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX66xX51xX3axXaxX12xX3cxX6xX29xX3xX13xX18xX3xX21xX31xX2cxX3axX3xX21xX14xX21xX31xX36xX3xX4xX1xXdxX25xX3exX3xXexX196xXdxX3xX24xX2cxX3xX27xX28xX29xX3xX4xX130xX3xX29xX4exX6xX3xX1bxX2cxX66xX3xX24xX2cxX3xX51xX52xX21xX31xX3xX24xX2cxXdxX3xX21xXf3xXdxX78xX3xX2f6xXdxX130xX3xX319xX52xX21xX31xX3xX13xX14xX4xX3xX4xX335xXbxX3xX343xX1fdxXa0xX78xX3xXcxX1bxX66xX21xX31xX3xX4xXf3xX21xX3xX51xX52xX21xX31xX3xX4xX130xX3xX89xX1xXe0xX3xX21xX191xX21xX31xX3xX832xXe0xX3axX3xX1bxX6xX3xX5xX196xX4xX36xX3xX7xX315xXexX3xX24xX2cxX3xX31xXdxX130xX3xX31xXdxX708xXexX3xX29xX20xX21xX1xX78xX3xX319xX18xX3xX31cxX29xX3xXexX320xX3xX96xX9cxX1fdxX94xX343xX327xX78xX3xX3cxX1xXdxX32dxXexX3xX27xX18xX3xXexX1xX335xXbxX3xX21xX1xX335xXexX3xXexX320xX3xX343xXa0xX1fdxX343xX9bxX3xX27xX18xX3xX349xX78xX3xX3cxX1xXdxX32dxXexX3xX27xX18xX3xX4xX6xX66xX3xX21xX1xX335xXexX3xXexX320xX3xXa0xX9cxX1fdxXa0xXa0xX3xX27xX18xX3xX349xX78xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx62d2xX3exXexX1xX66xX1bxXaxX12xXcxX1xX10xX66xX3xXcxXcx7c23xac7fxX3cxX0xX56xXbxX12

Theo TTXVN

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Xoa dịu nỗi đau tai nạn giao thông

Xoa dịu nỗi đau tai nạn giao thông
2023-11-28 08:07:00

baophutho.vn Nhân ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông (TNGT) năm 2023, tại Phú Thọ, nhiều hoạt động được các cơ quan, ban,...

Mỹ Lung khéo làm dân vận

Mỹ Lung khéo làm dân vận
2019-11-15 05:45:16

PTĐT - Vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; đẩy mạnh phong trào thi đua nhằm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương...

Diễn đàn “Báo chí & Công nghệ”

Diễn đàn “Báo chí & Công nghệ”
2019-11-13 09:54:01

PTĐT - Ngày 13/11, tại Hà Nội, Bộ TT&TT tổ chức Diễn đàn “Báo chí & Công nghệ” với mục đích để các nhà quản lý, các cơ quan báo chí, các doanh nghiệp công nghệ thông tin đưa ra...

Lễ cấp sắc của người Dao

Lễ cấp sắc của người Dao
2019-11-10 05:43:06

PTĐT - Cũng như nhiều ngành Dao khác, người Quần Chẹt quan niệm: Đàn ông đã lập gia đình nếu chưa trải qua lễ cấp sắc thì dù già vẫn coi là trẻ con,...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long