Cập nhật: 18/03/2022 06:30 GMT+7

Xây dựng Đảng vững mạnh từ cơ sở

Xác định nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) là điều kiện quan trọng quyết định đến phát triển bền vững về hệ thống chính trị và các mục tiêu phát triển KT-XH ở địa phương, những năm qua, Thành ủy Việt Trì đã thực hiện nhiều giải pháp xây dựng Đảng vững mạnh từ cơ sở, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên...

Xây dựng Đảng vững mạnh từ cơ sởĐảng ủy xã Hùng Lô thường xuyên kiểm tra, giám sát hồ sơ đảng viên góp phần xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh.

Giải pháp đồng bộ

Để xây dựng Đảng vững mạnh từ cơ sở, Ban Thường vụ Thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện toàn diện, đồng bộ, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm công tác xây dựng Đảng ngay từ cấp cơ sở. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được đặc biệt quan tâm chú trọng. Cấp ủy các cấp thường xuyên triển khai quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến từng cán bộ, đảng viên, tạo sự đồng thuận, nhất quán. Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo xây dựng, củng cố, kiện toàn, sắp xếp các tổ chức cơ sở Đảng đảm bảo đồng bộ, thống nhất với các tổ chức của hệ thống chính trị ở cơ sở gắn với việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của đời sống xã hội. Cấp ủy, tổ chức Đảng trong toàn Đảng đã tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng, các quy định, hướng dẫn của Trung ương nhằm duy trì nền nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Điểm mới trong sinh hoạt chi bộ của thành phố là ngoài thực hiện các quy định chung, các chi bộ tập trung tuyên truyền, sinh hoạt phù hợp với từng thời điểm: Thời điểm Tết cổ truyền dân tộc tập trung vào nội dung đảm bảo giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội, địa bàn có dự án triển khai thì tập trung tuyên truyền về giải phóng mặt bằng, trước các ngày lễ truyên truyền về trang trí chỉnh trang đô thị hoặc vệ sinh môi trường; thời điểm hiện tại tập trung tuyên truyền về kỷ niệm 60 năm thành lập thành phố Việt Trì... Qua đó, nhiều vấn đề khó khăn, bất cập của chi bộ đã được cấp ủy lắng nghe, kịp thời đưa ra các phương án giải quyết, góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, nhất là nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở khu dân cư.

Xác định trình độ, năng lực đội ngũ cấp ủy viên, bí thư cấp ủy cơ sở có vai trò quyết định đến chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở Đảng, Ban Thường vụ Thành ủy thường xuyên quan tâm, có nhiều giải pháp cụ thể trong đào tạo, bồi dưỡng, thiết thực nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị. Cùng với đó, Thành ủy luôn chú trọng đến nâng cao chất lượng đảng viên, thường xuyên kiểm tra, rà soát, kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không đảm bảo chất lượng…

Xây dựng Đảng vững mạnh từ cơ sởTuyến đường phố Đốc Ngữ phường Minh Phương đã được mở rộng, nâng cấp, góp phần xây dựng đô thị văn minh hiện đại cho địa phương.

Chuyển biến tích cực

Đảng bộ xã Hùng Lô là một trong những TCCSĐ được Ban Thường vụ Thành ủy đánh giá luôn phát huy hiệu quả vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở. Đồng chí Nguyễn Tiến Đức- Bí thư Đảng ủy xã phấn khởi cho biết: “Ngay sau đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã tập trung kiện toàn tổ chức đội ngũ, xây dựng quy chế làm việc; chú trọng cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ gắn với phân công rõ người, rõ việc, rõ tiến độ thời gian, lộ trình thực hiện, đồng hành với tăng cường lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội... Vì vậy, mặc dù chịu tác động không nhỏ do dịch COVID-19 nhưng hơn một năm qua kinh tế của Hùng Lô tiếp tục phát triển đúng định hướng. Diện mạo nông thôn ngày càng đổi mới với cơ sở hạ tầng tiếp tục được đầu tư, hoạt động của các ngành dịch vụ, nhất là dịch vụ du lịch phát triển nhanh, hệ thống chính trị được củng cố ngày càng vững mạnh. Các chỉ tiêu kinh tế- xã hội của xã đều có sự tăng trưởng rõ nét. Tổng giá trị sản xuất dịch vụ đạt 104,33 tỉ đồng, bằng 104,33% kế hoạch năm, bằng 106,7% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất nông nghiệp, trồng trọt, chăn nuôi dạt 19,7 tỉ đồng, bằng 100% kế hoạch năm, bằng 101,02% so với cùng kỳ; thu nhập bình quân đầu người đạt 36,9 triệu đồng/năm, tăng 1,3 triệu đồng so cùng kỳ; tỉ lệ hộ nghèo còn 0,55%...

Những năm qua, diện mạo đô thị của phường Minh Phương ngày càng đổi thay rõ nét. Chất lượng đời sống của người dân không ngừng được nâng lên. Các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế có chuyển biến tích cực. Chính sách an sinh xã hội được đảm bảo... Kết quả đó xuất phát từ việc đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng ở cơ sở.

Đồng chí Hán Đình Huy- Chủ tịch UBND phường chia sẻ: “Đảng ủy-UBND phường xác định cần tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền đảm bảo khoa học, sâu sát và quyết liệt, đặc biệt là phải đổi mới toàn diện nhận thức, tư duy kinh tế mới có thể giúp cải thiện đáng kể đời sống của nhân dân.Theo đó, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy phường luôn coi trọng làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm tạo sự đồng thuận và thống nhất. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo được đổi mới theo hướng hiệu quả, kịp thời, ngắn gọn, rõ việc, có phân công cụ thể, phát huy được vai trò, trách nhiệm của từng cá nhân, nhất là người đứng đầu”.

Bên cạnh đó, lãnh đạo phường thường xuyên làm tốt công tác nắm bắt tình hình ở cơ sở, lắng nghe ý kiến phản ánh, kiến nghị của cán bộ, đảng viên. Do đó, việc triển khai các chủ trương, đường lối của cấp ủy cấp trên đến nhân dân được kịp thời, hiệu quả. Minh chứng rõ nhất từ việc đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành năm 2021, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn phường ước đạt 9.689/7.570 triệu đồng, bằng 127% so kế hoạch...

Từ việc triển khai đồng bộ, quyết liệt công tác xây dựng Đảng ngay từ cấp cơ sở, cấp ủy các cấp đã chủ động, kịp thời, đồng bộ thực hiện xây dựng và triển khai kế hoạch về công tác xây dựng TCCSĐ đảm bảo đúng quy định và phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Hầu hết các TCCSĐ trên địa bàn thành phố đã giữ vững và phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở; lãnh đạo cán bộ, đảng viên, nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên; thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn của địa phương, cơ quan, đơn vị, qua đó góp phần xây dựng, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân với Đảng, chung sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Đồng chí Đặng Trần Minh- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Việt Trì cho biết: Phát huy những thành tích đạt được, bám sát chủ trương, chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Việt Trì tiếp tục lãnh, chỉ đạo các cấp cơ sở Đảng, chính quyền địa phương tập trung triển khai, thực hiện các nhiệm vụ chính trị; tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng, gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Phát huy vai trò năng lực, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ. Qua đó, tạo nền tảng vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trên địa bàn thành phố thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nghị quyết đã đề ra trong những năm tiếp theo.

Anh Thơ


Anh Thơ

Các tin đã đưa

Việt Trì xây dựng Đảng bộ tiêu biểu

Việt Trì xây dựng Đảng bộ tiêu biểu
2022-03-17 08:47:00

baophutho.vn Là một trong mười tổ chức cơ sở Đảng được Thành ủy Việt Trì tặng Giấy khen đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021, ngay từ những...

Kỳ II: Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng

Kỳ II: Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng
2022-03-16 07:47:00

baophutho.vn Để nâng cao chất lượng đoàn viên thanh niên, là cơ sở tạo nguồn phát triển Đảng, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh cũng đã xây dựng các mô...

Sắc áo xanh dưới cờ Đảng

Sắc áo xanh dưới cờ Đảng
2022-03-15 08:05:00

baophutho.vn Thời gian qua, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh luôn chú trọng công tác phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú để giới thiệu cho Đảng xem xét,...

Tình Người tỏa sáng đất quê

Tình Người tỏa sáng đất quê
2022-03-05 08:39:00

baophutho.vn Tròn 75 năm trước, ngày 4/3/1947, trên đường lên Chiến khu Việt Bắc lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Thực dân Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng...

Đổi mới nội dung sinh hoạt chuyên đề

Đổi mới nội dung sinh hoạt chuyên đề
2022-02-20 15:43:00

baophutho.vn Chi bộ Đảng là hạt nhân lãnh đạo trực tiếp, toàn diện các vấn đề ở cơ sở. Sinh hoạt chi bộ góp phần nâng cao chất lượng xây dựng Đảng. Nhận...

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long