Cập nhật:  GMT+7
508dxbc01xc347x7b29xd0c4xad26xaa76x880ax6c73xX7xb830xa213xaa96x8418xaeabx97bexX5x6ac9xXaxca02x5c3exc90fxXdxX3xd3f8x5d02x855bx940bx659bxX3xX1axX1bxX1xXdxa666xXbxX3x763ex9d07xX3xX4x52f1xX1axX1bxX3xXex79f8xX4xX3x6921xb53exXdxX3x90abxX30x583axc900xX3xX4x7bd1xXbxX3xb3cbx6166xX3xX1axc45axbe0exX3xb65axb8b1xX44xX44xX0x7c4axX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX10xX6xX17xXaxX12xXcxcd07x7833xX1axX1bxX3xce0bxX3xX1axX1bx8a9bxb89exX3xXex81bcxX3xX44x91ccxX49x7fa2xX3x869dxX3xX2xX49x5a2cxX3xX30xX31xXdxX3xX34xX30xX36xX37xX3xXexa900xX1axX1xX3xXbxX1x6769xXdxX3xX1x6d5axXbxX3xX24x9c99xXdxX3x7655x86a7xX3xX1axX31xXdxX3xX24xX25xX3xXexc133xX3xX4xX1x737exX4xX3x8f0exX14xXdxX3xX17xX18xX19xX1axX1bxX3x5265xXdxbd89xX1axX3xXexX1xXa3xX4x8cacxX3xXb0x768dxX3xX1axX41xX1axX1bxX3xX24xcc0exX3xX4xX1x84c4xX69x52b7xX1axX3xX42xX28xX1axXb9xX3xX1axX1bxX1xXdxX21xXbxX3xX24xX25xX3xX4xX1xX60xX3xX44xX45xX45xX3xX1x9754xX4xX3xX24xXdxXcaxX1axX3xX5xX68xX3x575cxX1xa5bbxX3xXex67a1xX4xX1xX3xX30xX31xXdxX3xX34xX30xX36xX37xX3xX4xX3axXbxX3xX3dxX3exX3xXexX5fxXcaxX1axX3x9ecbxXf5xX6xX3xXa6xX68xX1axX3xXexX83xX1axX1x751exX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf0xX6xXbxXexXdxX60xX1axXaxX12xX0xXdxX42xX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXf0xX10xX1axXexX10xX5fxXaxX3xX7xXexX69xX5xX10xX9xXax9e3bxXdxX17xXexX1xb1c2xX3xX77xce68xX45xXbxX3dx82b6xX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX154xX3xb760xX6fxab31xXbxX3dxX15bxXaxX3xX7xX5fxX4xX9xXaxX49xX49xX4xX11axXa6xX6xX60xXbxX1xXc8xXexX1xX60xX11axX24xX1axX49xX17xX10xX7xXb0xXexX60xXbxX49xX1axX10xX14fxX7xX49xX44xX44xX44xX71xX49xX2xX2xX2xX17xX157xX44xX45xX44xX45xX165xX77xXexX157xX165xX45xX64xX5xX71xX73x685exX64xX157xX64xX64xX44xX77xX77xX6fxX77xX77xX77xX2xX165xX73xX4xX44xX2xX157xX165xX11ax52e4xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX17xX18xX19xX1axX1bxX3xX1axX1bxX1xXdxX21xXbxX3xX24xX25xX3xX4xX28xX1axX1bxX3xXexX2dxX4xX3xX30xX31xXdxX3xX34xX30xX36xX37xX3xX4xX3axXbxX3xX3dxX3exX3xX1axX41xX42xX3xX44xX45xX44xX44xXaxX3xX14fxXdxX17xXexX1xX9xXaxX77xX157xX45xXaxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX9xXaxX165xX6fxX167xXaxX3xX49xX12xXf0xX2dxX4xX3xX4xX2dxX1axX3xXa6xX31xX3xX30xX31xXdxX3xXexX1xX6xX42xX3xX1bxXdxX6xX3xX5xX91xXbxX3xXexb890xXbxX3xXa6xX14xXdxX3xX17xX18xX19xX1axX1bxX3xX1axX1bxX1xXdxX21xXbxX3xX24xX25xX3xX4xX28xX1axX1bxX3xXexX2dxX4xX3xX30xX31xXdxX11axX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX60xX17xX69xXaxX12xXcxX1xX6xX42xX3xX1bxXdxX6xX3xX5xX91xXbxX3xXa6xX14xXdxX3xX17xX18xX19xX1axX1bxXb9xX3xX4xX2dxX4xX3xX1xXe5xX4xX3xX24xXdxXcaxX1axX3xX10exX3exX3xX10exX18xX8dxX4xX3xX1axX1bxX1xX10xX3xX4xX2dxX4xX3xX1axX31xXdxX3xX17xXc8xX1axX1bxX154xX3xX30xX18xX91xX1axX1bxX3xX17xbfd2xX1axX3xXexX1xa3abxX4xX3xX1xXdxX21xX1axX3xba0bxXdxXc4xXc8xX3xX5xX21xX3xX30xX31xXdxX3xX34xX30xX36xX37xX3xa3ccxXdxX21xXexX3xX37xX6xX42xX15bxX3xX3dxa68fxX69xX3xX17xX2bbxX1axX1bxX3xXexX9fxX3xX4xX1xXa3xX4xX3xX30xX31xXdxX3xX24xb51dxX1axX1bxX3xX42x5d83xX1axX1xX15bxX3xX10exX9fxXdxX3xX42xX91xXdxX3xX4xX28xX1axX1bxX3xXexX2dxX4xX3xXexXc8xX69xXcaxX1axX3xXexX5fxXc8xX69xXc4xX1axX3xX1axX1xXdxX21xX42xX3xXb0xb5aexX3xX44xX45xX44xX2xX73xX44xX45xX44xX71xX15bxX3xX1bxXdx9c47xXdxX3xXbxX1xX2dxXbxX3xX1x527fxX3xXexX5fxX8dxX3xXbxX1xX25xX3xX1axX2f4xX3xXexX1xX68xX1axX1xX3xX5xX236xXbxX3xX30xX8dxXbxX3xXexX2dxX4xX3xX3dxX3exXb9xX3xX4xX2dxX4xX3xXexX9fxX3xX5xXdxXcaxX1axX3xXb0xXb2xXexX3xXbxX1xX2dxXexX3xXexX5fxXdx8e60xX1axX3xXb0xXdxX1axX1xX3xXexXb2xX15bxX3xX1axX2dfxX1axX1bxX3xX4xX6xX60xX3xXb0xXdxXb2xX1axX3xXexX1xXa3xX4xX3xX24xXc4xX3xXbxX1x768axX1axX1bxXb9xX3xX4xX1xX89xX1axX1bxX3xX3dxX2dfxX42xX3xX1xX2f9xXdxX3xXbxX1xX25xX3xX1axX2f4xXb9xX3xXexX5fx916dxX3xX10xX42x6ad2xXcxX1xX28xX1axX1bxX3xb7f6xXc8xX6xX3xX5xX91xXbxX3xXa6xX14xXdxX3xX17xX18xX19xX1axX1bxX3xX1axX1xaf81xX42xX3xXexX5fxX6xX1axX1bxX3xXa6xXf5xX3xXb0xXdxXb2xX1axX3xXexX1xXa3xX4xXb9xX3xXb0x5375xX3xX1axX41xX1axX1bxX3xX4x82a9xX1axX3xXexX1xXdxXb2xXexX3xX1bxXdx5f25xXbxX3xX4xX1xX60xX3xX4xX2dxX1axX3xXa6xX31xX3xX30xX31xXdxX3xX4xb86dxX3xXexX1xXcaxX42xX3xXb0xXdxX1axX1xX3xX1axX1bxX1xXdxX21xX42xX3xX10exX9fxXdxX3xX42xX91xXdxX3xXbxX1xX18xab09xX1axX1bxX3xXbxX1xX2dxXbxX3xX1xX60xX2f9xXexX3xX10exX31xX1axX1bxX3xX30xX31xXdxX11axX3xX1axX2dfxX1axX1bxX3xX4xX6xX60xX3xX1axX41xX1axX1bxX3xX5xX2bbxX4xXb9xX3xXexX5fx69c4xX1axX1xX3xX10exX31xX3xX1axX1xX236xX1axX3xXexX1xXa3xX4xXb9xX3xX1bxX414xXbxX3xXbxX1xX3f6xX1axX3xX1axX2dfxX1axX1bxX3xX4xX6xX60xX3xX4xX1xX3axXexX3xX5xX18xX8dxX1axX1bxX3xX1xXdxX21xXc8xX3xX3c2xXc8xX332xX3xX1xX60xX2f9xXexX3xX10exX31xX1axX1bxXb9xX3xX4xX1xX18xX432xX1axX1bxX3xXexX5fxX45fxX1axX1xX3xX4xX28xX1axX1bxX3xXexX2dxX4xX3xX30xX31xXdxXb9xX3xX10exX2dxXbxX3xXa3xX1axX1bxX3xX69xXcaxXc8xX3xX4xX3f6xXc8xX3xX10ex99d9xXexX3xX5fxX6xX3xX10exX89xXdxX3xX24xX91xXdxX3xXexX1xX2bbxX4xX3xXexXdxb061xX1axX3xX10exXf5xX6xX3xXbxX1xX18xX432xX1axX1bxX11axX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx97d1xXc8xXexX1xX60xX5fxXaxX12xX30xX14xX1axX1bxX3xX30xXc8xXb2xX0xX49xXbxX12

Hồng Huế

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Cảnh báo mưa dông, gió giật mạnh

Cảnh báo mưa dông, gió giật mạnh
2022-06-29 10:58:00

baophutho.vn Ngày 29/6, Đài khí tượng thủy văn khu vực Việt Bắc phát đi cảnh báo do ảnh hưởng của hội tụ gió lên đến 5.000m, hoạt động mạnh dần lên nên ở...

Nghĩa tình “Mái ấm Công đoàn”

Nghĩa tình “Mái ấm Công đoàn”
2022-06-28 15:13:00

baophutho.vn Hiệu quả từ chương trình “Mái ấm Công đoàn” trên địa bàn tỉnh đã giúp công nhân viên chức, người lao động có thêm niềm tin, sự gắn bó với tổ...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long