Cập nhật:  GMT+7
6366x93b1xd106x86aex8e24xa7b9xb8dfx858cx8623xX7x8d8bx810bx84a9xb3e7xc2ccxc147xX5xcc12xXaxbc65xXcxeb96xda34xX3xe53axb22axdcd9x6b71xX3xX1xe963xX14xXexX3xd299x76dfxX19xX1axX3xb238x9e5axX19xX3xXexab03xXdxX3xXexX1xX10xX1dxX3xXex81f8xc616xd6b4xX19xX3xX4x9649xX3xX21xa542xX19xX1xX3xXexX18xX3xfc07xX1xeae1xX3xXcxX1xcddcxX3xX21xXdxX3x6853xX2xX3xXexc827xX19xX1xed79xX3xXexX1xe7cfxX19xX1xX3xXbxX1xX3axX0x6844xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa964xX10xX6xX17xXaxX12xd087x68e4xX3xedadxXdxX6xX1dxX3xXexX1x7937xX19xX1ax9c4bxX3x74cdxX27xX19xX3xXexX2bxXdxX3xX44xX1xX46xX3xXcxX1xX4axX3xX26xX18xX6xX3xX4xc4d0xX3xX26xb4b5xX19xX3x8d7axX2bxX19xX3xX7xX3axX3xX2xf12bxa98ex7727xX3xXexX1x773cxX4xX3xX1xXdxc60cxX19xX3xX4xfe1dxX4xX3xXa1xXdxXb4xX19xX3xXbxX1xXb8xXbxX3xXbxX1xd8afxX19xX1axX3xX4xX1xX3axX19xX1axX3xX17xX3dxX4xX1xX3xb79bxf7dcxX86xc765xc374xX84xX2x6390xX3xXexf8e4xX1dxX19xX1axX3xX1xX1dxX14xXexX3xX21xX22xX19xX1axX3xX26xX27xX19xX3xXexX2bxXdxX3xX1xX5axX19xX1xX3xb3bdxX1xXb8xX4xX1xX56xX3xX1xX5axX19xX1axX3xX1xX1dxXb8xb3ffxX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxef18xX1dxX17xX35xXaxX12xXcxX1xX10xX1dxX3xX21xX9bxX3xXexX1xXafxX4xX3xX1xXdxXb4xX19xX3xXexX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1xX1dxX14xXexX3xX21xX22xX19xX1axX3xX26xX27xX19xX3xXexX2bxXdxX3xXexX1xX10xX1dxX3xXexX34xX35xX36xX19xX3xX4xX3axX3xX21xX3dxX19xX1xX3xX4xXb8xX4xX3xXexX34xX35xX36xX19xX3xXexX18xX3xX44xX1xX46xX3xXcxX1xX4axX3xX21xXdxX3xX1xX6xXdxX3xXexX53xX19xX1xX3xXbxX1x79adxX6xX3xX11bxba35xX4xX3xX1axa13axX15xX3xX11bxX188xX4xX3xc201xXdxX19xX1xX56xX3x8157xX34xX2bxX19xX1axX3xX193xXdxX19xX1xX3xX26xX5axX3xX2xXddxX3xXexX53xX19xX1xX56xX3xXexX1xX5axX19xX1xX3xXbxX1xX3axX3xXbxX1xX184xX6xX3xX193xX6xX15xX3xX1axX18cxX15xee72xX3xXcxX1xX5axX19xX1xX3xXbxX1xX3axX3xX71xX18cxX3xXd6xX1xX184xX3x66eexXdxX19xX1xX56xX3xX11bxab95xX19xX1xX3xXdaxf8bax71b9xX19xX1axX56xX3x9ab7xX18cxX19xX1axX3xX193xX6xXdxX56xX3xXexX1xX5axX19xX1xX3xXbxX1xX3axX3xXd6xc190xX19xX3xXcxX1xX1e6xX56xX3xX11bxX1e0xX19xX1xX3xX44xX1xX1e5xf06cxX4xX56xX3xXcxb262xX35xX3xX193xXdxX19xX1xX56xX3xX11bxX5axX3x8b5exX3dxX6xX3xX86x6bd9xX19xX1axX3xXcxX5axX34xX56xX3xXcxXdxbabexX19xX3xX7axXdxX6xX19xX1axX56xX3x7487xX1dxX19xX1axX3x7b50xX19xX56xX3xX86xa86exX19xX1xX3xX23bxX1dxX19xX1axX56xX3xX1ebxX18cxX19xX1axX3xXcxX1xXb8xXbxX56xX3xX11bxX36xX19xX3xXcxXe0xX10xX56xX3xX71xX27xX34xX3xX7axXdxX6xX19xX1axX56xX3xX240xX19xX3xX7axXdxX6xX19xX1axX56xX3xX11bxX14xX4xX3xX23bxXdx9403xX34xX56xX3xX77xX9bxX4xX3xXcxXe0xX9exX19xX1axX56xX3xXcxXe0xX5axX3xX86xXdxX19xX1xX56xX3xXd6xX5axX3xX1d9xX6xX34xX56xX3xacf8xXdxX27exX19xX3xX7axXdxX6xX19xX1axX3xX26xX5axX3xX19xX1axX1e5x6cbaxX4xX3xX5xX14xXdxX10bxX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxX1dxX17xX35xXaxX12xXcxX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1xXdxXb4xX34xX3xX5xXafxX4xX3xXbxX1x6bdaxX3xX1xXdxXb4xX34xX3xb03ax6ce8x6cb4xX3xXcxec6cx952axc2bexX193xX3xXd6x6483xX3xX1ebxefb1xX193xX71x6441xX3xX21x87efxX3xX4xb0c6xXbxX3xX4xX1xX1dxX3xXbxX1xX1e5xX1e6xX19xX1axX3xXexXdxXb4xX19xX3xX21xX6xX19xX1axX3xXfcxX1xX6xXdxX3xXexX1xXb8xX4xX3xXexX34xX35xX36xX19xX3xXexX18xX3xX44xX1xX46xX3xXcxX1xX4axX3xX21xX36xX19xX3xX4fxX2xX3xXexX53xX19xX1xX3xX19xX27exX34xX3xXexXe0xX27exX19xX10bxX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxX1dxX17xX35xXaxX12xXcxX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1xX1dxX14xXexX3xX21xX22xX19xX1axX3xX26xX27xX19xX3xXexX2bxXdxX3xX1xX5axX19xX1xX3xXfcxX1xXb8xX4xX1xX3xXa1xcbb6xX19xX1axX3xf3ccxX10xX3xX1xX2b0xXbxX3xX21xX18cxX19xX1axX56xX3xXexX6xX386xXdxX56xX3xX17xX34xX3xX5xX3dxX4xX1xX3xXexX18xX3xXexX53xX19xX1xX3xX44xX1xX46xX3xXcxX1xX4axX3xX21xXdxX3xX21xX36xX19xX3xX4fxX2xX3xXexX53xX19xX1xX3xX19xX27exX34xX3xXexXe0xX27exX19xX3xX26xX5axX3xX19xX1axX1e5xX2b0xX4xX3xX5xX14xXdxX10bxX3xXcxXe0xX18xX3xXexXe0xX1e5x96dfxX19xX1axX3xX1xX2b0xXbxX3xX21xd6edxX4xX3xXa1xXdxXb4xXexX3xX26xX1e0xX3xX5xf6a1xX3xX17xX1dxX3xX4xX81xX19xX1axX3xX26xfad6xX3xX26xX5axX3xX4xXb8xX4xX3xXexXe0xX1e5xX3dexX19xX1axX3xX1xX2b0xXbxX3xX4xX34xX19xX1axX3xX4xX2fexXbxX3xX5xX1e5xX1e6xX19xX1axX3xXexX1xXafxX4xX56xX3xXexX1xXafxX4xX3xXbxX1xc8e3xX15xX56xX3xX19xX1xX34xX3xX35xX36xX34xX3xXbxX1xX42exX15xX3xX4xX200xX19xX3xXexX1xXdxX36xXexX56xX3xX386xX10xX3xX21xX1e5xX6xX3xX21xX9bxX19xX3xX4xX81xX19xX1axX3xX19xX1xX215xX19xX56xX3xX4xX1xX34xX35xX27exX19xX3xX1axXdxX6xX3xX4xeb35xX6xX3xX4xXb8xX4xX3xX17xX1dxX6xX19xX1xX3xX19xX1axX1xXdxXb4xXbxX56xX3xX4xX1xX34xX35xX27exX19xX3xX4xX1xX78xX3xX19xX1axX34xX35xX27exX19xX3xX26xX27xXexX3xX5xXdxXb4xX34xX3xX7xX2bxX19xX3xX386xX34xX2fexXexX56xX3xX1xX5axX19xX1axX3xX1xX9bxX6xX10bxX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxX1dxX17xX35xXaxX12xX1ebxX3axXdxX3xX26xX210xXdxX3xX4xXb8xX4xX3xXexX53xX19xX1xX56xX3xXexX1xX5axX19xX1xX3xXbxX1xX3axX3xX4xXc7xX19xX3xX5xX14xXdxX3xXexX1xXafxX4xX3xX1xXdxXb4xX19xX3xX26xX27xX19xX3xXexX2bxXdxX3xX1xX5axX19xX1xX3xXfcxX1xXb8xX4xX1xX3xXexX1xX10xX1dxX3xXexX34xX35xX36xX19xX3xX4xX3axX3xX21xX3dxX19xX1xX56xX3xX1xX1dxX14xXexX3xX21xX22xX19xX1axX3xXexX3axXdxX3xX21xX6xX3xa777xXabxb2c4xX3xX7xX3axX3xX4xX1xX34xX35xX36xX19xX3xXexX1xX10xX1dxX3xXa1xXdx64cbxX34xX3xX21xX18cxX3xX4xX1xX14xX35xX3xX386xX10xa8f6xX3xX26xX27xX19xX3xXexX2bxXdxX3xX1xX5axX19xX1xX3xXfcxX1xXb8xX4xX1xX3xXa1xX382xX19xX1axX3xX386xX10xX3xX1xX2b0xXbxX3xX21xX18cxX19xX1axX56xX3xXexX6xX386xXdxX56xX3xX386xX10xX3xX1xX2b0xXbxX3xX21xX18cxX19xX1axX56xX3xX386xX10xX3xX17xX34xX3xX5xX3dxX4xX1xX3xX1xX1dxX14xXexX3xX21xX22xX19xX1axX3xXexX3axXdxX3xX21xX6xX3xX52axXabxX52cxX3xX7xX3axX3xX5xX1e5xX2b0xX19xX1axX3xXbxX1xX1e5xX1e6xX19xX1axX3xXexXdxXb4xX19xX3xX26xX27xX19xX3xXexX2bxXdxX3xX4xX46cxX6xX3xX21xX1e6xX19xX3xX26xX3dxX3xX21xX36xX19xX3xX4xXb8xX4xX3xXexX53xX19xX1xX56xX3xXexX1xX5axX19xX1xX3xXbxX1xX3axX54cxX3xX1xX14xX19xX3xX4xX1xX36xX3xXexX3axXdxX3xX21xX6xX3xX26xX27xX19xX3xX4xX1xX34xX35xX53fxX19xX3xX1xX5axX19xX1xX3xXfcxX1xXb8xX4xX1xX3xX5xXdxX27exX19xX3xXexX53xX19xX1xX3xXexX18xX3xXexX1xX5axX19xX1xX3xXbxX1xX3axX3xX71xX5axX3xX193xX22xXdxX3xX26xX231xX3xXexX53xX19xX1xX3xX44xX1xX46xX3xXcxX1xX4axX3xX26xX5axX3xX19xX1axX1e5xX2b0xX4xX3xX5xX14xXdxX10bxX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxX1dxX17xX35xXaxX12xXd6xXb8xX4xX3xX21xX1e6xX19xX3xX26xX3dxX3xX26xX27xX19xX3xXexX2bxXdxX3xX1xX5axX19xX1xX3xXfcxX1xXb8xX4xX1xX3xX26xX5axX3xX4xXb8xX4xX3xX21xX1e6xX19xX3xX26xX3dxX3x65a5xX34xX2bxX19xX3xX5xX3f3xX56xX3xXfcxX1xX6xXdxX3xXexX1xXb8xX4xX3xXa1xX36xX19xX3xX386xX10xX3xXfcxX1xXb8xX4xX1xX3xXexX1xXafxX4xX3xX1xXdxXb4xX19xX3xX4xXb8xX4xX3xXa1xXdxXb4xX19xX3xXbxX1xXb8xXbxX3xXbxX1xXc7xX19xX1axX3xX4xX1xX3axX19xX1axX3xX17xX3dxX4xX1xX3xXa1xXb4xX19xX1xX3xXd6xXd7xX86xXd9xXdaxX84xX2xXddxX3xXexX1xX10xX1dxX3xX4xX1xX53xX3xX21xX14xX1dxX3xX4xX46cxX6xX3xX77xX78xX3xX7axXcxX84xX86xXcxX3xX44xX1xX46xX3xXcxX1xX4axX3xXexX14xXdxX3xX4xXb8xX4xX3xX26xX9exX19xX3xXa1xX2bxX19xX3xX21xX2fbxX3xXa1xX6xX19xX3xX1xX5axX19xX1xX3xXexXe0xX1e5xX210xX4xX3xX21xX9bxX10bxX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX240xX34xXexX1xX1dxXe0xXaxX12xX86xX6xd27axX19xX3xX23bxX6xX19xX1axX0xX62xXbxX12

Văn Lang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Hiệu quả công tác dân vận ở Lâm Thao

Hiệu quả công tác dân vận ở Lâm Thao
2021-07-19 08:42:00

baophutho.vn Để làm tốt công tác dân vận, cùng với việc tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, Huyện ủy Lâm Thao chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính...

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long