Cập nhật:  GMT+7
JMOpISzhuq/hu4Ui4buZ4buZ4buuO8O04buU4bq54buV4buF4bqzOyVHYWdlLOG6ryJoLOG6r8Opw6Hhu5Us4buF4buh4buNZ2UsZeG6uSBoLOG6seG7neG6ryQvw6khJSTDtCzhuq/hu4Ui4buZ4buZ4buuO8O0w4nhurMi4bqxOyVVw7Phurks4buV4bq5Z8OpLOG7lcOpw6BnLOG6t2gwZyzhu4Phuqnhu5Xhu7YsZ24s4buFcuG6r+G7tizhu5VhZizDqeG7l+G7peG6qeG7lSx1w7PhurksZ2XDqeG6q+G7tixnw6l0Z2UsZzRmLOG7keG7lyLhu7Ys4buV4bqhw7Qs4buVw6ljLOG6ryBnLMSDbOG7tixl4bq5IGgsdeG6ueG6rWfhu7Ysw6nDrOG6ryzhu5nhurlnw6ks4buU4buT4buhw7JnZSzhu5Thurlj4buXLMOpw6zhuq8sR2Xhu5fhu6VkZyzEgiAsR2XDrOG6r+G7tizhu5XDqcOqLOG7leG7k8OhZyzhu5TDqSJnw6ks4buYb2fhu7Ysw6nhu5fhu6ViZyzhu5TDqSJnw6ks4buYb2cs4bq3Myzhu5XDqXLhuq8sw6nhurliZyzDqeG6uWLhu5cs4buR4buXMizhuq8g4bqvLMO0w6loZ2Us4buV4buTMGgs4buVw6nhurks4bq34buXIizhurFoLGdlMGfDqSzDtMOpIOG7lSzhurdsZ2Xhu7Ys4buV4bq74bqvw6ks4bqvcuG6ryzhurdt4bq5LGbDs+G6uSxnbOG6uSzhurHhu5dnZeG7tizDtMOp4buhb2dlLMO0w6kgw7Qs4bqxMeG7pSzDqcOs4bqvLOG7lcOp4bqzaCzDqeG7ocOzZ2Usw7TDqSDhu5Us4buV4buT4bq5Y2csZzRnZSzhu4Vy4bqvLMOpw6zhuq8s4buZ4bq5Z8Op4bu4LOG7kOG7lyIs4bq3aeG7tizhu5UxaCzhu5lyLOG6r8Op4buX4bulY2csxIPhurnhuqlnLGYxZ8OpLGbhuqcsdeG6qyzhu5Hhu5fhu6UsZsSp4bu2LOG6r8Opw6Hhu5Us4buF4buh4buNZ2UsZeG6uSBoLOG6seG7neG6r+G7tixlacO0LMO0w6nDoGcs4bq3IMO0LHBnZSzhu6Xhuq3hu5cs4bqvw6Dhu5cs4bq3beG6uSxmw7Phurks4bqvNGcsxIMyZ+G7tizhu5VoMGcs4bqx4bq5YmcsZeG6uSBoLOG6seG7neG6ryx1MCzhurcwaCzhu5UxaOG7uCQvw7QlJMO0LOG6r+G7hSLhu5nhu5nhu647w7Thuq4iw7Thu5XhurloZzslJOG6uWZlLOG6r+G7hSLhu5nhu5nhu6474bq54bqu4bqzZ+G7leG6s+G7kzss4buZ4buV4bul4buF4bqz4buuO8O64bq54bqx4buVw6nhu7IsIS4uLsO0w7nhu7Qsw6nhurPhurllw6nhu5Xhu7Ise30+w7TDueG7tDss4buZ4buT4bqv4buuOy8v4bqv4bu4xIMiaMO0w6nhu5fhu5XDqWjhu7h1Zy/hurHhurPhu5nhu4Phu5Vow7QvZ+G6s8O64buZLyg8LjwvISEh4bqxPi5bKSgofeG7lSh9KVvhu4U+LWciZ2Ut4bqvImgtw6loZ2Utw6nhu5fhurPhu7jhu4fDtGU7LCLhu4Xhu5Xhu647R2FnZSzhuq8iaCzhuq/DqcOh4buVLOG7heG7oeG7jWdlLGXhurkgaCzhurHhu53huq87LMO64bq54bqx4buVw6nhu647IS4uLjssw6nhurPhurllw6nhu5Xhu647e30+OywvJSQvw7QlJMO0LOG6r+G7hSLhu5nhu5nhu647w7Thuq4iw7Thu5XhurloZzslReG6ucOyLMOpw6zhuq8s4buPLOG7lOG7k+G7ocOyZ2Us4buU4bq5Y+G7lyzDqcOs4bqvLEdl4buX4bulZGcsxIIgLEdlw6zhuq/hu7Ys4buVw6nDqizhu5Xhu5PDoWcs4buUw6kiZ8OpLOG7mG9n4bu2LMOp4buX4bulYmcs4buUw6kiZ8OpLOG7mG9n4bu4JC/DtCUkw7Qs4bqv4buFIuG7meG7meG7rjvDtMSCaOG6seG7pTslRzRmLMOpw6zhuq8sKC4oKS0oLig8LGfDqTAs4buV4buT4buhw7JnZSzhuq9pLCg+LOG7hcOzw7QsdcOz4bq5LOG7leG7k+G6rWcsfVsuLMOpw6zhuq8s4buZ4bq5Z8OpLHUwLDw+LOG6ryBnLMSDbOG7tixl4bq5IGgsdeG6ueG6rWfhu7gsR2Ui4bulLOG7lXEs4bq3w6Dhu5csZzRmLMOpw6zhuq/hu7YsxIIiZyxl4bq5IGYsw6nhurli4buXLGfDqTAs4buV4buT4buhw7JnZSzhurczLOG7keG7lyJnLOG7lWFm4bu2LOG6r8OpxqEs4buV4buTw6xnZSzDtMOpIOG7lSzhurdsZ2Us4bqvIOG6ryzDtMOpaGdlLOG7leG7kzBoLOG7lcOp4bq5LOG6t+G7lyLhu7Qs4bq34bqj4bulLGYxZ8OpLMOpw6zhuq8s4buV4bqhw7QsdTAs4buFMGYs4buVw6nhurNoLOG7leG7oSzhu5Xhu6Hhu49nZeG7tizhurcxaCzhurdw4bqv4bu2LMO0w6loZ2Us4bqvIOG6r8OpLMOJayzhuq7DqeG6uyxG4bq5Z8OpLGU1Zyx1w7Phurks4bqu4buXbOG6ryx14bqhZyzhurdsZ2Us4oCcRm7hurks4buVw6nDoOG7peG7tizhuq/EqSxl4bq5IGgs4buFMCxmbOG7lSzhu5XDoWYsZeG7oW9nZSzhurcxaCzhurdw4bqv4bu2LOG7lXIsw6nDrOG6ryx1MCzhu5kgZ2Us4buVMWjigJ0sdTAsw5TDqWhnZSzhu5Xhu5MwaCzhu5XDqeG6uSzhurfhu5ciLOKAnMOZYeG7pSzhurFyZ2Us4buV4buT4buhw7JnZSzDqcOs4bqvLOG7lcOpYWcs4buVw6nhurliZ+G7tizDqcOs4bqvLOG7meG6uWfDqSzhu5Xhurvhuq/DqSzhuq9y4bqv4oCd4bu44bu44bu4JC/DtCUkw7Qs4bqv4buFIuG7meG7meG7rjvDtMSCaOG6seG7pTsl4buUw6nDoOG7pSzDlMOpMWYs4buxZ8OpLOG7lOG7l8OhZywtLMOJ4bq5YuG7lyzhu5Xhu5Phu6Hhu49nZSxnw6kwLOG7leG7k+G7ocOyZ2Us4bqvw6loLMSD4bq54bqp4buV4buyLEfDqTZmLGdhZ2Us4bqvImgs4bqvw6nDoeG7lSzhu4Xhu6Hhu41nZSzhurEx4bulLHUwLMOpw6zhuq/hu7YsZ8OpMCzhu5Xhu5Phu6HDsmdlLOG6tzMs4bqvw6nhu6Ms4bq3bGdlLOG7lcOpcuG6ryzDqeG6uWJnLOG6t23hurksZsOz4bq5LGds4bq5LOG6seG7l2dl4bu2LMO0w6nhu6FvZ2Usw7TDqSDDtCzhurEx4bulLMOpw6zhuq/hu7Ys4buZcyzhurHhu51nZSzDqeG6uWLhu5cs4buR4buXMizhurdrLOG6seG7m2dlLOG6sTHhu6Usw6nDrOG6r+G7tixwZ2Us4bqx4budZ2Us4bqvxKlnZSxnZcOpYizhu5XDqcSpZ2Us4buV4bq5Zyzhu5Xhu5NoZ2Us4buR4buXICzhu5Xhu5Phur1nw6ksZeG6uTJnZSzhurEx4bul4bu44bu44bu4LOG6tmtnZSzhu5XDqcOy4bq54bu2LMOp4buhw7NnZSzhu5Xhu5PDrGdlLOG7lWFmLHUwaCzhuq/EqWdlLOG7lSDhuq8sZeG6uTJnZSzhurEx4bulLMOpw6zhuq8s4buZ4bq5Z8Op4bu2LOG6sTHhu6Usw6nDrOG6ryzhu5XDqeG6s2gsw6nhu6HDs2dlLOG7leG6ueG6qcO0LOG6r+G6oWcsZzRnZSzhu4Vy4bqvLMO0w6nhuqNmLOG6r8Opw6Hhu5Xhu7Ysw7TDqSDhu5Usw6nhu5fhu6Us4buV4bq7Z8OpLOG7leG6u+G6r8OpLOG6r3Lhuq/hu7Ys4buVcixl4bq5IOG6r+G7tizhuq/DqeG7oyzhurdsZ2Us4bqv4bujIizDqcOs4bqvLOG7meG6uWfDqSxnw6k2ZizDqeG6vWfDqSzhu5XDqTBnw6ks4buVw6lp4bq5LOG7keG7l+G6s2cs4buVcizDqcOs4bqvLOG6r8OpaCzDqcOs4bqvLOG7meG6uWfDqeG7uCzhurZq4bq5LHXDs+G6uSxnw6l0Z2Usw6nDrOG6ryzhu5nhurlnw6ks4bqvaSxnNGdlLOG7hXLhuq/hu7Ys4bqvIOG6ryzhurNmLOG6t+G7oeG7jeG6ryzhuq/DqcOsZyxnw6l0Z2UsZsSpZyzDqcOs4bqvLOG7lcOp4bqpLGYxZ8Op4bu2LOG7lcOpcuG6ryzhu5lyLOG7peG6reG7lyzhu5XDqeG6u+G6r8OpLOG6t2Ms4bq34buh4buN4bqvLOG7lcOpw6Dhu6Xhu7Ys4bqvxKksxINr4bq5LOG6seG7ocO1Z2Us4buVw6kiZixl4bq5Iizhuq8g4bqvLOG6r+G7l2zhuq8s4buVw6nhurnhu7YsZeG6uSJoLOG7heG7oeG7lyzhuq8g4bqvLOG6r8Ohw7Thu7Qs4buVbSzhuq/DqXDhuq8sw7TDqeG7nSzhurcxaCzhuq/DqWgsw6nDrOG6ryzhu5nhurlnw6ks4bqvw6nhu6EiLMOpaDBnLOG7lcOpMGfDqSxnbOG6uSzhurHhu5dnZSzDqcOs4bqvLOG7leG6ocO0LHUwaCzhuq8g4bqvLMSD4buXbeG6uSzhu5Xhu5NoZ2Us4buV4buXw6Bn4bu4LOG7kOG7lyIs4bq3aeG7tizhu5UxaCzhu5lyLOG6r8Op4buX4bulY2csxIPhurnhuqlnLOG7k+G7iSxn4bq14buVLHXhuqss4bqvw6nDoeG7lSzhu4Xhu6Hhu41nZeG7tizDqeG6uWLhu5cs4buR4buXMizhuq8g4bqvLMOpaDHhu5Us4bq3bGdlLGXhurkgaCzhurHhu53huq8s4buV4buTaGdlLGfDqTAs4buV4buT4buhw7JnZeG7uCQvw7QlJMO0LOG6r+G7hSLhu5nhu5nhu647w7TEgmjhurHhu6U7JUc0ZizDqcOs4bqvLCguKCgtKC4oKeG7tiwhLi5XLMOpw6zhuq8s4buZ4bq5Z8OpLOG6tzMsw6loMGcs4buVw6kwZ8OpLOG6r8Op4buhb2dlLOG7leG7k+G6vWfDqSzhu5Xhurlj4buXLMOpw6zhuq/hu7Ys4buV4buT4bqtZyxdfeG7tilXLMOpw6zhuq8s4buZ4bq5Z8OpLMOpaDBnLOG7lcOpMGfDqSzhuq/DqeG7oW9nZSzhu5Xhu5Phur1nw6ks4buFw7PDtCzDqcOs4bqvLOG6t+G7oeG7jeG6ryzhu4Xhuq1nLOG7hcOzw7Qs4buVw6k4Z2Xhu7gsR8OpMCzhu5Xhu5Phu6HDsmdlLOG6r2ksKXtbLMOpw6zhuq8s4buZ4bq5Z8OpLOG6tzHhu5UsZeG6uTLhurks4buV4buTaGdlLOG6ryDhuq8s4bqv4buXbOG6ryzhu5XDqeG6uSzhu5Thu5MxZ2UsR2Xhu5fhu6Xhuq1nLOG7lOG6ueG6qWdlLFXhurli4buV4bu2LOG7lOG7kzFnZSxHZeG7l+G7peG6rWcs4buUaDBnLOG7lDDhurnhu7YsSOG7heG7pWbDtOG6ueG6ryzhu5ThurnhuqlnZSzhu7Fnw6nhu7YsdeG6ueG6qeG7lSzhuq/DqXQs4bq3w6LDtCzhuq/DocO0LOG7leG6v2fDqeG7tiwoLizDqcOs4bqvLOG7meG6uWfDqSzhurcx4buVLGXhurky4bq5LHXhurnhuqnhu5Us4bqvw6l0LOG6t8Oiw7Qs4bqvw6HDtCzDqeG7l+G7pWJn4bu2LGZs4buVLOG6ryAsZ8OpYWcs4bq3MeG7lSzhurEiZ8OpLMOp4bq5YuG7lyzhuq7DqeG6ueG6qWcs4buZ4buBLOG7lcOp4bq5LOG6t+G7lyIs4bqvw6HDtCzhuq9vLOG7meG7jyx1MCwpKSzhuq8gLGfDqWFnLOG6tzHhu5Us4bqxImfDqSzDqeG6uWLhu5cs4buEImgs4bq3bGdlLOG7leG6ueG6rWcs4buV4bq54bqpZ+G7uCzhuq7DqcOh4buVLOG7heG7oeG7jWdlLOG6t2zhurksZ2Xhu58sZeG6uSBoLHXhurnhuq1nLOG7g8OpxKlnZSxnZXFnZSzhurfhu6Hhu43huq8sZ2FnZSzhu4Xhuq1n4bu2LCEuLlcsZeG6uSBoLHXhurnhuq1nLOG6r+G7oyIs4buV4buT4buhw7JnZSzhurcx4buVLOG7leG7k+G6vWfDqSzhurdsLOG6r8Op4buX4bqjZyx1MCzhu5Xhu5Phuq1nLOG6r8Op4buX4bqjZ+G7tixnw6nhurnhuqvhu5csZeG6uSBoLHXhurnhuq1nLOG6tzHhu5Us4bqxImfDqSzDqeG6uWLhu5csZeG6uSBoLHXhurnhuq1nLOG6sTHhu6UsZeG6ueG7i+G6uSzhuq8g4bqvLOG6r8Ohw7Thu7Qs4bqvIOG6ryzhu5XDqcOg4bul4bu2LOG6r8SpLGXhurkgaCzhurfhuqvhu5cs4buV4bqhZyzhu5Xhu53hu6Xhu7Ysw6nhuqnhu5Us4buFw61nZSx14bq9LMOpw6zhuq8s4buZ4bq5Z8Op4bu4JC/DtCUkw7Qs4bqv4buFIuG7meG7meG7rjvDtMSCaOG6seG7pTslVcOz4bq5LMO0w6nhu6FvZ2Us4bqvw6lhZixnYWdlLOG6ryJoLOG6r8Opw6Hhu5Us4buF4buh4buNZ2UsZeG6uSBoLOG6seG7neG6ryzhu5VoMGcs4bqx4bq5Ymfhu7Ys4buV4buT4buhw7JnZSzhuq/DrWcs4bq3N+G6ryzEg+G6uWLhu5Us4buR4buXImcs4buVYWYsZeG6uSBoLOG6seG7neG6ryzhurcxaCzhurdw4bqv4bu2LOG7hWrhurks4buZamdlLOG6r8OpaCzDqcOs4bqvLOG7meG6uWfDqSzhu5XDqcSpZ2Us4buR4buXIizhu5VtLOG6r8OpcOG6ryzhuq8g4bqvLMOpaDHhu5Us4bq3bGdlLOG7leG7kzLhurksZ2XDqeG6uWJmLMSDbSzhu5Xhu5Phu43hu7YsZeG6uSBoLOG6seG7neG6ryzhu4Phu6ssZzRnZSzhu5lqZ2Us4bqx4buhw7PhurksZ8Op4bq54bqr4buXLMOp4bq9Z8OpLOG7lcOpcOG6ryzigJzDqcOs4bqvLGYwLOG6r8Opb+G6ueG7tizhuq/DqW/hurksZjAsw6nDrOG6r+KAneG7tixl4bq5xqHDtCzhuq8g4bqvLOG6s2Ysw7TDqSDhu5Us4buV4buT4bq5Y2cs4buVaDBnLOG6seG6uWJn4bu2LMO0w6kg4buVLMOp4buX4bulLMOp4bqp4buVLOG7g8OpMixnNGdl4bu2LOG7meG7jyzhu5Xhu5Phu6HDsmdlLOG7leG7k2hnZSxmw6zhurks4buF4buBZ8OpLHVy4bqvLGfDqeG7oeG7sizhu5TDqeG6uSzhu4NjLOG6r8Op4buX4bulYmcs4buFw6rhuq/DqSzhu5lz4bu2LGXhurnDs+G6uSzhu5XDqeG6uWLhu5cs4buZIOG6r8Op4bu2LGXhurkiaCzhu4Xhu6Hhu5csdcOz4bq5LGfDqTAs4buVw6lvLOG7lOG7k8OgZyzhurY0Z2Us4buCw6loIuG7tizhu5XDqSJmLOG7keG7lyJn4bu2LOG7leG7kzLhurksZ2XDqeG6uWJmLOG7lTHhurks4bqvIOG6ryzhu4PDqeG7lyzhurHhurks4buV4bq74bqvw6ks4buFw6rhuq/DqSzhu5lz4bu44bu44bu4LOG7lTFoLOG6t+G7oeG7jeG6ryzhu5lyLMOpMGgsw6lwZ2Xhu7Ys4buVw6nhu5csw6nGoeG7lSzhurfEqWdlLOG6tzJoLMOpw6zhuq8s4buZ4bq5Z8OpLOG7lcOpImYsZeG6uSLhu7gs4bqu4bubZ2UsdcOz4bq5LOG6t2nhu7YsZ8OpMCzhu5Xhu5Phu6HDsmdlLOG6r8Op4bujLOG6t2xnZSzDtMOpauG6uSzDqeG7jcO0LHXDs+G6uSzDtMOp4budLMOp4buX4bulZ8OpLOG7leG7k2hnZSxl4bq5IGgs4bqx4bud4bqvLOG6tzFoLOG6t3Dhuq/hu7Qs4buVw6kiZixm4buh4buXLHXDs+G6uSzhuq/DocO0LOG7o+G7pSzhurYyZ2Xhu7Ys4bqvw6nhurtnw6ks4buR4buX4bul4bqrZyzhurfDqiIsw7TDqeG7oW9nZeG7tizDqeG7l+G7pSzhurdsZ2Us4bqvIOG6ryxnZeG7l2tnLOG7hXLhuq8sw7kzLMOpbOG6uSzDqWkiLOG6t2Msw7lh4bulLOG6sXJnZSxmxKnhurks4buV4buT4buhw7JnZSzDqcOs4bqvLOG7leG6ocO0LCJnLOG7lWgwZ+G7tizhu5Xhurvhuq/DqSzhuq9y4bqvLOG6r8OpaCzDqcOs4bqvLOG7meG6uWfDqeG7uCQvw7QlJMO0LOG6r+G7hSLhu5nhu5nhu647w7TEgmjhurHhu6U7JVXDs+G6uSxnbizhu4Vy4bqvLMO0w6nDoWcs4bq3w6Hhu5csw6loMGcs4buVw6kwZ8OpLMO54buXw6Hhu5Us4buZNeG6ryxnw6nhurliZix14budLOG6ryDhuq8sZzRmLMOpw6zhuq/hu7YsZ8Op4bq54bqr4buXLGc0Zizhu4XhurnhuqtnLOG7lOG7k+G7ocOyZ2Us4buU4bq5Y+G7lyzDqcOs4bqvLEdl4buX4bulZGcsxIIgLEdlw6zhuq8s4bq3MeG7lSzhurEiZ8OpLMOp4bq5YuG7lyzhu5ThuqHDtCzhu5XDqWMs4buFImgs4bq3bGdlLMO54buXw6Hhu5Us4buZNeG6r+G7tizhurfhu6Hhu43huq8s4buWxIJH4bqwLOG7leG6v2fDqSzhu5U3Z2UsxII2Z2Us4buDw6nhurNnLHXhur0s4bqvaSzhu5XDqTBnw6ks4buV4bq74bqvw6ksw7nhu5fDoeG7lSzhu5k14bqvLOG7leG7k2hnZSzhuq/EqWdlLOG7lSDhuq8sZeG6uSBoLOG6seG7neG6ryx1MCzhurcwaCzhu5UxaCxnNGYsw6nDrOG6rywoLigoLSguKCnhu7gkL8O0JSTDtCzhuq/hu4Ui4buZ4buZ4buuO8O04bux4buX4buVw6lo4buTOyXDiWtnZSzDieG7l+G6qSQvw7Ql

Hồng Huế

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Xây dựng văn hóa ứng xử học đường

Xây dựng văn hóa ứng xử học đường
2024-01-20 08:17:00

baophutho.vn Văn hóa ứng xử trong nhà trường có vai trò quyết định với môi trường văn hóa học đường, từ đó góp phần hình thành, rèn luyện nhân cách giúp thế...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long