Cập nhật:  GMT+7
c59cx10e73x121e8xc78bx163ebxea47xea22x1316fx10354xX7x16893x13108xd185x11745x16c18x124e8xX5xcd38xXaxe501xX0xX7xXex1290dx1417cxc8e1x1680bxX12xX3x1234dx15121xX18xX3xf404xX3xXexf434xX3x144a3x109f3xX18xX19xX3xXexX16xX6xX17xX3xXex104b4xX18xX19xX3xX4xX1xX17xX3xX4xe9c0xX18xX19xX3xdb41x147c1xX18xX3xX18xX1x116c6xXbxX3xX18xX19x12b6bxX3xX18x108f6x1261cxX3xX20xfa72xX20x11b3dxX0x15e3cxX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX53xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX10xX6xX3dxXaxX12x1231fxX1xd98bxX4cxX3xX25x14f3bxX18xX19xX3x13269xXdxf84bxX18xX3xX4xX39xX18xX19xX3xX3dxX3exX18xX3xXexX16x11707xX18xX19xX3xXexfd94xdb83xf8fcxX18xX3xX18xX19xX1xf589xX6xX3xX7bx11271xX3x12bcbxX90xX3exX18xX3xX7x16461xX3x15249xX71xde79x13bf5x13126xfbd7xce0dxX3xXexX16x15449x14b16xX4xXacxX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX7bx1447bxX3xX7xX6xX90xX3xXcxd4e2xXexX3xX71xX19xX90xX91xX7dxX18xX3xX25xd51fxX18xX3xed78xXdxXcexXbxX3xXcxX1xec06xX18xX3xX20xX4fxX20xX51xXacxX3xX1cxX77xXdxX3xX25xX26xX18xX19xX3xX71xXa8xXa9xXaaxX3xX4xXcexX4xX3xX25x116a5xX6xX3xXbxX1xXb0xX1dxX18xX19xX3xX25xd93exX3xXex14a44xX3xX4xX1xfed9xX4xX3xX19xX30xXbxX3xX4cxX30xXexX3xX7bxXbcxX3xXexX1xXbcxX18xX1xX3xX5xX43xXbxX3xX4xXcexX4xX3xX25xX17xXbcxX18xX3xXexX16xXa4xX4xX3xXexXdxXc3xXbxX3xX25xXc3xX18xX3xXexX43xX18xX3xX19xXdxX6xX3xX25xXd8xX18xX1xX3xXexX1xX4bxX4cxX3xX1x14761xXdxXacxX3xX25xX77xX18xX19xX3xX7bxXdxX7dxX18xX3xX7bxXbcxX3xXexX30xX18xX19xX3xX9exX90xXbcxX3xX4xX1xX17xX3xX4xX39xX18xX19xX3xX3dxX3exX18xX3xX18xX1xX43xXbxX3xX18xX19xX48xe762xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx15d6axX17xX3dxX91xXaxX12xX0xXdxX4cxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx10140xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX91xX5xX10xX9xXaxd64bxXdxX3dxXexX1xf767xX3xX51xfc49xX1b1xX4fxXbx13e2ax122b8xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX1aexX3x131d1xX1c0xf967xX51xXbxX1b5xX1b6xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX53xX53xX4xX177x105e1xX6xX17xXbxX1xX90xXexX1xX17xX177xX7bxX18xX53xX3dxX10xX7x16105xXexX17xXbxX53xX18xX10xX1a9xX7xX53xX20xX51xX4fxX1c2xX53xX2xX20xd92fxX3dxX20xX2x13927xX1c0xX1f3xX1f3xX51xXex14ddfxX1b1xX4fxX2xX5xX1f3xf946xX9exX90xX6xX18xX203xX7xX90xX203xX2xX177x14a5cxXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1cxX1dxX18xX3xX20xX3xXexX23xX3xX25xX26xX18xX19xX3xXexX16xX6xX17xX3xXexX30xX18xX19xX3xX4xX1xX17xX3xX4xX39xX18xX19xX3xX3dxX3exX18xX3xX18xX1xX43xXbxX3xX18xX19xX48xX3xX18xX4bxX4cxX3xX20xX4fxX20xX51xXaxX3xX1a9xXdxX3dxXexX1xX9xXaxX51xX1b1xX1b1xX4fxXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX1c0xX1c0xX1c2xX51xXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19axX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12x13646x13ed0xXdxX3xX3dxXdx12d62xX18xX3x113b5xXcxXcxXa9xX3xX7bxXbcxX3xX4xXcexX4xX3xXexX102xX3xX4xX1xX106xX4xX3xX25xX17xXbcxX18xX3xXexX1xX92xX3xXbxX1xXb0x13b9axX18xX19xX3xXcxX1x10f27xX3xXaaxX1dxX18xXacxX3xXcx14cd2xX3xXa8xXdxX28bxXexX3xXcxX16xXd8xX3xXexX1xX4bxX4cxX3xX1xX148xXdxXacxX3xXexX30xX18xX19xX3xX9exX90xXbcxX3xX4xX1xX17xX3xX4xX39xX18xX19xX3xX3dxX3exX18xX3xXexX16xX8bxX18xX19xX3xXexX90xX91xX92xX18xX3xX71xXa8xXa9xXaaxX3xX18xX4bxX4cxX3xX20xX4fxX20xX51xX177xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX187xX17xX3dxX91xXaxX12xXcxX1xX10xX17xX3xX1cxX77xXdxX3xX25xX26xX18xX19xX3xX71xXa8xXa9xXaaxX3xXexX23xX18xX1xXacxX3xXexe2efxX91xX3xX25xXdx11a35xX90xX3xX1e2xXdxX28bxX18xX3xX1e2xXdxX18xX1xX3xXexXc3xX3xXexfe5cxX18xX19xX3xX25xXf4xX6xX3xXbxX1xXb0xX1dxX18xX19xXacxX3xX4cxda01xXdxX3xX4xX39xX18xX19xX3xX3dxX3exX18xX3xX18xX1xX43xXbxX3xX18xX19xX48xX3xX25xXb0xd77bxX4xX3xX4xX1x15e82xX18xX1xX3xX9exX90xX91xX335xX18xX3xX7bxXbcxX3xXexX102xX3xX4xX1xX106xX4xX3xX25xX17xXbcxX18xX3xXexX1xX92xX3xf6c1xX3xX4xXcexX4xX3xX1b5xXffxXacxX3xXbxX1xXb0xX2aexX18xX19xXacxX3xXexX1xXf4xX3xXexX16xee32xX18xX3xX7bxXbcxX3xX1e2xX1xX90xX3xX3dxX3exX18xX3xX4xXb0xX3xXexX30xX18xX19xX3xX9exX90xXbcxX3xX4xX330xX18xX19xX3xXexXdxX335xX18xX3xX4cxX30xXexX3xX4xec13xX3xX19xXdxXcexX3xXexX16xXf4xX3xXexX346xX3xX1f7xX4fxX4fxX3xX18xX19xX1xXd8xX18xX3xX25xX26xX18xX19xX3xX25xXc3xX18xX3xX19xefebxX18xX3xX2xXacxX1fdxX3xXexX16xXdxX28bxX90xX3xX25xX26xX18xX19xX1b6xX3xXexX102xX18xX19xX3xX1e2xXdxX18xX1xX3xXbxX1xX373xX3xXexX16xX6xX17xX3xXexX30xX18xX19xX3xX25xX286xXexX3xX1xX1dxX18xX3xX20xXacxX20xX3xXexX23xX3xX25xX26xX18xX19xX177xX3xX19axX330xX18xX19xX3xX7bxXb1xXdxX3xXexX30xX18xX19xX3xX9exX90xXbcxXacxX3xXexX286xXdxX3xX4xXcexX4xX3xX1d2xX90xX102xXdxX3xX19xX30xXbxX3xX4cxX30xXexXacxX3xXexX1xX4bxX4cxX3xX1xX148xXdxXacxX3xX4xXcexX4xX3xXexX102xX3xX4xX1xX106xX4xX3xX25xX17xXbcxX18xX3xXexX1xX92xX3xX25xXf4xX6xX3xXbxX1xXb0xX1dxX18xX19xX3xX4x124b3xX18xX3xXexX90xX91xX7dxX18xX3xXexX16xX90xX91xX335xX18xXacxX3xX7bxX43xX18xX3xX25xX77xX18xX19xX3xX4xX39xX18xX19xX3xX3dxX3exX18xX3xX4xX3d2xX3xX18xX1xX43xX18xX3xXexX1xX106xX4xX3xX25xX8bxX18xX19xX3xX25xfa4bxX18xXacxX3xX25xX3f3xX91xX3xX25x11fa0xX3xX7bxX335xX3xXexX16xXcexX4xX1xX3xX18xX1xXdxX28bxX4cxXacxX3xX18xX19xX1xX98xX6xX3xX7bxX9cxX3xX4xX4c6xX6xX3xX1d2x168f3xX18xX3xXexX1xX3exX18xXacxX3xX1e2xX1xX4bdxX4xX3xXbxX1xX9cxX4xX3xX1e2xX1xX3d2xX3xX1e2xX1xX4bxX18xXacxX3xXbxX1xX3a9xX18xX3xX25xX3a9xX90xX3xX1xX2b4xX4xX3xXexX43xXbxXacxX3xX16x1114bxX18xX3xX5xX90xX91xX28bxX18xX3xX7bxXbcxX3xX1xX17xXbcxX18xX3xXexX1xXbcxX18xX1xX3xX1b5xX90xX3a9xXexX3xX7xX4bdxX4xX3xX18xX1xXdxX28bxX4cxX3xX7bxX9cxX3xX25xXb0xX36exX4xX3xX19xXdxX6xX17xX1b6xX3xX19xXdxe99exX3xX19xXd8xX18xX3xX7bxXbcxX3xXbxX1xXcexXexX3xX1xX90xX91xX3xXexX16xX90xX91xX335xX18xX3xXexX1xed08xX18xX19xX3xX7bx124b4xX3xX7bxX6xX18xX19xX3xX4xX4c6xX6xX3xXa9xX90xX3exX18xX3xX25xX77xXdxX3xX71xX1xX3exX18xX3xX3dxX3exX18xX3xXa8xXdxX28bxXexX3xX71xX6xX4cxXacxX3xX1b5xX106xX18xX19xX3xX3dxX6xX18xX1xX3xfacfxX187xX77xX3xX25xX77xXdxX3xX19axX9cxX3xX1cxX26x11c3exX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX7xXa4xX3xX18xX19xX1xXdxX28bxXbxX3xX1b5xX3exX91xX3xX3dxXa4xX18xX19xX3xX7bxXbcxX3xX1d2xX4e6xX17xX3xX7bxX28bxX3xXcxX102xX3xX9exX90xX567xX4xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXexX1xX2aexXdxX3xX1e2xfad9xX3xX4cxXb1xXdxX177xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX187xX17xX3dxX91xXaxX12xX0xXdxX4cxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX19axX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX91xX5xX10xX9xXaxX1a9xXdxX3dxXexX1xX1aexX3xX20xX20xX1fdxX2xXbxX1b5xX1b6xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX1aexX3xX2xX20xX2xX20xXbxX1b5xX1b6xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX53xX53xX4xX177xX1d2xX6xX17xXbxX1xX90xXexX1xX17xX177xX7bxX18xX53xX3dxX10xX7xX1e2xXexX17xXbxX53xX18xX10xX1a9xX7xX53xX20xX51xX4fxX1c2xX53xX2xX20xX1f3xX3dxX20xX2xX1f7xX1c0xX1f7xX2xX20xXexX1f7xX1c2xX1b1xX2xX5xX2xX4fxX203xX9exX90xX6xX18xX203xX7xX90xX203xX51xX177xX20exXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1cxX1dxX18xX3xX20xX3xXexX23xX3xX25xX26xX18xX19xX3xXexX16xX6xX17xX3xXexX30xX18xX19xX3xX4xX1xX17xX3xX4xX39xX18xX19xX3xX3dxX3exX18xX3xX18xX1xX43xXbxX3xX18xX19xX48xX3xX18xX4bxX4cxX3xX20xX4fxX20xX51xXaxX3xX1a9xXdxX3dxXexX1xX9xXaxX20xX20xX1fdxX2xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX2xX20xX2xX20xXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19axX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX1cxX77xXdxX3xX25xX26xX18xX19xX3xX71xXa8xXa9xXaaxX3xX1b5xXffxX3xXcxX1xX286xX4xX1xX3x12fd6xXdxX28bxXexXacxX3xX1xX90xX91xX28bxX18xX3xXcxX3exX18xX3xXaaxX1dxX18xX3xXbxX1xXcexXexX3xX5xX28bxX18xX1xX3xX7bxXbcxX3xXexX102xX3xX4xX1xX106xX4xX3xXexX30xX18xX19xX3xX9exX90xXbcxX3xX4xX1xX17xX3xX4xX39xX18xX19xX3xX3dxX3exX18xX3xX18xX1xX43xXbxX3xX18xX19xX48xX3xX18xX4bxX4cxX3xX20xX4fxX20xX51xX177xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX187xX17xX3dxX91xXaxX12xX71xX4bxX4cxX3xX20xX4fxX20xX51xXacxX3xXexX17xXbcxX18xX3xXexX23xX18xX1xX3xX25xXb0xX36exX4xX3xX19xXdxX6xX17xX3xX4xX1xX23xX3xXexXdxX7dxX90xX3xXexX90xX91xX92xX18xX3xX4xX1xX2b4xX18xX3xX2xX177xX1b1xX4fxX4fxX3xX4xX39xX18xX19xX3xX3dxX3exX18xX3xXexX1xXa4xX4xX3xX1xXdxX28bxX18xX3xX18xX19xX1xX98xX6xX3xX7bxX9cxX3xX9exX90xX3exX18xX3xX7xXa4xX1b6xX3xX20xX1fdxX1c0xX3xX4xX39xX18xX19xX3xX3dxX3exX18xX3xX1xXdxX28bxX18xX3xX18xX19xX1xX98xX6xX3xX7bxX9cxX3xX19axX39xX18xX19xX3xX6xX18xX3xX71xX1xX3exX18xX3xX3dxX3exX18xX177xX3xXcxX16xX17xX18xX19xX3xXexX102xX18xX19xX3xX7xX567xX3xX4xX39xX18xX19xX3xX3dxX3exX18xX3xX18xX1xX43xXbxX3xX18xX19xX48xX3xX18xX4bxX4cxX3xX18xX6xX91xXacxX3xX4xX3d2xX3xX1b1xX2xX3xX4xX39xX18xX19xX3xX3dxX3exX18xX3xX4xX3d2xX3xXexX16xXd8xX18xX1xX3xX25xX77xX3xX25xX286xXdxX3xX1xX2b4xX4xXacxX3xX4xX6xX17xX3xX25x12c81xX18xX19xX1b6xX3xX4xX3d2xX3xX51xX1f3xX20xX3xX4xX39xX18xX19xX3xX3dxX3exX18xX3xX25xXb0xX36exX4xX3xX1xX2b4xX4xX3xX5xXb1xXbxX3xX1d2xX26xXdxX3xX3dxXb0xca12xX18xX19xX3xX25xX567xXdxX3xXexXb0xX36exX18xX19xX3xX1e2xXc3xXexX3xX18xX286xXbxX3xX285xX4e6xX18xX19xX177xX3xX2xX4fxX4fx16c99xX3xX4xX39xX18xX19xX3xX3dxX3exX18xX3xX18xX1xX43xXbxX3xX18xX19xX48xX3xX25xXffxX3xX18xX1xX43xX18xX3xX5xX28bxX18xX1xX3xX7bxXbcxX3xX7x15607xX18xX3xX7xXbcxX18xX19xX3xX5xX7dxX18xX3xX25xXb0xX2aexX18xX19xX3xXexX1xXa4xX4xX3xX1xXdxX28bxX18xX3xX71xXa8xXa9xXaaxX177xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx15ba7xX90xXexX1xX17xX16xXaxX12xX1cxX90xX91xX3xXcxX1xX4bdxX18xX19xX0xX53xXbxX12

Huy Thắng

 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Phòng ngừa “bà hỏa” dịp Tết

Phòng ngừa “bà hỏa” dịp Tết
2024-02-08 12:58:00

baophutho.vn Để bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) mùa hanh khô, bảo vệ Tết Nguyên đán Giáp Thìn và các lễ hội Xuân năm...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long