Cập nhật:  GMT+7
4cc9xbe1bxc2cdxb816xa5adx7eeex7b1ax78b9x52dbxX7x6b0bx9d79x8685xcfa2x7bf0xc3d6xX5xcbd5xXaxcfbcx7d95x9d62x64ffxX3x7856xX1xbffdxX3xXcxX1x779exX3xXex67d9xX3xX4xX1x9529xX4xX3xbf89x79e7xc4fdxX3xX1xbea7xXdxX3xXex86aex6575x57c2x6868xX3xX30x51cfxX29xX0xb38bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxaa8dxX10xX6x6189xXaxX12xXcx7263xXdxX3xd1abxc61exX39x6dd0x5e98xX3x9ab3xX1xXdxX3x6c46xX15xa259xX32xX3xXexX1xX6xX32xX1xX3xX32xXdxX28xX32xX3xXbxX1xX4fxXdxX3xX1xd346xXbxX3x7a0bxd16bxXdxX3xX58x7362xX32xX33xX3xX5cxX15xX5exX32xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX1xX19xX3xXcxX1xX1dxX56xX3xX13xX6xX32xX3x58d3xX1x7472xa87bxcb47xX32xX3xX1xX1dxX4xX3xX4x6001xX3x900fxX96xX6xX32xX3xXexX20xX3xX4xX1xX24xX4xX3xX4xX1xa8c7xXa0xX32xX33xX3xXexX30xa3a7xX32xX1xX3xXcxX30xX96xX32xX33xX3xXexX1xX96xX3x876fxX27xX28xX29xX3xX1xX2cxXdxX3xXexX30xX31xX32xX33xX3xX30xX36xX29xaed5xX3xX75xX5exX3xXexX96xX97xX28xX32xX3xX4bxXb1xXa0xX32xX33xX3xXbxX1xX14xXexX3xXexX1xXb1xbb29xX32xX33xX3xX4xX1xX15xX3xX4xX14xX4xX3xX4xX1xX14xX96xX3xXexX1xXdxX98xX96xX3xX32xXdxX28xX32xX56xX3xX32xX1xXdxX3xX5cxc074xX32xX33xX3xX5xX5exX3xX4xX15xX32xX3xX4xX14xX32xX3x9388xX2cxX56xX3xXbxX1x90d5xX32xX33xX3xX75xXdxX28xX32xX56xX3xX32xX1xab27xX32xX3xX75xXdxX28xX32xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX1xX19xX3xXcxX1xX1dxaf90xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX58xX6xXbxXexXdxX15xX32xXaxX12xX0xXdxX29xX33xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX58xX10xX32xXexX10xX30xXaxX3xX7xXexX97xX5xX10xX9xXax631dxXdxX4bxXexX1x6fa6xX3xX53xb3d0x9d5fxXbx62d2x717cxX3xX1xX10xXdxX33xX1xXexX181xX3x8cf1xX55x69b0xXbxX187xX188xXaxX3xX7xX30xX4xX9xXaxX39xX39xX4xX147xX122xX6xX15xXbxX1xX96xXexX1xX15xX147xX75xX32xX39xX4bxX10xX7x6ce1xXexX15xXbxX39xX32xX10xX17cxX7xX39xX52x638dxX1bexX55xX39xX2xX2xX2xX4bxX1bexX52xX52xX192xX53xX184xX184xXexadaaxX1bexX1bexX53xX5xX192x679dxX2xX1cexX185xX4bxX1bexX52xX2xX192xX185xX185xX194xXexX53xX53xX185xX53xX5xX52xX1d4xXdxX147x8138xXbxX33xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX1xX19xX3xXcxX1xX1dxX3xXexX20xX3xX4xX1xX24xX4xX3xX27xX28xX29xX3xX1xX2cxXdxX3xXexX30xX31xX32xX33xX3xX30xX36xX29xXaxX3xX17cxXdxX4bxXexX1xX9xXaxX53xX184xX185xXaxX3xX1xX10xXdxX33xX1xXexX9xXaxX192xX55xX194xXaxX3xX39xX12xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX58xX6xXbxXexXdxX15xX32xXaxX12xa489x7584xX32xX1xX3xX5cx57d0xX15xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX1xX19xX3xXcxX1xX1dxX3xXexX30xX6xX15xX3xXa2xX96xX5exX3xX1b3xX1xX96xX97xX98xX32xX3xX1xX1dxX4xX3xX4xX1xX15xX3xX4xX14xX4xX3xX4xX1xX14xX96xX3xX1xX1dxX4xX3xX7xXdxX32xX1xX3xX4xX128xX3xXexX1xX5exX32xX1xX3xXex625dxX4xX1xX3xX187xX96x905fxXexX3xX7x8a6cxX4xX3xXexX30xX15xX32xX33xX3xX32xX31xX29xX3xX1xX1dxX4xX3xX52xX185xX52xX52xX1d4xX52xX185xX52xX1bexX3xX5xX5exX3xX4xX15xX32xX3xX4xX14xX32xX3xX122xX2cxX3xXexX15xX5exX3xX7xX15xX254xX32xX147xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX58xX6xXbxXexXdxX15xX32xXaxX12xX0xXdxX29xX33xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX58xX10xX32xXexX10xX30xXaxX3xX7xXexX97xX5xX10xX9xXaxX17cxXdxX4bxXexX1xX181xX3xX53xX184xX185xXbxX187xX188xX3xX1xX10xXdxX33xX1xXexX181xX3xX192xX194xX185xXbxX187xX188xXaxX3xX7xX30xX4xX9xXaxX39xX39xX4xX147xX122xX6xX15xXbxX1xX96xXexX1xX15xX147xX75xX32xX39xX4bxX10xX7xX1b3xXexX15xXbxX39xX32xX10xX17cxX7xX39xX52xX1bexX1bexX55xX39xX2xX2xX2xX4bxX1bexX52xX52xX192xX194xX185xX52xXexX1bexX55xX184xX194xX5xX192xX1d4xX2xX1cexX185xX4bxX1bexX52xX2xX192xX185xX192xX55xXexX194xX52xX1cexX2xX5xX53xX1d4xXdxX147xX1eaxXbxX33xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX1xX19xX3xXcxX1xX1dxX3xXexX20xX3xX4xX1xX24xX4xX3xX27xX28xX29xX3xX1xX2cxXdxX3xXexX30xX31xX32xX33xX3xX30xX36xX29xXaxX3xX17cxXdxX4bxXexX1xX9xXaxX53xX184xX185xXaxX3xX1xX10xXdxX33xX1xXexX9xXaxX192xX194xX185xXaxX3xX39xX12xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX58xX6xXbxXexXdxX15xX32xXaxX12xX0xXdxX29xX33xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX58xX10xX32xXexX10xX30xXaxX3xX7xXexX97xX5xX10xX9xXaxX17cxXdxX4bxXexX1xX181xX3xX53xX184xX185xXbxX187xX188xX3xX1xX10xXdxX33xX1xXexX181xX3xX184xX184xX53xXbxX187xX188xXaxX3xX7xX30xX4xX9xXaxX39xX39xX4xX147xX122xX6xX15xXbxX1xX96xXexX1xX15xX147xX75xX32xX39xX4bxX10xX7xX1b3xXexX15xXbxX39xX32xX10xX17cxX7xX39xX52xX1bexX1bexX55xX39xX2xX2xX2xX4bxX1bexX52xX52xX192xX194xX2xX2xXexX1bexX184xX1cexX53xX5xX192xX1d4xX2xX1cexX185xX4bxX1bexX52xX2xX192xX2xX185xX192xXexX1cexX52xX185xX194xX5xX192xX1d4xXdxX147xX1eaxXbxX33xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX1xX19xX3xXcxX1xX1dxX3xXexX20xX3xX4xX1xX24xX4xX3xX27xX28xX29xX3xX1xX2cxXdxX3xXexX30xX31xX32xX33xX3xX30xX36xX29xXaxX3xX17cxXdxX4bxXexX1xX9xXaxX53xX184xX185xXaxX3xX1xX10xXdxX33xX1xXexX9xXaxX184xX184xX53xXaxX3xX39xX12xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX4bxX97xXaxX12xX27xX134xX97xX3xX5xX5exX3xX1xX15xX254xXexX3xX5cxX2cxX32xX33xX3xXexX1xXb1xa6b7xX32xX33xX3xX32xXdxX28xX32xX3xX4bxX15xX3xX58xX7axX32xX33xX3xX5cxX15xX5exX32xX56xX3xX27xX15xX5exX32xX3xXexX1xX6xX32xX1xX3xX32xXdxX28xX32xX56xX3xX13xX6xX32xX3xX94xX1xX96xX97xX98xX32xX3xX1xX1dxX4xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX1xX19xX3xXcxX1xX1dxX3xXbxX1xX4fxXdxX3xX1xX72xXbxX3xXexX20xX3xX4xX1xX24xX4xX3xX32xX1xX134xX32xX3xX4bx900bxXbxX3xXcxX98xXexX3xXcxX30xX96xX32xX33xX3xXexX1xX96xX3xX32xX1xX36xX29xX3xXexX254xX15xX3xX7xX134xX32xX3xX4xX1xXa0xXdxX3xX1xX29dxXbxX3xX4bx9aabxX32xX56xX3xX122xX20xX3xX297xX4xX1xX56xX3xX5cxX10xX29xX3xX5xX254xXdxX3xX32xXdxc398xX29xX3xX75xX96xXdxX56xX3xXexXdxX98xX32xX33xX3xX4xXb1xX4d8xXdxX3xX4xX1xX15xX3xX4xX14xX4xX3xX4xX1xX14xX96xX3xXexX1xXdxX98xX96xX3xX32xXdxX28xX32xX56xX3xX32xX1xXdxX3xX5cxX113xX32xX33xX147xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX58xX6xXbxXexXdxX15xX32xXaxX12xX0xXdxX29xX33xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4bxXexX1xX96xX29xX122xX3xXdxX58xX10xX32xXexX10xX30xXaxX3xX7xXexX97xX5xX10xX9xXaxX17cxXdxX4bxXexX1xX181xX3xX53xX184xX185xXbxX187xX188xX3xX1xX10xXdxX33xX1xXexX181xX3xX192xX53xX1cexXbxX187xX188xXaxX3xX7xX30xX4xX9xXaxX39xX39xX4xX147xX122xX6xX15xXbxX1xX96xXexX1xX15xX147xX75xX32xX39xX4bxX10xX7xX1b3xXexX15xXbxX39xX32xX10xX17cxX7xX39xX52xX1bexX1bexX55xX39xX2xX2xX2xX4bxX1bexX52xX52xX192xX194xX52xX194xXexX2xX192xX1bexX5xX1cexX1d4xX2xX1cexX185xX4bxX1bexX52xX2xX1bexX55xX52xX55xXexX1bexX185xX194xX52xX5xX52xX1d4xXdxX147xX1eaxXbxX33xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX1xX19xX3xXcxX1xX1dxX3xXexX20xX3xX4xX1xX24xX4xX3xX27xX28xX29xX3xX1xX2cxXdxX3xXexX30xX31xX32xX33xX3xX30xX36xX29xXaxX3xX17cxXdxX4bxXexX1xX9xXaxX53xX184xX185xXaxX3xX1xX10xXdxX33xX1xXexX9xXaxX192xX53xX1cexXaxX3xX39xX12xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX58xX6xXbxXexXdxX15xX32xXaxX12xXcxX30xXb8xX32xX1xX3xX4bxXdx7e6fxX32xX3xX29xX19xX6xX3xX5xX134xX32xX3xX4xX20xX3xXexX30xX96xX97xX570xX32xX3xXexX254xXdxX3xX4xX1xXb1xXa0xX32xX33xX3xXexX30xXb8xX32xX1xX3xXc6xX27xX28xX29xX3xX1xX2cxXdxX3xXexX30xX31xX32xX33xX3xX30xX36xX29xXd8xX147xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX4bxX97xXaxX12xXcxX254xXdxX3xX4xX1xXb1xXa0xX32xX33xX3xXexX30xXb8xX32xX1xX56xX3xX4xX14xX4xX3xX4xX1xX14xX96xX3xXexX1xXdxX98xX96xX3xX32xXdxX28xX32xX56xX3xX32xX1xXdxX3xX5cxX113xX32xX33xX3xX5cxX24fxX3xX5cxXb1xX72xX4xX3xX187xX10xX29xX3xX4xX14xX4xX3xXexXdxX98xXexX3xX29xa1ccxX4xX3xX75xX31xX32xX3xX32xX33xX1x611fxX3xX5cx64b7xX4xX3xX7xX2a1xX4xX56xX3xX29xX6xX32xX33xX3xX5cx8ca2xX29xX3xX32x6173xXexX3xX75xX31xX32xX3xX1xX128xX6xX3xXexX30xX96xX97xX570xX32xX3xXexX1xX4fxX32xX33xX3xXcxX98xXexX3xXcxX30xX96xX32xX33xX3xXexX1xX96xX3xX4xX20xX3xXexX30xX96xX97xX570xX32xX56xX3xX187xX10xX29xX3xX29xX19xX6xX3xX5xX134xX32xX56xX3xXexX1xX6xX29xX3xX33xXdxX6xX3xX4xX14xX4xX3xXexX30xa780xX3xX4xX1xXa0xXdxX3xX4bxX134xX32xX3xX33xXdxX6xX32xX3xX75xX5exX3xX4x8de0xX32xX33xX3xXbxX1xX14xX3xX4xb371xX147xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX4bxX97xXaxX12xc3ddxX1xX134xX32xX3xX4bxX532xXbxX3xX32xX5exX97xX56xX3xX1xXa0xX32xX3xX192xX185xX3xXbxX1xcde9xX32xX3xXa2xX96xX5exX3xX1b3xX1xX96xX97xX98xX32xX3xX1xX1dxX4xX3xXexX30xX532xX3xX33xXdxX14xX3xX33xX805xX32xX3xX2xX192xX3xXexX30xXdxX758xX96xX3xX5cxX113xX32xX33xX3xX5cxX24fxX3xX5cxXb1xX72xX4xX3xX5xX24fxX32xX1xX3xX5cxX254xX15xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX1xX19xX3xXcxX1xX1dxX3xXexX30xX6xX15xX3xXexX75bxX32xX33xX3xX4xX1xX15xX3xX4xX14xX4xX3xX4xX1xX14xX96xX3xX1xX1dxX4xX3xX7xXdxX32xX1xX3xX5cxX254xXexX3xXexX1xX5exX32xX1xX3xXexX297xX4xX1xX3xX187xX96xX29dxXexX3xX7xX2a1xX4xX3xXexX30xX15xX32xX33xX3xX1xX1dxX4xX3xXexX769xXbxX56xX3xX30x6b18xX32xX3xX5xX96xX97xX758xX32xX147xX3x9dc5xX96xX6xX3xX5cxX128xX56xX3xX1b3xX532xXbxX3xXexX1xX4d8xXdxX3xX5cxX2cxX32xX33xX3xX75xXdxX28xX32xX3xX4xX14xX4xX3xX4xX1xX14xX96xX3xXexXdxX98xXbxX3xXexX74exX4xX3xX4xX4fxX3xX33xX2a1xX32xX33xX3xX1xX1dxX4xX3xX33xXdx4f90xXdxX56xX3xX4xX1xX31xX29xX3xX32xX33xX15xX6xX32xX56xX3xXexX30xXf1xX3xXexX1xX5exX32xX1xX3xX5cxX2cxXdxX3xX75xXdxX28xX32xX3xXexX4fxXexX56xX3xX4xX1xX14xX96xX3xX32xX33xX15xX6xX32xX3xX13xX14xX4xX3xX48xX113xX147xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxbf99xX96xXexX1xX15xX30xXaxX12xXcxX1xX6xX32xX1xX3xX7eexXdxX28xX32xX0xX39xXbxX12

Thanh Niên

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Bàn giao Nhà nhân đạo tại Việt Trì

Bàn giao Nhà nhân đạo tại Việt Trì
2023-12-08 18:37:00

baophutho.vn Ngày 8/12, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) thành phố Việt Trì phối hợp tổ chức bàn giao Nhà nhân đạo cho gia đình bà Lê Thị Hiền - thuộc diện hộ nghèo,...

Chương trình “Tiếp sức em đến trường

Chương trình “Tiếp sức em đến trường"
2023-12-08 18:35:00

baophutho.vn Ngày 8/12, Hội CTĐ huyện Thanh Sơn phối hợp với Hội CTĐ huyện Thanh Thuỷ và xã Khả Cửu tổ chức chương trình “Tiếp sức em đến trường” trao quà...

Những tấm gương vượt khó

Những tấm gương vượt khó
2023-09-25 08:08:00

baophutho.vn Dù đang mang trên mình những khiếm khuyết, thiệt thòi... nhưng với sự đùm bọc, yêu thương, sẻ chia của gia đình và xã hội, không ít người...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long