Cập nhật:  GMT+7
c30x7968x94aax420bx6b43x928dx6ecexa05dx4f7axX7x3d09x3a1exe37x8851x6556x8b17xX5xa3e2xXax1b6ax726cx4b17xXexX3xX5x417fx2bdcxX3xX19xX1x61f0xX3xX19x2eebx4042x4195xXdxX3x977ax7c47xX19xX3x3a9cxX3x3f77x5ea9xX3x9750xX20x97bbxX4xX3xa5efx769bxXbx9028xX3xX1x9ea6xcb0xa8bdxX19xX3x3c49x9625xX19xX3xX33xX34xXbxX0x1830xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx5d29xX10xX6xX25xXaxX12x506ex566axX19xX20xX3xX7x7882xX19xX20xX3xX2x9fa9xX46x19fexX36xX3xX7xX6xX39xX3xXexXdx59ddxX19xX20xX3xX19x61d7xX3xX19xX1x3a8fxX3xX5xX61xX4xX1xX3xXexX61xX4xX1xX36xX3xX19xX1xX1dxX3xX6xX19xX1xX3xX2exX20xX39xX3ax5dcbxX19xX3x69cbx13acxX19xX3xX55xX21xX19xX20xX3x9081xX3xX4xX1x1acexX3x112fxXdxX19xX1xX3xXcxX1xXa3xX3x9b65xXdx83d1xX39xX3x9b6exX39xX26xX19xX3xX29xX3x763exX1xX39xX3xXa5xX61xX3x8290xX1dxX19xX3x891axX36xX3xX2bxX2cxX3xX2exX20xX30xX4xX3xX33xX34xXbxX36xX3xX1xX39xX3axX3bxX19xX3xX3exX3fxX19xX3xX33xX34xXbxX3xXex1451xX3xXexXe4xX3x7324xXa3xX3xX7xX14xXexX3xX5xX18xX19x176exX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx4884xX6xXbxXexXdx39cfxX19xXaxX12xX0xXdx7b0exX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX103xX10xX19xXexX10x433axXaxX3xX7xXexX3axX5xX10xX9xXax96f7xXdxX25xXexX1x17f6xX3xX2x2cfaxX130xX130xXbxX2bx2d58xX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX12dxX3x489dxX13fxX66xXbxX2bxX135xXaxX3xX7xX11exX4xX9xXaxX46xX46xX4xXf3xXe9xX6xX108xXbxX1xX39xXexX1xX108xXf3x3593xX19xX46xX25xX10xX7xXbaxXexX108xXbxX46xX19xX10xX128xX7xX46xXc5x52f2xXc5xX13fxX46xX2xX2xX2xX25xX2xX2xX13fxXc5x215bxX13fxX2xXexd65xX66xX68xX13fxX5xX66xX9fxX16bxX13fxX13fxX17bxX130xX130x68c0xX130xX17bxX9fxX2xX68xX66xXc5xX68xX188xX188xX177xX68xXc5xXf3x6e1exXbxX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXexX3xX5xX18xX19xX3xX19xX1xX1dxX3xX19xX20xX21xX22xXdxX3xX25xX26xX19xX3xX29xX3xX2bxX2cxX3xX2exX20xX30xX4xX3xX33xX34xXbxX36xX3xX1xX39xX3axX3bxX19xX3xX3exX3fxX19xX3xX33xX34xXbxXaxX3xX128xXdxX25xXexX1xX9xXaxX2xX130xX130xX130xXaxX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX9xXaxX13fxX13fxX66xXaxX3xX46xX12xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX6xXbxXexXdxX108xX19xXaxX12xX55xXdxX3bxX19xX3xXexX11exX21xX22xX19xX20xX3xX15axX14xX3xX7xX14xXexX3xX5xX18xX19xXf3xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc1xX108xX25xX3axXaxX12x14b4xX19xX1xX3xX55xX21xX19xX20xX3xX4xX1xX108xX3xXe9xXdxX71xXexX36xX3xXbaxX1xX108x9234xX19xX20xX3xX2xX3xX20xXdxX22xX3xX7xX61xX19xX20xX3xX2xX66xX46xX68xX36xX3xXex25dexXdxX3xX4x166bxX3xX19xX20xX1xX10xX3xXexX1x77bdxX3axX3xXexXdxX71xX19xX20xX3xX19xX76xX3xX19xX1xX7axX3xX5xX61xX4xX1xX3xXexX61xX4xX1xXf3xX3xXa5xX71xX19xX3xX13fxX3xX20xXdxX22xX3xX7xX61xX19xX20xX36xX3xXbaxX1xXdxX3xX25xX34xX3axX3x4c32x64e2xX3xX4xX1xX39x787axX19xX3xXe9xXa3xX3xX2a1xXdxX3xX5xX1dxX10exX3xXexX1xa2ffxX3xXexX261xXdxX3xXexX1xX26exX3axX3xXexX21xX22xX19xX20xX3xX20xXdxX6xX19xX3xXe9xX71xXbxX3xX4x8902xX6xX3xX19xX1xX1dxX3xXe9xXa3xX3xX19x2e9bxXexX36xX3xX7xX14xXexX3xX2bxX39x8fbcxX19xX20xX3xX16bxX130xX3xX9fxX3xX17bxX130xX4xX10exXf3xX3xXcxX11exX108xX19xX20xX3xX19xX20xX1dxX3axX3xX2xX66xX46xX68xX36xX3xX15axXdxX3bxX4xX3xX7xX14xXexX3xX5xX18xX19xX3xX15ax8990xX19xX3xXexXdxX71xXbxX3xXexX14xX4xX3xX25xXdxX93xX19xX3xX11exX6xXf3xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX6xXbxXexXdxX108xX19xXaxX12xX0xXdxX10exX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX103xX10xX19xXexX10xX11exXaxX3xX7xXexX3axX5xX10xX9xXaxX128xXdxX25xXexX1xX12dxX3xX2xX130xX130xX130xXbxX2bxX135xX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX12dxX3xX66xX2xX16bxXbxX2bxX135xXaxX3xX7xX11exX4xX9xXaxX46xX46xX4xXf3xXe9xX6xX108xXbxX1xX39xXexX1xX108xXf3xX15axX19xX46xX25xX10xX7xXbaxXexX108xXbxX46xX19xX10xX128xX7xX46xXc5xX16bxXc5xX13fxX46xX2xX2xX2xX25xX2xX2xX13fxX16bxX130xX2xX13fxXexX66xX177xX5xX177xX9fxX16bxX13fxX13fxX17bxX130xX68xX17bxX130xX16bxX9fxX68xXc5xX188xX17bxX66xX2xX177xX17bxX66xXc5xXf3xX197xXbxX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXexX3xX5xX18xX19xX3xX19xX1xX1dxX3xX19xX20xX21xX22xXdxX3xX25xX26xX19xX3xX29xX3xX2bxX2cxX3xX2exX20xX30xX4xX3xX33xX34xXbxX36xX3xX1xX39xX3axX3bxX19xX3xX3exX3fxX19xX3xX33xX34xXbxXaxX3xX128xXdxX25xXexX1xX9xXaxX2xX130xX130xX130xXaxX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX9xXaxX66xX2xX16bxXaxX3xX46xX12xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX6xXbxXexXdxX108xX19xXaxX12x8881xXdxX6xX19xX3xXe9xX71xXbxX3xX4xX2d1xX6xX3xX4xX97xX19xX3xX19xX1xX1dxX3xXe9xXa3xX3xX7xX14xXexX36xX3xXexX21xX22xX19xX20xX3xXe9xXa3xX3xX19xX2dcxXexX3xX15axX1dxX108xX3xX11exX5cxX19xX20xX3xX7xX61xX19xX20xX3xX2xX66xX46xX68xXf3xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc1xX108xX25xX3axXaxX12xX2exX20xX6xX3axX3xXbaxX1xXdxX3xX19xX1xX34xX19xX3xX2a1xX21x25a9xX4xX3xXexXdxX19xX3xXe9xX61xX108xX36xX3xX4xX1x10a9xX19xX1xX3x5525xX39xX3axXb0xX19xX3xX2bxX2cxX3xX2exX20xX30xX4xX3xX33xX34xXbxX3xX15axX1dxX3xX1xX39xX3axX3bxX19xX3xX3exX3fxX19xX3xX33xX34xXbxX3xX2a1xX2cxX3xXbaxX1xX2a7xX19xX3xXexX11exX21xa4a7xX19xX20xX3xX1xX39xX3axX3xX2a1x18c1xX19xX20xX3xX5xa787xX4xX3xX5xX21xX49dxX19xX20xX3xX4xX265xX3xX10ex5eb6xXexX3xXexX5cxXdxX3xX1xXdxX3bxX19xX3xXexX11exX21xX22xX19xX20xX36xX3xXbaxX71xXexX3xX1xX49dxXbxX3xX15axc81xXdxX3xX19xX20xX21xX22xXdxX3xX25xX26xX19xX3xX2a1xXa3xX6xX3xXbxX1xX21xX4ddxX19xX20xX3xX20xXdxX18xXbxX3xX20xXdxX6xX3xX2a1xX2b6xX19xX1xX3xX6xX19xX1xX3xX55xX21xX19xX20xX3xX9fxX3xX4xX1xXa3xX3xXb3xX39xX26xX19xX3xX25xXdxX3xX25xX22xXdxX3xXexX1dxXdxX3xX7xX24bxX19xX3xX15axX1dxX3xXexX1xX61xX108xX3xX25x8b70xX3xX4xX97xX19xX3xX19xX1xX1dxX3xX7xX1dxX19xX3x4e80xXe9xX3fxX19xX3xX4xX5cxX19xX1xX3xX19xX1xX1dxX3xX2bxX26xX3ax2a01xX3xX25xXdxX3xX4xX1xX39xX3axX2a2xX19xX3xX2a1xX71xX19xX3xX19xX4ddxXdxX3xX6xX19xX3xXexX108xX1dxX19xX135xX3xX2a1x90c3xX19xX20xX3xXexX1xX22xXdxX36xX3xXbaxX1xX108xX6xX19xX1xX3xX15ax55a6xX19xX20xX36xX3xX4xX24bxX19xX1xX3xXe9xX61xX108xX3xXbaxX1xX39xX3xX15axX4ebxX4xX3xX19xX20xX39xX3axX3xX1xXdxX2a2xX10exX36xX3xXe9xXa3xX3xX7xX14xXexX3xX5xX18xX19xX3xX15axX1dxX3xX5xX34xXbxX3xXe9xXdxX3fxX19xX3xXe9xX24bxX19xX3xX15axX14xX3xX15axXdxX3bxX4xXf3xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc1xX108xX25xX3axXaxX12xXa5xX71xX19xX3xX68xX3xX20xXdxX22xX3xX7xX61xX19xX20xX3xX19xX20xX1dxX3axX3xX2xX177xX46xX68xX36xX3xXexX11exX21xX515xX4xX3xX7xX26xX19xX3xX19xX1xX1dxX3xXexXdxX71xXbxX3xXexX14xX4xX3xXe9xXa3xX3xX7xX14xXexX3xX5xX18xX19xX3xX1xX2b6xX19xX1xX3xXexX1xX1dxX19xX1xX3xX1xX2e6xX3xX19xX21xX515xX4xX3xX5xX515xX19xX135xX3xX2a1xX71xX19xX3xX188xX3xX20xXdxX22xX3xX7xX61xX19xX20xX36xX3xX19xX21xX515xX4xX3xX11exX18xXexX3xX2a1xXdxX3xX1xX71xXexX3xX2a1xX2a2xX3xX5xX5cxXdxX3xX1xX2e6xX3xX7xX26xX39xX3xXbaxX1xX108xX24bxX19xX20xX3xX16bxX3xX9fxX3xX17bxX10exX36xX3xX2a1xX21xX22xX19xX20xX3xXbaxX4abxX19xX1xX3xX20x7a4fxX19xX3xX17bxX10exXf3xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc1xX108xX25xX3axXaxX12xX55xXdxX3bxX19xX3xX19xX6xX3axX36xX3xX20xXdxX6xX3xX2a1xX2b6xX19xX1xX3xX6xX19xX1xX3xX55xX21xX19xX20xX3xX2a1xX6xX19xX20xX3xXbxX1xX24bxXdxX3xX29xX3xX19xX1xX22xX3xX19xX1xX1dxX3xX19xX20xX21xX22xXdxX3xXexX1xX26xX19xX3xXbaxX1xXdxX3xX10exX1dxX3xX15axXdxX3bxX4xX3xX7xX14xXexX3xX5xX18xX19xX3xX15axX314xX19xX3xXexXdxX71xXbxX3xXexX14xX4xX3xX25xXdxX93xX19xX3xX11exX6xX36xX3xXbaxX1xX39xX3xX15axX4ebxX4xX3xX4afxX39xX6xX19xX1xX3xX19xX1xX1dxX3xX4xX265xX3xXe9xX61xX19xX3xXbaxX4abxX19xX1xX3xX2xX13fxX3xX9fxX3xXc5xX130xX10exX3xX2bxX39xX26exXexX3xX1xXdxX3bxX19xX3xX19xX1xXdxXb0xX39xX3xX15axX71xXexX3xX19xX2dcxXexXf3xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX6xXbxXexXdxX108xX19xXaxX12xX0xXdxX10exX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX103xX10xX19xXexX10xX11exXaxX3xX7xXexX3axX5xX10xX9xXaxX128xXdxX25xXexX1xX12dxX3xX2xX130xX130xX130xXbxX2bxX135xX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX12dxX3xX68xX13fxX68xXbxX2bxX135xXaxX3xX7xX11exX4xX9xXaxX46xX46xX4xXf3xXe9xX6xX108xXbxX1xX39xXexX1xX108xXf3xX15axX19xX46xX25xX10xX7xXbaxXexX108xXbxX46xX19xX10xX128xX7xX46xXc5xX16bxXc5xX13fxX46xX2xX2xX2xX25xX2xX2xX13fxX16bxX130xX130xX188xXexX68xX68xX2xX17bxX5xX16bxX9fxX16bxX13fxX13fxX17bxX2xX13fxX130xX13fxX188xX9fxXc5xX13fxX13fxX188xX68xX66xX68xX177xX16bxX188xXf3xX197xXbxX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXexX3xX5xX18xX19xX3xX19xX1xX1dxX3xX19xX20xX21xX22xXdxX3xX25xX26xX19xX3xX29xX3xX2bxX2cxX3xX2exX20xX30xX4xX3xX33xX34xXbxX36xX3xX1xX39xX3axX3bxX19xX3xX3exX3fxX19xX3xX33xX34xXbxXaxX3xX128xXdxX25xXexX1xX9xXaxX2xX130xX130xX130xXaxX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX9xXaxX68xX13fxX68xXaxX3xX46xX12xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX6xXbxXexXdxX108xX19xXaxX12xX33xX4ebxX4xX3xX5xX21xX49dxX19xX20xX3xX4xX1xX2dcxX4xX3xX19xX97xX19xX20xX3xX15axX1dxX3xX19xX20xX21xX22xXdxX3xX25xX26xX19xX3xX2a1xXa3xX6xX3xXbxX1xX21xX4ddxX19xX20xX3xXbaxXa3xXbxX3xXexX1xX22xXdxX3xX20xXdxX18xXbxX3xX20xXdxX6xX3xX2a1xX2b6xX19xX1xX3xX6xX19xX1xX3xX55xX21xX19xX20xX3xX25xXdxX3xX25xX22xXdxX3xXexX1dxXdxX3xX7xX24bxX19xXf3xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc1xX108xX25xX3axXaxX12xXcxX1xX10xX108xX3xX20xX1xXdxX3xX19xX1xX34xX19xX3xXexX5cxXdxX3xX2a1xXa3xX6xX3xXbxX1xX21xX4ddxX19xX20xX36xX3xX2a1xX71xX19xX3xX19xX6xX3axX3xX4xX1x186axX3xX4xX265xX3xX19xX1xX1dxX3xX6xX19xX1xX3xX55xX21xX19xX20xX3xX9fxX3xX4xX1xXa3xX3xXb3xX39xX26xX19xX3xXe9xXa3xX3xX7xX14xXexX3xX5xX18xX19xX36xX3xX19xX1xX1dxX3xX6xX19xX1xX3xX4xX1xXa3xX3xX19x7171xX10exX3xXexX11exX3fxX19xX3xXbaxX1xX39xX3xX15axX4ebxX4xX3xXe9xX94exX19xX20xX3xXbxX1x80d4xX19xX20xX3xX15axX515xXdxX3xX25xXdxX3bxX19xX3xXexX4abxX4xX1xX3xXbaxX1xX108xX24bxX19xX20xX3xX13fxXf3xX130xX130xX130xX10exX0xX7xX39xXbxX12xXc5xX0xX46xX7xX39xXbxX12xXf3xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc1xX108xX25xX3axXaxX12x8a2fxX515xX4xX3xXexX76xX19xX20xX3xXexX1xXdxX3bxXexX3xX1xX5cxXdxX3xX4xX2d1xX6xX3xX20xXdxX6xX3xX2a1xX2b6xX19xX1xX3xX6xX19xX1xX3xXb3xX39xX26xX19xX3xXbaxX1xX108xX24bxX19xX20xX3xX68xX130xX130xX3xXexX11exXdxX3bxX39xX3xX2a1xX5a4xX19xX20xX36xX3xX11exX26exXexX3xX10exX6xX3axX3xXbaxX1xX261xX19xX20xX3xX4xX265xX3xXexX1xXdxX3bxXexX3xX1xX5cxXdxX3xX15axXb0xX3xX19xX20xX21xX22xXdxXf3xX3xX2exX20xX39xX3axX3fxX19xX3xX19xX1xX26xX19xX3xX15axX14xX3xX15axXdxX3bxX4xX3xX2a1xX6xX19xX20xX3xX2a1xX21xX49dxX4xX3xX5xX1dxX10exX3xX11ex9a93xXf3xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc1xX108xX25xX3axXaxX12xXc1xX61xX108xX3x5ef6xX1xX18xX3xXcxX1xX30xX3xX7x9989xX3xXexXdxX71xXbxX3xXexX14xX4xX3xX4xX34xXbxX3xX19xX1xX34xXexX3xXexX1xX261xX19xX20xX3xXexXdxX19xXf3xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX235xX39xXexX1xX108xX11exXaxX12x7633xX39x5eeaxX19xX1xX3xX235xX19xX1xX0xX46xXbxX12

Quỳnh Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

An cư bên hồ Phượng Mao

An cư bên hồ Phượng Mao
2023-09-23 06:45:00

baophutho.vn 10 năm trước, hơn 100 hộ dân ở xã Phượng Mao (nay là xã Tu Vũ), huyện Thanh Thủy được bố trí tái định cư trên khu đồi rộng để nhường đất cho Dự...

Tiết kiệm điện từ nhà ra ngõ

Tiết kiệm điện từ nhà ra ngõ
2023-06-19 10:49:00

baophutho.vn Nhiều ngày nay, tình trạng nắng nóng kéo dài khiến nhiệt độ ngoài trời ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước lên cao. Theo Trung tâm Dự báo khí...

Cho sản xuất vụ Mùa thắng lợi

Cho sản xuất vụ Mùa thắng lợi
2023-06-19 08:10:00

baophutho.vn Vụ Mùa năm 2023, dự báo sẽ gặp rất nhiều khó khăn do diễn biến bất thường của thời tiết, sâu bệnh, giá cả vật tư nông nghiệp. Để vụ Mùa thắng...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long