Cập nhật:  GMT+7
ccf7x15cc2x136c8x1146fxe832x164f1x15bf1x1028dx17410xX7x141a8x13985x13fd9xe15fx10ea1x16401xX5xe574xXax1339bxXcx16d08xX6x121baxX3xXex136f9x131c9xdd6exX3xX1xf0c9xX4xX3xd35fx13a1axX1axX1bxX3xX4xX1xX16xX3xX1xX1exX4xX3xX7xXdxX1axX1xX3xX4x16e8axX3xX1xX16x1111axX1axX3xX4x104b3xX1axX1xX3xe57axX1xX34xX3xX40xX1x1739fxX1axX0x11d76xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd244xX10xX6x17300xXaxX12x1158dxX1bxX38x128cbxX3xX2x1409axX49xce2cx11b71xX3xX58x15f43xXdxX3x15cc8xX3cxX16xX3xXexX14xfdecxX3xX1axX1bxd4adxecd5xXdxX3xX40xX1x12fcexX61x110dbxXexX3xXex12ee7xXexX3x12dcdxX38xX3xXcxX14x1642axX3x162f9x15f3dxX3xX4x14c69xXdxX3x10b5dxX5excf44xXcxe333xXcx14bc2xcf3cx173c6xX3xXex106dbxX1axX1xX67xX3x11796xX6dxX5exdd4bxX3xX1xX7dxX61x13406xX1axX3xXcxe6f2xX1axX3x160ddx1622bxX1axX3xXbxX1x12a06xXdxX3xX1xX73xXbxX3xX86x13117xXdxX3xX58xX6axXdxX3xX6dxX3cxX16xX3xXexX14xX73xX3xX5exX96xXcxX98xXcxX9axX9bxX3x140c0xXdxXacxXexX3xX5exX6xX8dxX3xXexX22xX3xX4xX1xdbd0xX4xX3xX4xX1xX77xXb4xX1axX1bxX3xXexX14x16f84xX1axX1xX3xXexX14xX6xX16xX3xXexX19xX1axX1bxX3xX1xX1exX4xX3xX21xX22xX1axX1bxX3xX4xX1xX16xX3xX1xX1exX4xX3xX7xXdxX1axX1xX3xX40xX1xX7dxX61xX7fxXexX3xXexX83xXexX67xX3xX8dxX8exX3xX4xX91xXdxX3xXexX1xX7dxX6axX4xX3xX1xX6axX3xX1axX1bxX1x1394axX16xX67xX3xX4xX83xX1axX3xX1axX1bxX1xX135xX16xX67xX3xX1xX16xX38xX1axX3xX4xX3cxX1axX1xX3xX40xX1xX34xX3xX40xX1xX46xX1axX3xXexX14xcfe3xX1axX3x1013bx1582exX6xX3xX21xX38xX1axX3xX1xX7dxX61xXacxX1ax11971xX3xX9bxX1xX77xXb4xX1axX1bxX3xXexX14xXf2xX1axX1xX3xX15cxX77xX73xX4xX3xXexX38xXdxX3xXexX14xX73xX3xX21xdac5xXdxX3xX5bxf0edxX3xdfeaxX1axX3xXa4xXbx12aa6xX6xX4xX10xX3x1126exX64xX196xX196xX169xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9bxX6xXbxXexXdxX16xX1axXaxX12xX0xXdxX8dxX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX9bxX10xX1axXexX10xX14xXaxX3xX7xXexX61xX5xX10xX9xXax101a2xXdxX5bxXexX1xdf43xX3xX2xX64xX64xX64xXbx124c6xe64bxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX1d4xX3x163c3xde3bxX66xXbxX1dbxX1dcxXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX49xX49xX4xX169xX21xX6xX16xXbxX1xX7dxXexX1xX16xX169xX86xX1axX49xX5bxX10xX7xX40xXexX16xXbxX49xX1axX10xX1cfxX7xX49xX196xX1e7xX2xd534xX49xX2xX2xX2xX5bxX2xX2xX1e6xX196xX196xX2xX2xXexX66x10263xX196xX64xX5xX2xX64x10259x13fe3xX66xX196xX214xX196x11073xX196xX196xX66x12082xX22fxX22fxX66xX223xX229xX4xX66xX2xX4xX223xX169x10094xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX6xX16xX3xXexX19xX1axX1bxX3xX1xX1exX4xX3xX21xX22xX1axX1bxX3xX4xX1xX16xX3xX1xX1exX4xX3xX7xXdxX1axX1xX3xX4xX34xX3xX1xX16xX38xX1axX3xX4xX3cxX1axX1xX3xX40xX1xX34xX3xX40xX1xX46xX1axXaxX3xX1cfxXdxX5bxXexX1xX9xXaxX2xX64xX64xX64xXaxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX9xXaxX1e6xX1e7xX66xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9bxX6xXbxXexXdxX16xX1axXaxX12x16de3x15d69xX1axX1xX3xX15cxcd7axX16xX3xXcxX14xX7dxX1axX1bxX3xX77xXb4xX1axX1bxX3xX86xX38xX3xX5xX2b5xX1axX1xX3xX15cxX2baxX16xX3xX58xX6axXdxX3xX6dxX3cxX16xX3xXexX14xX73xX3xX5exX96xXcxX98xXcxX9axX9bxX3xXexX9fxX1axX1xX3xXexX19xX1axX1bxX3xX1xX1exX4xX3xX21xX22xX1axX1bxX3xX4xX1xX16xX3xX4xX18cxX4xX3xX10xX8dxX3xX1xX1exX4xX3xX7xXdxX1axX1xX3xX4xX34xX3xX1xX16xX38xX1axX3xX4xX3cxX1axX1xX3xX40xX1xX34xX3xX40xX1xX46xX1axX3xXexX2baxXdxX3xX1xX7dxX61xXacxX1axX3xXcxXb0xX1axX3xXb3xXb4xX1axX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxX16xX5bxX61xXaxX12x10f48xX77xX73xX4xX3xX21xXdxX7fxXexX67xX3xXexX16xX38xX1axX3xX1xX7dxX61xXacxX1axX3xXcxXb0xX1axX3xXb3xXb4xX1axX3xX1xXdxXacxX1axX3xX4xX34xX3xX1e7xX214xX214xX3xXexX14xX8bxX3xX10xX8dxX3xX4xX34xX3xX1xX16xX38xX1axX3xX4xX3cxX1axX1xX3xX15cxX19xX4xX3xX21xXdxXacxXexX67xX3xX4xX1xXdxX7fxX8dxX3xX2xX67xX66xX233x14291xX3xXexX22xX1axX1bxX3xX7xXb9xX3xXexX14xX8bxX3xX10xX8dxX1dcxX3xX15cxX8exX1axX1bxX3xXexX1xX78xXdxX3xX4xX34xX3xX1bx15b0dxX1axX3xX66xX169xX214xX64xX64xX3xXexX14xX8bxX3xX10xX8dxX3xX4xX34xX3xX1axX1bxX7dxX61xX3xX4xXb4xX3xX14xXb4xXdxX3xX86xX38xX16xX3xX1xX16xX38xX1axX3xX4xX3cxX1axX1xX3xX15cxX19xX4xX3xX21xXdxXacxXexX169xX3xXcxX2baxXdxX3xX4xX1xX77xXb4xX1axX1bxX3xXexX14xXf2xX1axX1xX67xX3xX6dxX6xX1axX3xXexX22xX3xX4xX1xXe6xX4xX3xX15cxX2b5xX3xXexX14xX6xX16xX3xXexX19xX1axX1bxX3xX196xX214xX3xX7xX7dx15000xXexX3xX1xX1exX4xX3xX21xX22xX1axX1bxX67xX3xX8dx1381axXdxX3xX7xX7dxX424xXexX3xXexX14xX15dxX3xX1bxXdxX18cxX3xX196xX3xXexX14xXdxXacxX7dxX3xX15cxX8exX1axX1bxX3xX4xX1xX16xX3xX196xX214xX3xX10xX8dxX3xX1xX1exX4xX3xX7xXdxX1axX1xX3xX4xX34xX3xX1xX16xX38xX1axX3xX4xX3cxX1axX1xX3xX40xX1xX34xX3xX40xX1xX46xX1axX3xXexX14xX159xX1axX3xX15cxX15dxX6xX3xX21xX38xX1axX169xX3xX34bxXb0xX61xX3xX5xX38xX3xX1xX16xX2baxXexX3xX15cxX6axX1axX1bxX3x14167xX3xX1axX1bxX1x10052xX6xX67xX3xXexX1x1410fxX3xX1xXdxXacxX1axX3xX7xX18axX3xde79xX7dxX6xX1axX3xXexXb0xX8dxX3xX15cxX19xX4xX3xX21xXdxXacxXexX67xX3xX40xX15dxXbxX3xXexX1xX78xXdxX3xX4x15244xX6xX3xX58xX6axXdxX3xX21xX3cxX16xX3xXexX14xX73xX3xX1axX1bxX77xX78xXdxX3xX40xX1xX7dxX61xX7fxXexX3xXexX83xXexX3xX86xX38xX3xXexX14xX8bxX3xX8dxX8exX3xX4xX91xXdxX3xXd8xXdxXacxXexX3xX5exX6xX8dxX3xX15cxXb9xXdxX3xX86xXc1xXdxX3xX4xX18cxX4xX3xX10xX8dxX3xX1xX1exX4xX3xX7xXdxX1axX1xX3xX4xX34xX3xX1xX16xX38xX1axX3xX4xX3cxX1axX1xX3xX40xX1xX34xX3xX40xX1xX46xX1axX169xX3xX5exX1x15e58xX1axX1bxX3xX7xX7dxX424xXexX3xX1xX1exX4xX3xX21xX22xX1axX1bxX3xX1bxX34xXbxX3xXbxX1xX3bdxX1axX3xXexX2baxX16xX3xX15cxX6axX1axX1bxX3xX5xX18axX4xX3xX15cxX4a2xX3xX4xX18cxX4xX3xX10xX8dxX3xXbxX1xX424xX1axX3xX15cxX424xX7dxX67xX3xX1axX432xX3xX5xX18axX4xX3xX1xX1exX4xX3xXexX83xXbxX67xX3xX14xX135xX1axX3xX5xX7dxX61xXacxX1axX67xX3xXexX14xX186xX3xXexX1xX38xX1axX1xX3xX4xX91xX1axX1bxX3xX5bxXb0xX1axX3xXexXb9xXexX67xX3xX4xX34xX3x14056xX4xX1xX3xX4xX1xX16xX3xX1dbxX2b5xX3xX1xX6axXdxX169xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9bxX6xXbxXexXdxX16xX1axXaxX12xX0xXdxX8dxX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX9bxX10xX1axXexX10xX14xXaxX3xX7xXexX61xX5xX10xX9xXaxX1cfxXdxX5bxXexX1xX1d4xX3xX2xX64xX64xX64xXbxX1dbxX1dcxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX1d4xX3xX223xX1e7xX64xXbxX1dbxX1dcxXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX49xX49xX4xX169xX21xX6xX16xXbxX1xX7dxXexX1xX16xX169xX86xX1axX49xX5bxX10xX7xX40xXexX16xXbxX49xX1axX10xX1cfxX7xX49xX196xX1e7xX2xX214xX49xX2xX2xX2xX5bxX2xX2xX1e6xX196xX196xX196xX66xXexX223xX233xX1e7xX214xX5xX1e6xX229xX22axX66xX196xX214xX196xX22fxX196xX196xX66xX2xX223xX22fxX1e7xX196xX229xX21xX10xX5bxX214xX1e6xX169xX23fxXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX6xX16xX3xXexX19xX1axX1bxX3xX1xX1exX4xX3xX21xX22xX1axX1bxX3xX4xX1xX16xX3xX1xX1exX4xX3xX7xXdxX1axX1xX3xX4xX34xX3xX1xX16xX38xX1axX3xX4xX3cxX1axX1xX3xX40xX1xX34xX3xX40xX1xX46xX1axXaxX3xX1cfxXdxX5bxXexX1xX9xXaxX2xX64xX64xX64xXaxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX9xXaxX223xX1e7xX64xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9bxX6xXbxXexXdxX16xX1axXaxX12xX2b4xX2b5xX1axX1xX3xX15cxX2baxX16xX3xX58xX6axXdxX3xX6dxX3cxX16xX3xXexX14xX73xX3xX5exX96xXcxX98xXcxX9axX9bxX3xXexX9fxX1axX1xX3xXexX14xX6xX16xX3xXexX19xX1axX1bxX3xXexXdxfecbxX1axX3xX1xX432xX3xXexX14xX73xX3xX21xX7fxXbxX3xX46xX1axX3xX21xX18cxX1axX3xXexX14x16184xX3xX4xX1xX16xX3xXcxX14xX77xX78xX1axX1bxX3xX9axX3bdxX8dxX3xX1axX16xX1axX3x12cafxX159xX1axX3xXb3xXb4xX1axX67xX3xX1xX7dxX61xXacxX1axX3xXcxX1xX6xX1axX1xX3xXb3xXb4xX1axX169xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxX16xX5bxX61xXaxX12xXcxX14xX77xXc1xX4xX3xX15cxX34xX67xX3xXcxX1xX77xX78xX1axX1bxX3xXexX14xX18axX4xX3xX58xX6axXdxX3xX6dxX3cxX16xX3xXexX14xX73xX3xX5exX96xXcxX98xXcxX9axX9bxX3xXexX9fxX1axX1xX3xX15cxX2b5xX3xX15cxX7fxX1axX3xXexX1xX46xX8dxX67xX3xXexX14xX6xX16xX3xXexX19xX1axX1bxX3xX1e7xX3xXexX14xXdxXacxX7dxX3xX15cxX8exX1axX1bxX3xX1xX432xX3xXexX14xX73xX3xX21xX7fxXbxX3xX46xX1axX3xX21xX18cxX1axX3xXexX14xX70fxX3xX4xX1xX16xX3xXcxX14xX77xX78xX1axX1bxX3xX9axX3bdxX8dxX3xX1axX16xX1axX3xX724xX159xX1axX3xXb3xXb4xX1axX67xX3xX1xX7dxX61xXacxX1axX3xXcxX1xX6xX1axX1xX3xXb3xXb4xX1axX169xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx138a3xX7dxXexX1xX16xX14xXaxX12xX5exX1xX2baxX4xX3xfe78xX1xX77xXb4xX1axX1bxX3xX7f6xX1axX1xX0xX49xXbxX12

Nhạc Phương Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Giọt hồng - Gieo mầm nhân ái

Giọt hồng - Gieo mầm nhân ái
2023-04-08 08:35:00

baophutho.vn Mỗi giọt máu - một hành động nghĩa tình, được ví như một hạt mầm nhân ái mang lại sự sống cho người bệnh. Với ý nghĩa đó, những năm qua, phong...

Thông báo giờ làm việc mùa hè

Thông báo giờ làm việc mùa hè
2023-04-06 14:06:00

baophutho.vn UBND tỉnh vừa có văn bản số 29/TB- UBND ngày 6/4 thông báo giờ làm việc mùa hè của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2023

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2023
2023-04-01 07:54:00

Trong tháng 4/2023, một số chính sách mới như hướng dẫn việc làm trong đơn vị sự nghiệp y tế công lập, kiểm định chất lượng đầu vào công chức, đấu thầu thuốc có hiệu lực...

Dân vận khéo để thành công

Dân vận khéo để thành công
2023-03-31 08:39:00

baophutho.vn Trong thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã có hàng ngàn mô hình, điển hình với nhiều cách làm hay, sáng tạo, phù hợp với điều kiện...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long