Cập nhật:  GMT+7
4bqmUsOJxJDhu47Gr+G7hDs7w4FEJnNTLMav4buQROG6rGPhu7DEkEnhu6pSxJBSeyXhu6pRxJDhu4484buExJDFqFJZ4buqUcSQxahSVMSQxq9I4buqUuG6tsSQLFvEkMOUxqDhu6jEkOG6ukUvw4lFxJDhu6pSU+G7oizEkMOU4bu0xJDhu6hT4buc4buqxJDhuqvhu4rhu47EkFFTSeG7qMSQLFvEkMOKLeG7gMSQw5Thu7TEkGLhuqYvUsOJ4bqs4bqmJsSQ4buOxq/hu4Q7O8OBRCZn4buQ4buEw5VE4bqsc1Lhu5Dhu7DEkHM6LuG7qlHEkCxM4buoxJDDlV3EkOG7jEbhu7DEkGpSVMSQLHsk4buqUcSQc1I8M8SQMMOM4buqxJBzOi7hu6pRxJB7QOG7qlHhurbEkCXEkCZSVOG7hMSQ4bqr4buK4buOxJBSU+G7ouG7qsSQ4buO4busxJDhu6jhu7QsxJDhu4zhu7TEkCZST+G7qsSQxahSWeG7qlHEkMWoUlTEkMavSOG7qlLEkMOU4buE4buqUcSQw5VTxJDhu45SLjPhu57hu6rEkDIuw53hu6pRxJAmUlThu4TEkG3hu4Thu6jhurLEkGNdxJDhu4xG4buwxJDFqFLhu7BJ4buqUcSQw5TGoOG7qMSQ4buq4buEM8SQw4LhurpFL8OJReG6pOG6tsSQ4buM4bu0xJAmUk/hu6rEkMWoUlnhu6pRxJDFqFJUxJDGr0jhu6pSxJDhu6pHM8SQO+G7lsSQSeG7qlLEkFJ7JeG7qlHEkMOU4bua4buqxJDhu45G4buOxJAsw5nhu6pSxJAmUlThu4TEkGRZ4buqUcSQ4bqr4buK4buOxJDhuqvhu7ThurbEkDvhu4QuxJDDlOG7rMSQSeG7qlLEkFJ7JeG7qlHEkCwjU8SQ4bqr4buK4buOxJBzOi7hu6pRxJDhuqvhu7ThurbEkHNMM8SQ4bqr4buK4buOxJDhuqvhu7TEkDBHxJDhu45G4buOxJAsw5nhu6pSxJBzOi7hu6pRxJBzOi7hu6pRxJDhuqvhu7ThurLhuqYm4bqsY+G7sMSQSeG7qlLEkFJ7JeG7qlHEkOG7jjzhu4TEkMWoUlnhu6pRxJDFqFJUxJDGr0jhu6pSxJAsW8SQw5TGoOG7qMSQ4buq4buEM8SQJcSQ4buORuG7jsSQLMOZ4buqUsSQJlJU4buExJBkWeG7qlHEkOG6q+G7iuG7jsSQ4bqr4bu0xJDhu47hu6zEkOG7qHvhu4TEkDpH4buwxJA6SVPEkDpG4buOxJAwR8SQ4buO4busxJDhu6pAU8SQ4buO4busxJDDlVnhu6pR4bq2xJDhu6pSU+G7oizEkMOU4bu0xJBRU0nhu6jEkCxbxJDDii3hu4DEkMOU4bu0xJBi4bqy4bqmLybhuqzhuqYmxJDhu47Gr+G7hDs7w4FEJuG6q+G7sMOVM0ThuqxjXcSQ4buMRuG7sMSQLFI9U8SQLFPhu5osxJDhu45G4buOxJAwKOG7qlHEkCw6xqDhu6rEkOG7jknEkOG7qnsj4buOxJDhu6pRRzPEkOG6ukUvw4lFxJDhu6pSe8SQO+G7hC7huq7EkOG7oVJU4buExJBzTDPEkOG6q+G7iuG7jsSQ4bqr4bu0xJDhu6pSU+G7nC7EkOG7qEwz4bq2xJDhu47hu6zEkOG7qHvhu4TEkDBHU8SQ4buqQFPhurbEkDtG4buqUcSQOyPhu6jEkOG7juG7rMSQ4buqQFPEkOG7juG7rMSQO3tA4buqUcSQ4buoKOG6tsSQUVPhu6zEkOG7qlLhu5jhurLEkG1SU+G7oizEkMOU4bu0xJAsUk0mxJDhu6pSTSzEkCxbxJDhurhFxJDigJPEkOG6uOG6usSQw5Thu7TEkGLhurbEkOG7qlJT4buiLMSQw5Thu7TEkOG7juG7hOG7sMSQ4buqUk0sxJAsW8SQ4bq44buGxJDigJPEkOG6usOJxJDDlOG7tMSQYuG6suG6pi8m4bqs4bqmJsSQ4buOxq/hu4Q7O8OBRCbhuqvhu7DDlTNE4bqs4buhUlThu4TEkGRZ4buqUcSQ4bqr4buK4buOxJDhuqvhu7TEkOG7qlJT4bucLsSQ4buoTDPhurbEkMOUxqDhu6jEkDBHxJA7RuG7qlHEkOG7juG7rMSQ4buoe+G7hOG6tsSQ4buoe+G7hMSQOkfhu7DEkDpJU8SQOkbhu47EkDBHxJDhu47hu6zEkOG7qkBTxJDhu47hu6zEkMOVWeG7qlHhurbEkFFT4busxJBkWeG7qlHEkMOU4bua4buqxJBkWeG7qlHEkG3hu4Thu6jEkOG7jk0mxJDhurjEkC3EkOG6uuG6ssSQbVJT4buiLMSQw5Thu7TEkCxSTSbEkOG7qlJNLMSQLFvEkOG6rsSQ4bq4w4nEkOKAk8SQ4bq44bq8xJDDlOG7tMSQYuG6tsSQMCjhu6pRxJDhu6ohU8SQ4buO4busxJDhu6pAU8SQw4nhu4bEkOKAk8SQ4bq4RcSQw5Thu7TEkGLhurbEkOG7qlJT4buiLMSQw5Thu7TEkOG7juG7hOG7sMSQ4buqUk0sxJAsW8SQ4bq44buAxJDigJPEkOG6ukXEkMOU4bu0xJBi4bqy4bqmLybhuqzhuqYmxJDhu47Gr+G7hDs7w4FEJuG6q+G7sMOVM0ThuqxqUi7EkDBd4buOxJBnR8SQbeG7tFPEkOG7qlJT4bucLsSQ4buoTDPhurbEkMOUxqDhu6jEkDBHxJA7RuG7qlHEkOG7juG7rMSQ4buoe+G7hOG6tsSQ4buoe+G7hMSQOkfhu7DEkDpJU8SQOkbhu47EkDBHxJDhu47hu6zEkOG7qkBTxJDhu47hu6zEkMOVWeG7qlHhurbEkFFT4busxJBkWeG7qlHEkMOU4bua4buqxJBkWeG7qlHEkG3hu4Thu6jEkOG7jk0mxJDhurjEkC3EkOG6uuG6ssSQZOG7muG7qsSQLDp74buE4bq2xJDhu45SU+G7nC7EkOG7qHvhu4TEkDvhu5bEkFFTSeG7qMSQw5VO4buq4bq2xJDhu6rhu4rhu6pRxJAyLk0sxJBSU+G7ouG7qsSQ4buqUlPhu5wuxJBSQOG7qsSQMCNTxJDhu6rhu5zhu6rEkOG7qlJT4buiLMSQLMOM4buqUcSQw4kt4bq4xJDDlOG7tMSQYuG6ssSQbVJT4buiLMSQw5Thu7TEkCxSTSbEkOG7qlJNLMSQLFvEkOG6uOG6uMSQ4oCTxJDhurjDisSQw5Thu7TEkGLhurbEkOG7qlJT4buiLMSQw5Thu7TEkOG7juG7hOG7sMSQ4buqUk0sxJAsW8SQ4bq44buAxJDigJPEkOG6ukXEkMOU4bu0xJBi4bqy4bqmLybhuqzhuqYmxJDhu47Gr+G7hDs7w4FEJuG6q+G7sMOVM0ThuqxtUS7hu7Lhu6rhuq7EkGRicuG7r23huqYvJuG6rA==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Sửa đổi một số quy định về hộ chiếu

Sửa đổi một số quy định về hộ chiếu
2015-10-29 10:26:00

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 94/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

Hoàn thành mục tiêu thiên niên kỷ về giảm nghèo

Hoàn thành mục tiêu thiên niên kỷ về giảm nghèo
2015-10-29 09:55:00

PTO- Là tỉnh miền núi có 1 huyện 30a, 60 xã đặc biệt khó khăn, 12 xã an toàn khu và 224 thôn, bản đặc biệt khó khăn, những năm qua, tỉnh ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long