Cập nhật:  GMT+7
cfd8x12c4ax113dex10ba9x15c6axec1cx14864xdb82x13ffaxX7x15e45x14b23xdad2x14d62x119e7x10165xX5x11f57xXax17013x1087exe1adx1075bxX3x111aaxX1xX6xX17xX1xX3xXexXdxd2fbxX17xX3xf183x13152xX3xXexX1xXdxX3xX4xeb95xX17x17158xX3xX4x105f4xXdxX3xXex12fd7x16a87x10608xX3xX17xde39xX17xX2cxX3xX4xd316xXbxX3xX22x14ea6x153d7xX17xX2cxX3xXex12febxX17xX1xX3x14fa8xX2x16a6ax13b92xX0xda90xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13b8axX10xX6x16920xXaxX12xX13x1591cxX3xX22xX2fx139aexX3x122c9xX2fxX34xX3xX2cxXdxX6xX34xX3xXexX1xX2axX17xX2cxX3xXexX1xX2axX17xX2cxX3xX7x13df6x137afxXexX3xd415x16341xX3xXexX33xX34xX3xX22xXdx1380cxX82xX3x145e9xXdx119bexX17xX3xXbxX1x12afaxXexX3xXexec55xXdxX66xX17xX3xX92xXdxX17xX1xX3xXexX1fxX3x13230xX3x141ddx115e4xX3xX1xX23xXdxX3xXexX33xXdxX3xX22xe343xX6xX3xXbxX1xX41xd8a9xX17xX2cxX35xX3xX17xX2cxX6xX15xX3xX7xX6xX82xX3xX92xX1xXdxX3xX22xX41xd683xX4xX3xXbxX1x14b59xX3xX62xX82xX15xX94xXexX3xX22x11da1xX82xX3xXexX41xX3xXacxX38xX15xX3xX62x140dexX17xX2cxX3xX4xX2axX17xX2cxX3xXexX9dx13f14xX17xX1x15d21xX3xe08axX2fxXdxX3xXexX33xX34xX35xX3xX17xX38xX17xX2cxX3xX4xX3dxXbxX3xX22xX41xX42xX17xX2cxX3xXexX47xX17xX1xX3xX4bxX2xX4dxX4exX3xX22xX34xX33xX17xX3xXex16149xX3x12debx10fdexX4dx1228ex10005xX35xX3xXacxXadxX3xXcxX3dxXexX3xXcxX1x1668exX17xX2cxX35xX3xX1xX82xX15xX94xX17xX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3x17099xXbexX17xX3xX22xXdxX3xXacxXadxX3xX146xXbexX17xX3xXcxX1x10ec9xX15xX35xX3xX1xX82xX15xX94xX17xX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xXcxX1xX156xX15x14807xX3xX129xX6xX17xX3xX125xX126xX4exe32fxX3xX13xXe0xX82xX3xXexX41xX3xXacxX38xX15xX3xX62xXebxX17xX2cxX3xX92xX1xX82xX3xX86xXebxX4xX3xX1xX82xX15xX94xX17xX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xX146xXbexX17xX3xX4xX1xX47xX3xX22xX33xX34xX3xX17xX1xX87xX3xXexX1xXe0xX82xX3xXexX1xXdxX3xX4xX2axX17xX2cxX3xX1xX82xX15xX3xX22xX23xX17xX2cxX3xX17xX1xX38xX17xX3xX5xXebxX4xX35xX3xX6axX99xX15xX3xX6ax14c33xX4xX3xXexX1xXdxX1fxXexX3xX6cxXb8xX3xX22xX66xX3xX22xX14xX15xX3xX17xX1xX6xX17xX1xX3xXexXdxX1fxX17xX3xX22xX23xX3xXexX1xXebxX4xX3xX1xXdxX94xX17xX3xX4xX99xX4xX3xX1xX33xX17xX2cxX3xX6axfecdxX4x16eb8xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX129xX34xX62xX15xXaxX12xX0xX7xXexX9dxX34xX17xX2cxX12xX0xXdxX6axX2cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXfbxX10xX17xXexX10xX9dxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxd375xXdxX62xXexX1xXf9xX3xX2xX128xX128xX128xXbxXacxX16axX3xX1xX10xXdxX2cxX1xXexXf9xX3x102f8xX257xX4bxXbxXacxX16axXaxX3xX7xX9dxX4xX9xXaxX50xX50xX4xX206xX6cxX6xX34xXbxX1xX82xXexX1xX34xX206xX86xX17xX50xX62xX10xX7xX92xXexX34xXbxX50xX17xX10xX240xX7xX50x12fbbxX4bxX282xX4bxX50xX2xX2xX2xX62x1103bxX2x12846xX28dxX4bxX282xX28dxXexX4dx14bf8xX4dxX4dxX5xX28dxXaaxX2xX28bxX4dxX62xX28bxX2xX128xX28bxX282xX282xX257xXexX2xX282xX4bxX282xX5xX4bxXaaxXdxX206x151cbxXbxX2cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX1xX6xX17xX1xX3xXexXdxX1fxX17xX3xX22xX23xX3xXexX1xXdxX3xX4xX2axX17xX2cxX3xX4xX2fxXdxX3xXexX33xX34xX35xX3xX17xX38xX17xX2cxX3xX4xX3dxXbxX3xX22xX41xX42xX17xX2cxX3xXexX47xX17xX1xX3xX4bxX2xX4dxX4exXaxX3xX240xXdxX62xXexX1xX9xXaxX2xX128xX128xX128xXaxX3xX1xX10xXdxX2cxX1xXexX9xXaxX257xX257xX4bxXaxX3xX50xX12xX0xX50xX7xXexX9dxX34xX17xX2cxX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfbxX6xXbxXexXdxX34xX17xXaxX12x127c1xX1xX87xX3xXexX1xXe0xX82xX3xX22xX14xX15xX3xX17xX1xX6xX17xX1xX3xXexXdxX1fxX17xX3xX22xX23xX3xXexX1xXdxX3xX4xX2axX17xX2cxX3xX4xX2axX17xX2cxX3xXexX9dxXf6xX17xX1xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX129xX34xX62xX15xXaxX12xX0xX7xXexX9dxX34xX17xX2cxX12xX0xXdxX6axX2cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXfbxX10xX17xXexX10xX9dxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX240xXdxX62xXexX1xXf9xX3xX2xX128xX128xX128xXbxXacxX16axX3xX1xX10xXdxX2cxX1xXexXf9xX3xX257xX28dxX2xXbxXacxX16axXaxX3xX7xX9dxX4xX9xXaxX50xX50xX4xX206xX6cxX6xX34xXbxX1xX82xXexX1xX34xX206xX86xX17xX50xX62xX10xX7xX92xXexX34xXbxX50xX17xX10xX240xX7xX50xX282xX4bxX282xX4bxX50xX2xX2xX2xX62xX28bxX2xX28dxX28dxX282xX28bxX257xXexX257xX257xX2xX257xX5xX282xXaaxX2xX28bxX4dxX62xX28bxX2xX128xX28bxX4bxX4bxX4bxXexX28bxe4d4xX282xX28dxX5xX294xXaaxXdxX206xX2afxXbxX2cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX1xX6xX17xX1xX3xXexXdxX1fxX17xX3xX22xX23xX3xXexX1xXdxX3xX4xX2axX17xX2cxX3xX4xX2fxXdxX3xXexX33xX34xX35xX3xX17xX38xX17xX2cxX3xX4xX3dxXbxX3xX22xX41xX42xX17xX2cxX3xXexX47xX17xX1xX3xX4bxX2xX4dxX4exXaxX3xX240xXdxX62xXexX1xX9xXaxX2xX128xX128xX128xXaxX3xX1xX10xXdxX2cxX1xXexX9xXaxX257xX28dxX2xXaxX3xX50xX12xX0xX50xX7xXexX9dxX34xX17xX2cxX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfbxX6xXbxXexXdxX34xX17xXaxX12xXfbxX99xX4xX3xX1xX33xX17xX2cxX3xX6axX204xX4xX3xX22xXadxX3xX4xXbexX3xX6cxX2fxX17xX3xX1xX34xX87xX17xX3xXexX1xX87xX17xX1xX206xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX129xX34xX62xX15xXaxX12xX4exXebxX3xX99xX17xX3xXfbxX2fxXdxX3xXexX33xX34xX35xX3xX17xX38xX17xX2cxX3xX4xX3dxXbxX3xX22xX41xX42xX17xX2cxX3xXexX47xX17xX1xX3xX4bxX2xX4dxX4exX3xX22xX34xX33xX17xX3xXexX123xX3xX125xX126xX4dxX128xX129xX35xX3xXacxXadxX3xXcxX3dxXexX3xXcxX1xX135xX17xX2cxX35xX3xX1xX82xX15xX94xX17xX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xX146xXbexX17xX3xX22xXdxX3xXacxXadxX3xX146xXbexX17xX3xXcxX1xX156xX15xX35xX3xX1xX82xX15xX94xX17xX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xXcxX1xX156xX15xX3xX4xX1cfxX3xX4xX1xXdxX8fxX82xX3xX62xX87xXdxX3xX1xXbexX17xX3xX4bxX35xX4dxX92xX6axX206xX3xXcxX82xX15xX1fxX17xX3xX22xX41xX42xX17xX2cxX3xX22xX41xXd2xX4xX3xXexX1xXdxX1fxXexX3xX92xX1fxX3xXexX1xX10xX34xX3xXexXdxXd7xX82xX3xX4xX1xX82xX14xX17xX3xX22xX41xX42xX17xX2cxX3xX4xX3dxXbxX3x15264x12cdcxX3xX6axXdxX8fxX17xX3xX17x141f0xXdxX35xX3xX4xX1xXdxX8fxX82xX3xX9dxX23xX17xX2cxX3xX6ax11cf1xXexX3xX22xX41xX42xX17xX2cxX3xX28bxX35xX28bxX6axX3xX6cxX2fxX34xX3xX22xX2fxX6axX3xXbxX1x154ccxX3xX1xXd2xXbxX3xX86xda16xXdxX3xX22xXb8xX6xX3xX1xXf6xX17xX1xX35xX3xX22xXb8xX6xX3xX4xX1xX3dxXexX3xX86xX87xX3xXexXdxXd7xX82xX3xX4xX1xX82xX14xX17xX3xX1xXdxX94xX17xX3xX1xX87xX17xX1xX206xX3x168c0xX1fxXexX3xX4xX3dxX82xX3xX6axX5a1xXexX3xX22xX41xX42xX17xX2cxX3xX22xX2fxX6axX3xX6cxX2fxX34xX3xX6axX2axX3xX22xX82xX17xX3xX22xX87xX17xX3xX1x13e32xXdxX16axX3xX6cxXd7xX3xXexX2axX17xX2cxX3xX17xX1xXebxX6xX3xX4xX1xX5a1xXexX35xX3xXexX41xX5c0xXdxX3xX62x157f0xX17xX1xX3xX6cxX99xX6axX3xX6cxf495xX17xX2cxX3xX17xX1x12895xX3xXexX41xXbexX17xX2cxX206xX3xX13xX83xXdxX3xX86xX5c0xXdxX3xX86xXb8xX3xXexX9dxX632xX3xX22xX34xX33xX17xX3xXexX82xX15xX1fxX17xX3xX22xXdxX3xdb78xX82xX6xX3xX92xX1xX82xX3xX62xX38xX17xX3xX4xX41xX3xXexX1xXdxX1fxXexX3xX92xX1fxX3xX9dxXadxX17xX1xX3xXexX1xX34xX99xXexX3xX17xX41xX5c0xX4xX3xX62xX33xX17xX2cxX3xX1xXf6xX17xX1xX3xX4xX1x100ecxX3xX17xX1xf343xXexX35xX3xX22xX69fxX15xX3xXexX3dxX6axX3xX6cxX2fxX17xX3xX4xX1xXb8xX82xX3xX5xXebxX4xX206xX3xXfbxX99xX4xX3xX22xX34xX33xX17xX3xXexX82xX15xX1fxX17xX3xX17xX2cxX34xX87xXdxX3xX92xX1xX82xX3xX62xX38xX17xX3xX4xX41xX3xXexX1xXdxX1fxXexX3xX92xX1fxX3xX9dxXadxX17xX1xX3xXexX1xX34xX99xXexX3xX17xX41xX5c0xX4xX3xX1xXf6xX17xX1xX3xXexX1xX6xX17xX2cxX206xX3xX5fxX94xX3xXexX1xX83xX17xX2cxX3xX6xX17xX3xXexX34xX87xX17xX3xX2cxXdxX6xX34xX3xXexX1xX2axX17xX2cxX3xXexX1xXdxX1fxXexX3xX92xX1fxX3xX22xX615xX17xX2cxX3xX6cxX23xX35xX3xX1xX34xX87xX17xX3xX4xX1xX47xX17xX1xX3xXexX1xX10xX34xX3xX125xX82xX15xX3xX4xX1xX82xX14xX17xX3xX92xf014xX3xXexX1xX82xX69fxXexX3xX125xX82xX83xX4xX3xX2cxXdxX6xX3xX86xX8fxX3xX6cxX99xX34xX3xX1xXdxX94xX82xX3xX22xX41xX42xX17xX2cxX3xX6cxX23xX206xX3xXcxX9dxXd7xX17xX3xXexX82xX15xX1fxX17xX3xX22xXe0xX82xX3xXexX41xX3xXacxX38xX15xX3xX62xXebxX17xX2cxX3xX6axX5c0xXdxX3xX1xX6xXdxX3xX4xXe0xX82xX3xX6cxXd7xX3xXexX2axX17xX2cxX3xX4xX83xXexX3xXexX1x14297xXbxX35xX3xXexX1xXdxX1fxXexX3xX92xX1fxX3xX4xXe0xX82xX3xX86xf75exX17xX1xX3xX4xf987xX82xX3xXexX1xX10xX34xX3xXcxXdxXd7xX82xX3xX4xX1xX82xX14xX17xX3xXexX1xXdxX1fxXexX3xX92xX1fxX3xX4xXe0xX82xX3xX22xX41xX42xX17xX2cxX3xX6cxX23xX206xX3x112c7xXdxX99xX3xXexX9dxXb8xX3xX62xXebxX3xXexX34xX99xX17xX3xXacxX38xX15xX3xX62xXebxX17xX2cxX3xX2cxXe0xX17xX3xX4dxX128xX3xXex15d74xX3xXexX123xX3xX17xX2cxX82xX615xX17xX3xX86xX83xX17xX3xX17xX2cxX38xX17xX3xX7xX99xX4xX1xX3xX334xX1xX87xX3xX17xX41xX5c0xX4xX3xX86xX87xX3xX4xX99xX4xX3xX17xX2cxX82xX615xX17xX3xX86xX83xX17xX3xX1xX82xX15xX3xX22xX23xX17xX2cxX3xX1xXd2xXbxX3xXbxX1xX99xXbxX3xX92xX1xX99xX4xX206xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfbxX6xXbxXexXdxX34xX17xXaxX12xX0xX7xXexX9dxX34xX17xX2cxX12xX0xXdxX6axX2cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXfbxX10xX17xXexX10xX9dxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX240xXdxX62xXexX1xXf9xX3xX2xX128xX128xX128xXbxXacxX16axX3xX1xX10xXdxX2cxX1xXexXf9xX3xX4dxX28bxX128xXbxXacxX16axXaxX3xX7xX9dxX4xX9xXaxX50xX50xX4xX206xX6cxX6xX34xXbxX1xX82xXexX1xX34xX206xX86xX17xX50xX62xX10xX7xX92xXexX34xXbxX50xX17xX10xX240xX7xX50xX282xX4bxX282xX4bxX50xX2xX28bxX4dxX62xX28bxX2xX128xX28bxX4bxX28bxX257xXexX294xX4dxX28bxX257xX5xX4dxXaaxXdxX6axX2cxXaaxX282xX128xX282xX4bxX128xX257xX128xX294xXaaxX2xX128xX4bxX128xX4bxX4bxX206xX2afxXbxX2cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX1xX6xX17xX1xX3xXexXdxX1fxX17xX3xX22xX23xX3xXexX1xXdxX3xX4xX2axX17xX2cxX3xX4xX2fxXdxX3xXexX33xX34xX35xX3xX17xX38xX17xX2cxX3xX4xX3dxXbxX3xX22xX41xX42xX17xX2cxX3xXexX47xX17xX1xX3xX4bxX2xX4dxX4exXaxX3xX240xXdxX62xXexX1xX9xXaxX2xX128xX128xX128xXaxX3xX1xX10xXdxX2cxX1xXexX9xXaxX4dxX28bxX128xXaxX3xX50xX12xX0xX50xX7xXexX9dxX34xX17xX2cxX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfbxX6xXbxXexXdxX34xX17xXaxX12xfc55xX83xX3xX4xXe0xX82xX3xX4xX1xXb8xX82xX3xX5xXebxX4xX3xX22xX2fxX6axX3xX6cxX2fxX34xX3xX2cxXdxX6xX34xX3xXexX1xX2axX17xX2cxX3xXexX1xX2axX17xX2cxX3xX7xX82xX83xXexX3xXexX9dxX34xX17xX2cxX3xX6axX5b9xX6xX3xX6axX41xX6xX3xX5xX641xX206xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX173xX82xXexX1xX34xX9dxXaxX12xX0xX7xXexX9dxX34xX17xX2cxX12xXcxX1xX591xX15xX3xX5fxX63bxX17xX2cxX0xX50xX7xXexX9dxX34xX17xX2cxX12xX0xX50xXbxX12

Thúy Hằng

 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Kỳ II: Gỡ khó trong tiếp cận chính sách

Kỳ II: Gỡ khó trong tiếp cận chính sách
2023-06-09 07:46:00

baophutho.vn Như kỳ trước chúng tôi đã đề cập, Nghị quyết 22 của HĐND tỉnh với những nội dung hỗ trợ cụ thể bước đầu mang lại hiệu quả, tạo điều kiện cho tổ...

Chủ động ứng phó với nguy cơ hạn hán

Chủ động ứng phó với nguy cơ hạn hán
2023-06-09 06:49:00

baophutho.vn Biến đổi khí hậu, nắng nóng kéo dài trong nhiều ngày qua dẫn đến tình trạng nước mặt trên các sông, suối, hồ, đập giảm sút, gây ảnh hưởng đến...

“Chìa khóa” phát triển “tam nông”

“Chìa khóa” phát triển “tam nông”
2023-06-08 08:44:00

baophutho.vn Khuyến khích hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn là chủ trương xuyên suốt được tỉnh Phú Thọ quan tâm chỉ đạo thực hiện. Căn cứ vào tình...

Đồng hành cùng thanh niên lập nghiệp

Đồng hành cùng thanh niên lập nghiệp
2023-06-07 16:58:00

baophutho.vn Tiếp nối truyền thống tốt đẹp của lớp lớp thế hệ thanh niên đi trước, những năm qua, tuổi trẻ Tân Sơn luôn nỗ lực phát huy vai trò xung kích,...

Hồ đập “khát nước”

Hồ đập “khát nước”
2023-06-07 14:57:00

baophutho.vn Theo dự báo của Tổng cục Khí tượng thủy văn, năm 2023, số ngày nắng nóng có khả năng xảy ra nhiều hơn và gay gắt hơn. Đến thời điểm hiện tại,...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long