Cập nhật:  GMT+7
26e0x572bx9480x4a28x519ex6b33x7c59x4906x499dxX7x5105x4485x4823x7761x8646x84c1xX5x8f8cxXax7fdfxbf81xX1x884axX3x7b15xX1xaeafxX3xXex68bcxX4xX1xX3xafe6xb292x857bx86eexX3xXex8ba1xa053xX1xX3xXexX1x782fx9daexX3xX1xaa4fxXdxX3xX27xaf10xX27xX3xX27xX1x75dcxX27xX3x75b2xbe50xX3xX5x61d4xXexX3xb746xX10xX3xXexX34xXdxX3x3062x4572xX39xX27xX3x5e31xab49xXdxX0x2bbexX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx6cdexX10xX6xa8b4xXaxX12xX17xX1xXdx7e38xX4bxX3xX27xX6x8990xX3xX2xX2xX53x7a78xb0f3xX3xX27x2eebxX6xX70xX3xX7xX6xX4bxX3x7737xX1xXdxX3xX43x6e7dxX70xX3xbc5exX6xX3xX3cxX3dxX3xX43xX10xX3xX81xX1xc197xX4xX1xX3x50f4xX1cxX3xX2dx7440xXexX3xX5xX94xXdxX3xX5xX40xXexX3xX43xX4bx59c3xX27xX79xX3xX3cx3ab6xX4xX3xX23xXa9xX4xX3xb127xXdxX15xX76xX3xX81xX1xX4bxX3x2a68xX4bx98b8xXdxX3xX21x8f30xX27xX79xX76xX3xX43x4b69xX3xX4axX4bxX39xX27xX3xX4fxX50xXdxX76xX3xX1xX4bxX70x8986xX27xX3xXcxX39xX27xX3x9401x3533xX27xX76xX3x9613x64b4xX27xX79xX3xX4xX1x3d27xX3xX22xX79xX4bxX70x4ca3xX27xX3xXcxX1xX6xX27xX1xX3xX62xX86xXdx5fc5xX3xc261xX70xX3xX3cxXdx577dxX27xX3xX21xXcx3847xX3xXcxX26xX27xX1xX3xX19xX70xX76xX3xX13xX1xX15xX3xX17xX1xX19xX3xXexX1cxX4xX1xX3xX20xX21xX22xX23xX3xXexX26xX27xX1xX76xX3xX13xX1xX15xX3xXcxX89xbc34x2c5exX27xX79xX3xX98xX6xX27xX3xXcxX1xX133x5a59xX27xX79xX3xXexX89xXaexX4xX3xX21xX6xX27xX3x3ecaxXcxXb5xXcxX3xXexX26xX27xX1xX3xXe5xXcaxX3xXexX89xXaexX4xX3xXexXdx9a2exXbxX3xXexX1xX2cxX2dxX3xX1xX30xXdxX76xX3xXe5x3a59xX27xX79xX3xX3cxXdxX105xX27xX3xX3cxX50xX3xXex9a67xX27xX79xX3x291fxX4bxX50xX3xX4xX1xacddxX3xX4xX94xX4xX3xX27xX34xX27xX3xX27xX1xX39xX27xX3xXe5xX6xX27xX79xX3xX4xX9cxXbxX3xX4x4499xX4bxX3xXexX34xXdxX3xX21xXd9xX27xX1xX3xX3cxXdxXd9xX27xX3xX4fxX6xX3xX81xX1xX185xX6xX3xXexX26xX27xX1xX3xX13xX1xae5bxX3xXcxX1x9156x7779xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX185xX65xX70xXaxX12xX0xX6xX3xX1xX89xX10xb57bxX9xXaxX1xXexXexXbxX7xb1ecxX53xX53xX98xX6xX185xXbxX1xX4bxXexX1xX185xX1c3xX3cxX27xX53xX81xX1xX6xX27xXfexXexX89xX4bxX185xX27xX79xXfexX4bxX27xX79xXfexX4xX4bxX4bxXfexX3cxX4bxXfexX5xX6xXexXfexX43xX10xXfexX185xXfexXexX185xXfexXexX6xXdxXfexX43xX4bxX6xX27xXfexX65xX6xXdxXfexXexX6xX27xXfexX7xX185xX27xXfexX2x270ax8f73xX230xb4a5x3aa1xX1c3xX1xXexX2dxXaxX3xXexX6xX89xX79xX10xXexX9xXax8a12xX98xX5xX6xX27xX81xXaxX3xX89xX10xX5xX9xXaxX27xX185xX185xXbxX10xX27xX10xX89xXaxX12xX12xX12xX12xX3x7072xX1x8c5dxX27xX3xXexX89xX133xXe1xX27xX79xX3xX19exX27xX79xX3xX4xX19exX4bxX3xX3cxX3dxX3xX5xX40xXexX3xX43xX10xX3x3cb1xX3xXexX27cxX3xXexX34xXdxX3xX4axX4bxX39xX27xX3xX4fxX50xXdxX76xX3xXcxX39xX27xX3xXe0xXe1xX27xX0xX53xX6xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX185xX65xX70xXaxX12xX0xXdxX2dxX79xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX17xX10xX27xXexX10xX89xXaxX3xX7xXexX70xX5xX10xX9xXax9069xXdxX65xXexX1xX1e7xX3xX2x2bcdx6d08xX234xXbxX43x6c70xX3xX1xX10xXdxX79xX1xXexX1e7xX3x6b11xX2d3xX234xXbxX43xX2d8xXaxX3xX7xX89xX4xX9xXaxX53xX53xX4xX1c3xX98xX6xX185xXbxX1xX4bxXexX1xX185xX1c3xX3cxX27xX53xX65xX10xX7xX81xXexX185xXbxX53xX27xX10xX2cbxX7xX53xX2d3xX231xX2d3xX231xX53xX2xX2d3xX234xX65xX234xX2xX230xX2xX2x6af1xX2e2xXexX2d4xX2e2xX2xX233xX5xX2d3xXfex2db4xX233xX233xX2d3xX231xX233xX231xX230xX231xX75xX233xX2xX2d3xX231xXfexX4xX2xX65xX65xX234xX1c3x78adxXbxX79xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xX17xX1xX19xX3xXexX1cxX4xX1xX3xX20xX21xX22xX23xX3xXexX26xX27xX1xX3xXexX1xX2cxX2dxX3xX1xX30xXdxX3xX27xX34xX27xX3xX27xX1xX39xX27xX3xX3cxX3dxX3xX5xX40xXexX3xX43xX10xX3xXexX34xXdxX3xX4axX4bxX39xX27xX3xX4fxX50xXdxXaxX3xX2cbxXdxX65xXexX1xX9xXaxX2xX2d3xX2d4xX234xXaxX3xX1xX10xXdxX79xX1xXexX9xXaxX2e2xX2d3xX234xXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX185xX65xX70xXaxX12xX13xX1xX15xX3xX17xX1xX19xX3xXexX1cxX4xX1xX3xX20xX21xX22xX23xX3xXexX26xX27xX1xX3xX22xX79xX4bxX70xXf2xX27xX3xXcxX1xX6xX27xX1xX3xX62xX86xXdxX3xXe5xX94xX27xX1xX3xX79xXecxX94xX3xX4xX6xX185xX3xX7xXaexX3xX4xX1xX19xX3xXe5xX16exX27xX79xX3xX4xX19xX6xX3xX4xX94xX4xX3xX4xXe1xX3xX17fxX4bxX6xX27xX3xX4xX1xX19exX4xX3xX27xX2cxX27xX79xX76xX3xX1xX4bxX70xXd9xX27xX3xXcxX39xX27xX3xXe0xXe1xX27xX3xXexX89xX185xX27xX79xX3xXexX89xXdx2845xX27xX3xX81xX1xX6xXdxX3xX4xX27cxX27xX79xX3xXexX94xX4xX3xX4xX19exX4bxX3xX1xX16exX3xX4x2f53xX27xX79xX3xX27xX1xX133xX3xX4xX9cxXbxX3xX4xX19exX4bxX3xX27xX1x6621xX27xX79xX3xX27xX79xX133xX13fxXdxX3xX98xX1cxX3xX27xX34xX27xX1c3xX3xX4fxXe6xX27xX79xX3xX4xX1xXecxX3xX70xX105xX4bxX3xX4x850axX4bxX3xXcxX89xX4bxX27xX79xX3xXexX39xX2dxX3x58a4xX3xXexX160xX3xX1xX4bxX70xXd9xX27xX3xXcxX39xX27xX3xXe0xXe1xX27xX76xX3xX21xXd9xX27xX1xX3xX3cxXdxXd9xX27xX3xX4fxX6xX3xX81xX1xX185xX6xX3xXexX26xX27xX1xX3xXexXdxX160xXbxX3xXexX3dxX4xX3xX1xX4bxX70xX3xXe5xX16exX27xX79xX3xX5xXaexX4xX3xX5xX133x3034xX27xX79xX3xX4xX94xX27xX3xX98xX16exX3xX70xX3xXexX160xX3xXexX1xXaexX4xX3xX1xXdxXd9xX27xX3xX4xX27cxX27xX79xX3xXexX94xX4xX3xX4xX9cxXbxX3xX4xX19exX4bxX3xX27xX79xX133xX13fxXdxX3xX98xX1cxX3xXexX6xXdxX3xX27xX34xX27xX1c3xX3xX4fxXe6xX27xX79xX3xXexX1xX13fxXdxX3xX4xX15xX3xXbxX1xX133xXe1xX27xX79xX3xX94xX27xX3xX4xX1xX4bxX70xX429xX27xX3xXexX4bxX70xX160xX27xX3xXe5xXa9xXdxX3xX3cxb3e6xXdxX3xXexX89xX133xX13fxX27xX79xX3xX1xX4c4xXbxX3xX27xX17bxX27xX79xX1c3xX3xX17xX27cxX27xX79xX3xX6xX27xX3xX1xX4bxX70xXd9xX27xX3xXcxX39xX27xX3xXe0xXe1xX27xX3xXbxX1xXa9xXdxX3xX1xX4c4xXbxX3xX3cxX52axXdxX3xX4xX94xX4xX3xX27xX79xX50xX27xX1xX3xX4xX1xX19exX4xX3xX27xX2cxX27xX79xX3xXe5xXdxX6bxX4bxX3xXexX89xX6xX76xX3xX5xX50xX2dxX3xX89xb4abxX3xX27xX79xX4bxX70xX105xX27xX3xX27xX1xX39xX27xX3xX3cxX3dxX3xX3cxXdxXd9xX4xX3xXe5xX429xX3xX43x5b4dxX3xX5xba1bxX3xXexX1xX10xX185xX3xX17fxX4bxX70xX3xXe5xX1cxX27xX1xX3xX4xX19xX6xX3xXbxX1xX94xXbxX3xX5xX4bxX40xXexX1c3xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14cxX4bxXexX1xX185xX89xXaxX12xXb5xXdxX6xX3xXcxX1xX94xXdxX0xX53xXbxX12

Gia Thái

 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Giao ban khối Đảng sáu tháng đầu năm 2023

Giao ban khối Đảng sáu tháng đầu năm 2023
2023-06-02 14:05:00

baophutho.vn Sáng 2/6, đồng chí Phùng Khánh Tài - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị giao ban khối Đảng tỉnh nghe các Ban xây dựng Đảng tỉnh,...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long