Cập nhật:  GMT+7

Trụ cột đảm bảo an sinh xã hội

Những năm qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh luôn nỗ lực thực hiện tốt các chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), góp phần bảo vệ quyền lợi của người lao động, khẳng định vai trò trụ cột đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, phóng viên Báo Phú Thọ đã có cuộc trò chuyện với Giám đốc BHXH tỉnh Trần Xuân Long. Dưới đây là nội dung cuộc trò chuyện.

Trụ cột đảm bảo an sinh xã hội

BHXH tỉnh tuyên truyền lưu động về lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Phóng viên: Xin đồng chí chia sẻ những dấu mốc quan trọng về quá trình phát triển của BHXH tỉnh từ 1995 đến nay?

Đồng chí Trần Xuân Long: Được thành lập từ năm 1995, trải qua chặng đường 29 năm xây dựng và trưởng thành, BHXH tỉnh có những bước phát triển vượt bậc trên tất cả các lĩnh vực, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Dấu ấn quan trọng là BHXH tỉnh đã khai thác, mở rộng nguồn thu, không ngừng phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Từ 405 đơn vị và 59.335 lao động tham gia BHXH bắt buộc năm 1995, đến hết năm 2023 đã có 5.584 đơn vị với tổng số 193.379 lao động tham gia BHXH bắt buộc, tăng 5.179 đơn vị (12,7 lần) và 134.044 lao động (2,25 lần).

Từ 184.593 người tham gia BHYT năm 1997, đến nay số người tham gia BHYT đã tăng lên 1.388.484 người (gấp 7,52 lần), tỉ lệ bao phủ BHYT đạt 93,7%. Được triển khai từ năm 2008, đến hết năm 2023, toàn tỉnh có 57.563 người tham gia BHXH tự nguyện. Tổng số người tham gia BHXH chiếm 33,1% lực lượng lao động trong độ tuổi. Sau 14 năm thực hiện, số người tham gia BHTN tại Phú Thọ là 182.071 người, chiếm 25% lực lượng lao động. Số thu BHXH, BHYT, BHTN luôn hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch do BHXH Việt Nam giao. Tổng thu BHXH trong 25 năm đạt 25.522 tỉ đồng, đặc biệt trong năm năm trở lại đây số thu tăng cao hàng năm, bình quân tăng 400-500 tỉ đồng/năm.

Công tác cấp sổ BHXH, thẻ BHYT được thực hiện kịp thời, đảm bảo quyền lợi người tham gia. Trong 29 năm đã cấp gần 500 nghìn sổ BHXH, hàng chục triệu thẻ BHYT, rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động; giải quyết, chi trả kịp thời chế độ BHXH cho người thụ hưởng, thanh toán tiền khám chữa bệnh BHYT cho hàng triệu lượt người tham gia BHYT.

Công tác thanh, kiểm tra được đẩy mạnh. Từ năm 2016 được bổ sung chức năng thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, việc thanh tra đột xuất các đơn vị chậm đóng BHXH, BHYT đã góp phần nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về BHXH, BHYT. Công tác giải quyết đơn thư được chú trọng, trung bình mỗi năm đã tiếp nhận gần 100 đơn thư, các đơn thư được phân loại, trả lời, thụ lý, xác minh, giải quyết kịp thời; việc tiếp công dân được tổ chức chu đáo, tận tình theo quy định của pháp luật.

Trụ cột đảm bảo an sinh xã hội

Lãnh đạo BHXH tỉnh và huyện Tam Nông trao tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện.

Cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ đã đem lại kết quả tích cực, nâng cao hiệu quả hoạt động của BHXH tỉnh. Ngành đã cắt giảm, đơn giản hóa hơn 90% số lượng các thủ tục hành chính (TTHC), từ 263 TTHC năm 2009 xuống còn 25 thủ tục; 100% TTHC thuộc lĩnh vực BHXH, BHYT đã được cung cấp trực tuyến mức độ bốn trên Cổng dịch vụ công của tỉnh, đồng bộ, tích hợp với Cổng dịch vụ công Quốc gia. “Lấy người dân, doanh nghiệp làm chủ thể, trung tâm phục vụ” trở thành phương châm hoạt động của ngành, 100% TTHC được tiếp nhận và giải quyết tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

Chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh với hơn 1/3 số người tham gia BHXH, BHYT toàn tỉnh đăng ký tài khoản VssID; tỉ lệ hồ sơ giao dịch điện tử toàn tỉnh đạt 98,2%; cập nhật mã định danh cá nhân cho trên 97% người tham gia BHXH, BHYT. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người hưởng đăng ký chi trả qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt với tỉ lệ số người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng, người hưởng trợ cấp BHXH một lần, người nhận trợ cấp thất nghiệp qua thẻ ATM đều vượt mức kế hoạch giao. Đồng hành với ngành Y tế đảm bảo quyền lợi người tham gia và triển khai khám chữa bệnh (KCB) bằng căn cước công dân gắn chíp cho người có thẻ BHYT.

Đặc biệt, từ năm 2020 đến nay, BHXH tỉnh đã thành công trong việc huy động các nguồn lực xã hội tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho những người yếu thế trong xã hội. Cùng với số sổ, thẻ do BHXH Việt Nam huy động các nhà tài trợ chuyển về từ năm 2022, hàng nghìn người dân đã được tham gia BHXH tự nguyện, hơn 40 nghìn người đã được tặng thẻ BHYT, được chăm sóc sức khỏe từ quỹ KCB BHYT.

Phóng viên: Thưa đồng chí, việc tổ chức thực hiện các chính sách BHXH trên địa bàn tỉnh có những thuận lợi gì?

Đồng chí Trần Xuân Long: Có được kết quả trên trước hết là do BHXH tỉnh luôn nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự hướng dẫn nghiệp vụ tận tình của BHXH Việt Nam. Hàng năm, BHXH tỉnh đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành đối với công tác BHXH, BHYT; kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại 13/13 huyện, thành, thị và 100% xã, phường, thị trấn; giao chỉ tiêu phát triển BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, chỉ tiêu tổ chức hội nghị khách hàng cho các địa phương. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của BHXH tỉnh luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương, đảm bảo phương châm nghiêm túc, chặt chẽ, dân chủ, đoàn kết, thực hiện có hiệu quả. Ban hành kịp thời các văn bản quản lý nhằm tập trung chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ để cả hệ thống triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch đồng bộ, có hiệu quả.

Cùng với đó, bộ máy quản lý được tăng cường, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được quan tâm. Đội ngũ cán bộ BHXH được kiện toàn, nâng cao về chất lượng và thường xuyên được bồi dưỡng, ngày càng yêu ngành, yêu nghề, gắn bó với công tác thực hiện chính sách an sinh xã hội tích hợp thêm tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết, góp phần hoàn thành nhiệm vụ được giao ở mức độ cao nhất.

Có thể nói, việc bám sát kế hoạch, linh hoạt, sáng tạo đề ra các giải pháp và tổ chức thực hiện, sự đoàn kết, nỗ lực thực hiện theo sát chỉ đạo của tập thể công chức, viên chức, người lao động ngành BHXH tỉnh là điều kiện tiên quyết, tạo nên thành tích của BHXH tỉnh trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên chặng đường xây dựng và phát triển của ngành.

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết, định hướng phát triển của ngành trong thời gian tới?

Đồng chí Trần Xuân Long: Các đơn vị thuộc BHXH tỉnh chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ, tăng cường công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong triển khai chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn. Chú trọng đẩy mạnh cải cách hành chính, phục vụ người dân và cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực nghiệp vụ một cách toàn diện. Tập trung tuyên truyền, phổ biến chính sách BHXH, BHYT với nhiều hình thức đa dạng, hiệu quả; đổi mới và nâng cao hiệu quả tuyên truyền trên các kênh truyền thông của BHXH tỉnh. Giải quyết các chế độ BHXH cho người lao động theo thẩm quyền, đảm bảo kịp thời, đúng chế độ, đúng chính sách theo quy định.

Phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế, các cơ sở KCB thực hiện tốt chính sách BHYT nhằm bình ổn quỹ KCB BHYT năm 2024, đảm bảo quyền lợi của người bệnh. BHXH tỉnh bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, tham mưu ban hành văn bản chỉ đạo BHXH, BHYT để triển khai hiệu quả hoạt động thu BHXH, phát triển người tham gia BHXH bắt buộc và tự nguyện, BHYT học sinh, sinh viên, BHYT hộ gia đình, giảm tình trạng chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN, đảm bảo cân đối quỹ KCB BHYT; phối hợp với các sở, ban, ngành trong quá trình tổ chức thực hiện các mặt công tác, đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Hạnh Thúy (thực hiện)


Hạnh Thúy (thực hiện)

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

“Cầu nối” những nghĩa cử cao đẹp

“Cầu nối” những nghĩa cử cao đẹp
2024-06-24 08:23:00

baophutho.vn Sinh thời, Bác Hồ căn dặn các thế hệ cán bộ, hội viên Chữ thập đỏ (CTĐ) “Phải xuất phát từ tình yêu thương nhân dân tha thiết mà góp phần bảo...

Nét đẹp đạo hiếu

Nét đẹp đạo hiếu
2024-02-13 08:13:00

baophutho.vn Mừng thọ là một nét đẹp văn hóa của người Việt Nam mỗi độ Xuân sang. Đây cũng là dịp để các con cháu trong gia đình thể hiện lòng hiếu thảo đối...

Dạy trẻ dùng tiền mừng tuổi đúng cách

Dạy trẻ dùng tiền mừng tuổi đúng cách
2024-02-12 09:56:00

baophutho.vn Theo phong tục truyền thống, mỗi dịp Tết Nguyên đán, trẻ em sẽ được nhận tiền mừng tuổi từ người lớn như một lời chúc năm mới tốt lành, may...

Dệt mùa Xuân quê hương

Dệt mùa Xuân quê hương
2024-02-11 08:38:00

baophutho.vn Xuân Giáp Thìn đã đến với những cánh mai vàng, đào thắm, không khí Xuân tươi vui, rộn ràng đã hiện hữu từng nhà . Với nhiều hoạt động thiết...

Đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi

Đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi
2024-02-10 07:16:00

baophutho.vn Từ xưa, phong tục “Đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi” đã trở thành nét văn hóa trong đời sống của người dân Việt Nam, đặc biệt là người dân...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long