Cập nhật:  GMT+7
e853xfbdfx1402cx13e21x115aex13c54x10fa1xea3ex15897xX7xefa0xf56bx108b7x15059x15d80xfa6bxX5xfba1xXax11bddx14cf0x16397x16446xX3x12840x15127x13717xX1xX3xX4xX1xXdxX3xXex15cb7x152c8xX3xX5x11c17x10d4cxX19x166d6xX3xX1xX25x15011x15bc0xX3xXexX21xeb8exX3xX4x13cabxXbxX3xf5a8xX22x16060xX3xX1xXdx15082xX17xX3x10af7x148f7xX3xX1x11ea4xXdxX3x15696xX2cxX6xX3xXexX1xf826xX3x117c2xXcx16da6xX0x132e1xX1xX2xX12xX0xXdxX17xX28xX3xX7xX21xX4xX9xXaxX53xX53xX4x14b37xX37xX6xX39xXbxX1xX2cxXexX1xX39xX64x14357xX19xX53x13880xX10xX7x10b5exXexX39xXbxX53xX19xX10x12aa9xX7xX53xff8bxX2x12d2fx111bcxX53xX2xX2xX2xX72x144c8xX2x14d57xX81xX7fx11c4fxX8dxXexX2x11e94xe87dxX91xX8axX7fxX5xX2xX64x16232xXbxX28xXaxX3xX53xX12xfdc2xX28xX25x13351xXdxX3xX1xX25x12136xX19xX28xX3xX5xX25xX26xX19xX28xX3xX1xX25xX2cxX2dxX3xXexX21xX31xX3xX4xX34xXbxX3x1512dx16532xed7axXc0xX3xXa8xX3xXcxX1xf50cxX3xXexX21xX34xX19xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xXbfxX6xX3xX5x13957xX17xX3xXexX1x13f5axX3xXex16bbaxX4xX3x134aex12f2exX19xX28xX3xX75x15a74xX3xX19xX1x16f10xX19xX3xX4xX1xXdxX3xXexX21xX22xX3xX47xX2cxX6xX3xXexX1xX4dxX3xX4fxXcxX51xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc0xX10xX6xX72xXaxX12xXcxX21xX25x11e3dxX4xX3xX72xXdx12d72xX19xX3xX37xXdx11433xX19xX3xXbxX1x11af4xX4xX3xXexX18xXbxX3xX4xXdexX6xX3xX72xXc8xX4xX1xX3x133d2x11520x157cex13849x152d5x16ebfxX2xX92xX2dxX3xXbxX1xX25xX26xX19xX28xX3xXexX1xX12bxX4xX3xX4xX1xXdxX3xXexX21xX22xX3xX47xX2cxX6xX3xXexX1xX4dxX3xX4fxXcxX51xX3xX7xf3c7xX3xXexXdx1627exX19xX3xX5xX31xXdxX2dxX3xX6xX19xX3xXexX39xXd9xX19xX2dxX3xXe4x13ffaxX4xX3xX37xXdxX16axXexX3xX7xX166xX3xX28xXdx141a3xXbxX3xX19xX28xX25xXa3xXdxX3xX1xX25xXa8xX19xX28xX3xX5xX25xX26xX19xX28xX3xX1xX25xX2cxX2dxX3xXexX21xX31xX3xX4xX34xXbxX3xX37xX22xX39xX3xX1xXdxX3dxX17xX3xX40xX41xX3xX1xX44xXdxX3xfd14xXbfxXc0xXc1xXc0x14e6fxX3xX1xX18xX19xX3xX4xX1xX126xX3xXe4xXdxX3xX5xX18xXdxX2dxX3xXexXdxX126xXbxX3xX40xX189xX4xX2dxX3xX37xX22xX39xX3xXe4xX22xX17xX3xXe4xX25xX31xX4xX3xX6xX19xX3xXexX39xXd9xX19xX64xX3xXcxX1xXa3xXdxX3xX28xXdxX6xX19xX3xX47xX2cxX6xX19xX2dxX3xXbfxXc0xXc1xXc0xX3xX1xX2cxX15xX16axX19xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xXbfxX6xX3xXe4xX41xX3xXe4xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1xX3xXexX2cxX15xfc31xX19xX3xXexX21xX2cxX15x14f59xX19xX3xX4xX1xXdxX3xXexX21xX22xX3xX5xX25xX26xX19xX28xX3xX1xX25xX2cxX2dxX3xXexX21xX31xX3xX4xX34xXbxX3xX37xX22xX39xX3xX1xXdxX3dxX17xX3xX40xX41xX3xX1xX44xXdxX3xX47xX2cxX6xX3xXexX1xX4dxX3xX4fxXcxX51xX64xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbfxX39xX72xX15xXaxX12xXcxX1xX10xX39xX3xXexX1xe8b0xX19xX28xX3xX75xX225xX2dxX3xXex12cc5xX19xX1xX3xXe4xX126xX19xX3xX1xX126xXexX3xXexX1x11c40xX19xX28xX3xX82xX53xX7fxX8dxX7fxX2xX3xXex11052xX19xX28xX3xX7xX282xX3xX19xX28xX25xXa3xXdxX3xX19xX1xXeexX19xX3xX5xX25xX26xX19xX28xX3xX1xX25xX2cxX3xX6fxXd9xX3xXexX21xX31xX3xX4xX34xXbxX3xXbfxXc0xXc1xXc0xX3xX1xXd9xX19xX28xX3xXexX1xX299xX19xX28xX3xXexX18xXdxX3xX1xX2cxX15xX16axX19xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xXbfxX6xX3xX5xXd9xX3xX91xX64xX88xX82xX82xX3xX19xX28xX25xXa3xXdxX2dxX3xX19xX28xX25xXa3xXdxX3xX19xX1xXeexX19xX3xX4xX1xX126xX3xXe4xX44xX3xX47xX2cxX6xX3xXexX1xX4dxX3xX4fxXcxX51xX3xX5xXd9xX3xX7fxX88xX82xX3xX19xX28xX25xXa3xXdxX3xX4xX1xXdxX126xX17xX3xX2xX88xX2dxX2x13c0cxX64xX3xXa0xX1xXa3xX3xX4xX299xX4xX3xX28xXdxX22xXdxX3xXbxX1xX299xXbxX3xXe4x129a3xX19xX28xX3xX37xX44xX2dxX3xX4xXe1xX3xXexX1xX3dxX2dxX3xXexX1xXdxX126xXexX3xXexX1x15503xX4xX3xX4x10d86xX19xX28xX3xX6fxX11cxXdxX3xX7xX362xX3xXbxX1xX282xXdxX3xX1xX31xXbxX3xXexX1xX25xXa3xX19xX28xX3xX40xX2cxX15xX225xX19xX3xX1xXdxX16axX2cxX3xX47xX2cxX22xX3xX4xXdexX6xX3xX4xX299xX4xX3xX4xX26xX3xX47xX2cxX6xX19xX3xX5xXdxX225xX19xX3xX47xX2cxX6xX19xX2dxX3xXexX1xX25xXa3xX19xX28xX3xX40xX2cxX15xX225xX19xX3xXe4xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1xX3xX4x13bfdxX19xX28xX3xXexX299xX4xX3xXexX2cxX15xX225xX19xX3xXexX21xX2cxX15xX22cxX19xX2dxX3xX6fxXeexX19xX3xXe4xX44xX19xX28xX3xXe4xX126xX19xX3xXexX34xXexX3xX4xX22xX3xX4xX299xX4xX3xXe4xX282xXdxX3xXexX25xX31xX19xX28xX3xXexX1xXe1xX3xX1xX25xXa8xX19xX28xX3xXexX21xX225xX19xX3xXe4xXc8xX6xX3xX37xXd9xX19xX3xX1xX2cxX15xX16axX19xX64xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX12x122eexX6xX2cxX3xX75x16471xX3xX4xX1xXdxX3xXexX21xX22xX3xXexX1xX299xX19xX28xX3xX92xX53xX7fxX8dxX7fxX2xX2dxX3xX1xX2cxX15xX16axX19xX3xXe4xX41xX3xX4x113bbxX3xXexX1xX225xX17xX3xX8axX81xX3xX19xX28xX25xXa3xXdxX3xX1xX25xXa8xX19xX28xX3xX5xX25xX26xX19xX28xX3xX1xX25xX2cxX2dxX3xXexX21xX31xX3xX4xX34xXbxX3xXbfxXc0xXc1xXc0xX3xXe4xXe5xX19xX28xX3xX75xXeaxX3xX4xX1xX2cxX15xX3dxX19xX3xX1x14807xX19xX1xX3xXexX1xX12bxX4xX3xX19xX1xXeexX19xX3xXex1222fxX3xXexXdxX22cxX19xX3xX17xX17cxXexX3xX7xX6xX19xX28xX3xXexX1xX4dxX3xX4fxXcxX51xX64xX3xX13dxXdxX16axX4xX3xX4xX1xXdxX3xXexX21xX22xX3xX5xX25xX26xX19xX28xX3xX1xX25xX2cxX2dxX3xXexX21xX31xX3xX4xX34xXbxX3xXbfxXc0xXc1xXc0xX2dxX3xXbfxXc0xX3xXexX1xX34xXexX3xX19xX28xX1xXdxX16axXbxX3xX47xX2cxX6xX3xXexXd9xXdxX3xX75xX1xX39xX22xX19xX3xXexX1xX4dxX3xX4fxXcxX51xX3xXe4xX41xX3xX17xX6xX19xX28xX3xX5xX18xXdxX3xX19xX1xXdxX22cxX2cxX3xXexXdxX16axX19xX3xX28bxX4xX1xX3xX6fxXd9xX3xXe4xX6xX19xX28xX3xXe4xX25xX31xX4xX3xX19xX28xXd9xX19xX1xX3xXbfxXc0xXc1xXc0xX3xXexX28bxX4xX1xX3xX4xX362xX4xX3xXe4xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1xX2dxX3xXe4xX18xXexX3xX19xX1xf6ccxX19xX28xX3xX1xXdxX16axX2cxX3xX47xX2cxX22xX3xXexX28bxX4xX1xX3xX4xX362xX4xX2dxX3xX28xX445xXbxX3xXbxX1x16f6exX19xX3xXexX1xXdxX126xXexX3xXexX1xX362xX4xX3xXe4xX10xX17xX3xXexX11cxXdxX3xX7xX362xX3xXexX1xX2cxXeexX19xX3xXexXdxX16axX19xX2dxX3xX1xXd9xXdxX3xX5x16c6bxX19xX28xX3xX4xX1xX39xX3xX19xX28xX25xXa3xXdxX3xXexX1xX6xX17xX3xX28xXdxX6xX64xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4fxX2cxXexX1xX39xX21xXaxX12xXcxX1xX189xX15xX3xX140xX3xXc0xX2cxX126xX0xX53xXbxX12

Thúy - Huế

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tình người giữa đại dịch

Tình người giữa đại dịch
2021-09-24 15:37:00

baophutho.vn Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp, bên cạnh tinh thần chủ động nhưng không chủ quan trong phòng, chống dịch, các...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long