Cập nhật: 30/04/2022 21:40 GMT+7
8502x8a81xf9eaxb309x10dd5x119b9x94c7x8c47xbf2axX7x111d6x11bf7x9ddexc7bbxa224x11970xX5xff59xXax103c9x10d20xc132xXdxX3xXexb793xf852x9fbbxed17xX3x924fxb108x12523xX3x10e52xXdxca25xXexX3x9ab6xX6xad6cxX3xX1xX14xXdxX3x117aexX18x10fd8xX1bxX3xX4xX1xX18xa98axX1bxX3x9533x8dc1xX3xX4xX1xf28fxX3xef28xab9dx106dcxX3xd83axX6xX28xX10xX7xX3xX1fxX2xX0x11037xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10ad2xX10xX6xa893xXaxX12xXcx8deaxXdxX3xX1fxa3d7xX4dxda5ex101cdxX3xX5cxabf1xX21xX3x10767xX6xb970x1068cxX3xX5cxX6xX1bx1026axfd95xX40xX10xX3exX3xX4xd1bbxX1bxX78xX3xX4xc303xX4xX3xXexX1x11ab0xX1bxX1xX3xe9c2xXdxc499xX1bxX3xX1dxX1exX1fxX3xX21xXdxX23xXexX3xX26xX6xX28xX3xe4fbxd62dxX3xX4x100bfxX3xX28xcf0dxXexX3xXex10029xXdxX3xfcbbxX1xX84xX4xX1xX3xX7xXaaxX1bxX3xX40xX89xXdxX3xX44xafc1xX1bxX3xX79xX3xX70xX1xce8axX3xXcxX1x97dexX6axX3xXexX1xX89xX1bxX1xX3xXbxX1xX63xX3xX21xXdxX23xXexX3xXcxX72xcaedxX3xX9fxX1axX3xX4xX1xX18xX36xX1bxX3xX39xX3axX3xX4xX1xX3exX3xX1xX89xX1bxX1xX3xXexX72xXdbxX1bxX1xX3xX39x12329xX3exX3xX8dxX23xX3xXexef41xX28xX3xX5cxX18xX19xX3xX4xX1xcca6x9b01xX1bxX78xX3xX21xX89xX1bxX78xX3xX28x8d13xX1bxX3x8939xXa3xX1bxX78xX3xX9fxX84xX3xX1bxX6xX28xX3xXexXaaxXdxX3xX13xXaaxXdxX3xX1xX14xXdxX3xXcxX1xX1axX3xXexX1xX6xX3exX3xX13xX114xX1bxX78xX3xX26xX6xX28xX3xb49bxX3xX5xfaf5xX1bxX3xXexX1x127f0xX3xX1fxX2xX3xa75bxX40xX41xX42xX3xX44xX6xX28xX10xX7xX3xX1fxX2xebe3xea46xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX117xX3exX5fxX19xXaxX12xX0xXdxX28xX78xX3xX7xX72xX4xX9xXaxX4dxX4dxX4xX15cxX39xX6xX3exXbxX1xX18xXexX1xX3exX15cxX8dxX1bxX4dxX5fxX10xX7xX73xXexX3exXbxX4dxX1bxX10x12893xX7xX4dxX1exX1exX2xef45xX4dxX2xX2xX2xX5fxba9bxX1exX2xX69xX67xX67xX67xXexX2xc454xX69xX67xX2xX19dxX5xX2xX15cxfe6cxXbxX10xX78xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exX1fxX3xX21xXdxX23xXexX3xX26xX6xX28xX3xX1xX14xXdxX3xX2exX18xX30xX1bxX3xX4xX1xX18xX36xX1bxX3xX39xX3axX3xX4xX1xX3exX3xX40xX41xX42xX3xX44xX6xX28xX10xX7xX3xX1fxX2xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9110xX6xXbxXexXdxX3exX1bxXaxX12xX6dxXa0xX1bxX1xX3xX9fxXaaxX3exX3xXadxX1xX84xX4xX1xX3xX7xXaaxX1bxX3xX40xX89xXdxX3xX44xXbcxX1bxX3xX79xX3xX70xX1xXc3xX3xXcxX1xXc7xX3xXexXa6xX1bxX78xX3xX1xX3exX6xX3xX4xX1xX3exX3xX4xX84xX4xX3xX4xX144xX18xX3xXexX1xd8bbxX3xX1dxX1exX1fxX3xX21xXdxX23xXexX3xX26xX6xX28xX15cxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX117xX3exX5fxX19xXaxX12xX0xXdxX28xX78xX3xX7xX72xX4xX9xXaxX4dxX4dxX4xX15cxX39xX6xX3exXbxX1xX18xXexX1xX3exX15cxX8dxX1bxX4dxX5fxX10xX7xX73xXexX3exXbxX4dxX1bxX10xX197xX7xX4dxX1exX1exX2xX19dxX4dxX2xX2xX2xX5fxX1a3xX1exX2xX69xX67xX67xX67xXexX2xX1acxX69xX67xX2xX19dxX5xX1exX15cxX1b4xXbxX10xX78xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exX1fxX3xX21xXdxX23xXexX3xX26xX6xX28xX3xX1xX14xXdxX3xX2exX18xX30xX1bxX3xX4xX1xX18xX36xX1bxX3xX39xX3axX3xX4xX1xX3exX3xX40xX41xX42xX3xX44xX6xX28xX10xX7xX3xX1fxX2xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20bxX6xXbxXexXdxX3exX1bxXaxX12xX5cxX6dxX21xX3xX70xX6xX72xX73xX3xX5cxX6xX1bxX78xX79xX40xX10xX3exX3xX8dxX89xX3xXexX3exX89xX1bxX3xX9fxX14xXdxX3xX9fxXa0xX3xX4xXa3xX3xX28xXa6xXexX3xXexXaaxXdxX3xXexX1xX89xX1bxX1xX3xXbxX1xX63xX3xX21xXdxX23xXexX3xXcxX72xXdbxX3xX9fxX1axX3xX4xX1xX18xX36xX1bxX3xX39xX3axX3xX4xX1xX3exX3xX40xX41xX42xX3xX44xX6xX28xX10xX7xX3xX1fxX2xX15cxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX117xX3exX5fxX19xXaxX12xX13xX1axX3xX4xX1xX18xX36xX1bxX3xX39xX3axX3xX4xX1xX3exX3xX4xX84xX4xX3xXexX72x10cc8xX1bxX3xXexX1xXdxX3xX9fxX100xX18xX3xXexXaaxXdxX3xX39xXf9xX1bxX78xX3xX42xX3xX79xX3xX40xX41xX42xX3xX44xX6xX28xX10xX7xX3xX1fxX2xX6axX3xXexX72xX109xf77cxX4xX3xX28xb1bcxXexX3xX5xX89xX3xXexX72xX39dxX1bxX3xX9fxX100xX18xX3xX8dxX3c6xXdxX3xX1dxX1exX1fxX3x9d60xX1bxX5fxX3exX1bxX10xX7xXdxX6xX3xX8dxX89xX3exX3xX5xXc3xX4xX3xX2xe532xX1xX3xX1bxX78xX89xX19xX3xX1a3xX4dxadddxX3xXexX72xX8fxX1bxX3xX7xX30xX1bxX3xX21xXdxX23xXexX3xXcxX72xXdbxX6axX3xX5cxX6dxX21xX3xXexX72xX109x8cf1xX1bxX78xX3xX1dxX1exX1fxX3xX21xXdxX23xXexX3xX26xX6xX28xX3xX70xX6xX72xX73xX3xX5cxX6xX1bxX78xX79xX40xX10xX3exX3xX9fxXa0xX3xX4xX1xeca3xX1bxX1xX3xXexX1xX149xX4xX3xX4xX114xX1bxX78xX3xX39xX63xX3xX5fxX6xX1bxX1xX3xX7xX84xX4xX1xX3xX1exX3fexX3xX4xX144xX18xX3xXexX1xX250xX3xXexX72xX109xX3c6xX4xX3xX1bxX78xX89xX19xX3xXexX72xX6xX1bxX1xX3xXexX89xXdxX3xX40xX41xX42xX3xX44xX6xX28xX10xX7xX3xX1fxX2xX15cxX3xXcxX1xX10xX3exX3xX9fxXa3xX6axX3xX1bxX78xX3exX89xXdxX3xX39xX6xX3xXexX72xc1f4xX3xX4xX14xXexX3xXexX72xX3exX1bxX78xX3xX9fxX14xXdxX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3x9458xX18xX63xX4xX3xX78xXdxX6xX3xX5xX89xX3xXexXdxaa71xX1bxX3xX8dxX23xX3xX13x8c56xX3xX5cxX7fxX1bxX78xX3xb358xfcc7xX1bxX78xX6axX3xX26xX78xX18xX19xdb2exX1bxX3xX5cxX3exX89xX1bxX78xX3xX13xX149xX4xX3xX8dxX89xX3xXexXdxX4bfxX1bxX3xX9fxXaaxX3exX3xX26xX78xX18xX19xX4d7xX1bxX3xXcxXdxeb79xX1bxX3xX6dxXdxX1bxX1xX3xXexX1xXdbxX3xX1bxX1xd5cexX1bxX78xX3xX78xX109xX10axX1bxX78xX3xX28xXa6xXexX3xX2exX18xX10xX1bxX3xXexX1xX18xX14xX4xX3xX1bxX1xX109xfd12xX3xX5cxX39dxX18xX3xX8dxX23xX3xX117xX7fxXdxX3xX5cxX3exX89xX1bxX78xX3xX21xXdxX23xXexX3xX42xX1bxX1xX6axX3xX6dxX109xX10axX1bxX78xX3xX4cdxX18xX19xX3xX20bxX109xX10axX1bxX78xfd94xX3xXexXdxX4bfxX1bxX3xX8dxX23xX3xX4cdxX49bxX1bxX78xX3xX4b1xX18xX6xX1bxX78xX3xX26xX1xX3exX6axX3xX26xX78xX18xX19xX4d7xX1bxX3xX5cxX6xXdxX3xX6dxX3exX1bxX78xX6axX3xX6dxfd5cxX3xX20bxX114xX1bxX78xX3xX5cxX3exX89xX1bxX78xX3xX42xX1bxX1xX54fxX3xXexXdxX4bfxX1bxX3xX9fxXaaxX3exX3xXcxX72xX144xX1bxX3xX21xdffexX1bxX3xX13xXaaxXexX6axX3xX6dxX8fxX3x11399xX18xX30xX1bxX3xXcxXc3xX3xX8dxe507xX1bxX3xX7x8f3cxX3xX4xX7fxX1bxX78xX3xX9fx126f0xX1bxX78xX3xX1xX89xX1bxX1xX3xX8dxX3c6xXdxX3xX1dxX1exX1fxX3xX21xXdxX23xXexX3xX26xX6xX28xX3xXexXaaxXdxX3xX40xX41xX42xX3xX44xX6xX28xX10xX7xX3xX1fxX2xX3xX5xX144xX1bxX3xX1bxX89xX19xX15cxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX117xX3exX5fxX19xXaxX12xX0xXdxX28xX78xX3xX7xX72xX4xX9xXaxX4dxX4dxX4xX15cxX39xX6xX3exXbxX1xX18xXexX1xX3exX15cxX8dxX1bxX4dxX5fxX10xX7xX73xXexX3exXbxX4dxX1bxX10xX197xX7xX4dxX1exX1exX2xX19dxX4dxX2xX2xX2xX5fxX1a3xX1exX2xX69xX67xX67xX67xXexX2xX1acxX69xX67xX2xX19dxX5xX1fxX15cxX1b4xXbxX10xX78xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exX1fxX3xX21xXdxX23xXexX3xX26xX6xX28xX3xX1xX14xXdxX3xX2exX18xX30xX1bxX3xX4xX1xX18xX36xX1bxX3xX39xX3axX3xX4xX1xX3exX3xX40xX41xX42xX3xX44xX6xX28xX10xX7xX3xX1fxX2xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20bxX6xXbxXexXdxX3exX1bxXaxX12xX20bxX84xX4xX3xX4xX144xX18xX3xXexX1xX250xX3xX8dxX89xX3xX117xX5cxX6dxX3xX1dxX1exX1fxX3xX21xXdxX23xXexX3xX26xX6xX28xX3xX7x8cd8xX1bxX3xX7xX89xX1bxX78xX3xX4xX1xX3exX3xX1xX89xX1bxX1xX3xXexX72xXdbxX1bxX1xX3xX39xXf9xX3exX3xX8dxX23xX3xXexX100xX28xX3xX5cxX18xX19xX3xX4xX1xX109xX10axX1bxX78xX3xX21xX89xX1bxX78xX3xX28xX114xX1bxX3xX117xXa3xX1bxX78xX3xX9fxX84xX3xX1bxX6xX28xX3xXexXaaxXdxX3xX40xX41xX42xX3xX44xX6xX28xX10xX7xX3xX1fxX2xX15cxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX117xX3exX5fxX19xXaxX12xX117xXf9xX1bxX78xX3xX42xX3xX28xX114xX1bxX3xX117xXa3xX1bxX78xX3xX9fxX84xX3xX1bxX6xX28xX3xX9fxX109x9c86xX4xX3xXexdc9exX3xX4xX1xX149xX4xX3xXexXaaxXdxX3xXexf121xX1bxX1xX3xX70xX1xXc3xX3xXcxX1xXc7xX3xXexee56xX3xX1bxX78xX89xX19xX3xX1a3xX79xX2xX3fexX4dxX3fexX3xX8dxX3c6xXdxX3xX7xcecexX3xX78xXa3xXbxX3xX28xXa6xXexX3xX4xX250xX6xX3xX4xX250xX6xX3xX3fexX3xX9fxX14xXdxX3xX39xXa3xX1bxX78xX3xX1dxX1exX1fxfc70xX1fxX3xX4xX144xX18xX3xXexX1xX250xX3xXexX72xX8fxX1bxX3xX1exX1fxX3xXexX18xX74cxXdxX3xX78xX5bcxX28xX523xX3xX3e1xX1bxX5fxX3exX1bxX10xX7xXdxX6xX6axX3x10131xX19xX6xX1bxX28xX6xX72xX6axX3xX70xX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX1bxX10xX7xX6axX3xXcxXdxX28xX3exX72xX3xX6dxX10xX7xXexX10xX3xX8dxX89xX3xX4xX1xX250xX3xX1bxX1xX89xX3xX21xXdxX23xXexX3xX26xX6xX28xX15cxX3xX26xX4f9xX18xX3xXexX1xXdxX3xX9fxX100xX18xX3xXexX63xXexX3xXexX72xX109xX3c6xX4xX3xX1bxX1xX507xX1bxX78xX3xX9fxX63xXdxX3xXexX1xX250xX3xX8dxX89xX3xX78xXdxX89xX1bxX1xX3xX28xX14xXexX3xXexX72xX3exX1bxX78xX3xX1xX6xXdxX3xX8dxX3axX3xXexX72xX43exX3xX5fxX5b0xX1bxX3xX9fxX144xX18xX3xX117xXf9xX1bxX78xX3xX42xX6axX3xX1dxX1exX1fxX3xX21xXdxX23xXexX3xX26xX6xX28xX3xX7xX5b4xX3xXexXdxX4f9xXbxX3xXexX49bxX4xX3xX9fxX109xX748xX4xX3xXexX1xXdxX3xX9fxX100xX18xX3xXexX72xX39dxX1bxX3xX117xX84xX1bxX3xX73xX4f9xXexX3xX40xX41xX42xX3xX44xX6xX28xX10xX7xX3xX1fxX2xX3xX8dxX89xX3exX3xX1bxX78xX89xX19xX3xX2xX3f4xX4dxX3fexX3xXexX72xX8fxX1bxX3xX7xX30xX1bxX3xX21xXdxX23xXexX3xXcxX72xXdbxX15cxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX117xX3exX5fxX19xXaxX12xX26xX78xX89xX19xX3xX3fexX4dxX3fexX3xXexX3c6xXdxX3xX9fxX30xX19xX6axX3xX117xX6xX1bxX3xX1xX18xX100xX1bxX3xX5xX18xX19xX23xX1bxX3xX9fxX14xXdxX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exX1fxX3xX21xXdxX23xXexX3xX26xX6xX28xX3xX7xX5b4xX3xX4xX1xX63xXexX3xX5fxX6xX1bxX1xX3xX7xX84xX4xX1xX3xX9fxX59cxX1bxX78xX3xX73xX57bxX3xX4xX1xX43exX1bxX1xX3xXexX1xX149xX4xX3xX78xX5bcxX28xX3xX1exX67xX3xX4xX144xX18xX3xXexX1xX250xX3xX8dxX89xX3xX28xX14xXexX3xXexX1xX250xX3xX28xX114xX1bxX3xX5fxX778xX3xXbxX1xXbcxX1bxX78xX3xXexX1xX10xX3exX3xX2exX18xX19xX3xX9fxX3axX1bxX1xX3xX4xX250xX6xX3xX13xXdxX4bfxX18xX3xX5xX23xX3xX28xX114xX1bxX3xX117xXa3xX1bxX78xX3xX9fxX84xX3xX1bxX6xX28xX3xXexX72xX109xX3c6xX4xX3xX73xX1xXdxX3xX39xX109xX3c6xX4xX3xX8dxX89xX3exX3xX4xX18xX14xX4xX3xX9fxX63xXdxX3xX9fxX144xX18xX3xX8dxX3c6xXdxX3xX1dxX1exX1fxX3xX3e1xX1bxX5fxX3exX1bxX10xX7xXdxX6xX15cxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX42xX18xXexX1xX3exX72xXaxX12xX13xXaaxXdxX3xX26xX78xX18xX19xX4d7xX1bxX0xX4dxXbxX12

Đại Nguyễn

Các tin đã đưa

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long