Cập nhật:  GMT+7

Thực hiện tốt nghị quyết của Đảng

Thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức chính trị- xã hội huyện Tam Nông không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo tinh thần Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 8/2/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đến năm 2025” nhằm phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, ổn định an ninh, quốc phòng của địa phương.

Thực hiện tốt nghị quyết của Đảng

Việc niêm yết công khai kết quả lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng NTM của huyện Tam Nông tạo được niềm tin của nhân dân.

Để triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 10-NQ/TU, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 08-KH/HU ngày 23/02/2021 về thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU.

Để nghị quyết đi vào cuộc sống, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các tổ chức chính trị - xã hội trong huyện đã chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo; tích cực, chủ động đề xuất nhiều chủ trương, giải pháp hoạt động; công tác phối hợp với các cơ quan, ban, ngành để thực hiện nhiệm vụ được chặt chẽ, đồng bộ hơn, qua đó khẳng định và nâng cao vị trí, vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trong hệ thống chính trị, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các chương trình hành động cách mạng gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đồng thời, tăng cường mở rộng thành viên, tập hợp đoàn viên, hội viên, xây dựng tổ chức vững mạnh; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội cũng như quyền làm chủ, ý thức trách nhiệm của đoàn viên, hội viên trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.

Ủy ban MTTQ các cấp trong huyện đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các tổ chức thành viên thực hiện chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tham gia tích cực vào các tổ công nghệ số cộng đồng, tuyên truyền vận động, nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân thông qua các nền tảng số.

Thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị, xã hội triển khai như: Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Phong trào “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế”; Phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”, Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; chương trình đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, thực hiện Đề án 939 về “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp”, Cuộc vận động “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”...

Đến nay, toàn huyện có hơn 100 mô hình “Dân vận khéo” được cấp cơ sở công nhận, tập trung vào các lĩnh vực: Kinh tế - nông thôn mới, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị.

Trưởng ban công tác mặt trận khu 8 xã Tề Lễ Nguyễn Thị Quý chia sẻ: Ban công tác mặt trận khu và các đoàn thể vận động người dân đóng góp xây dựng huyện nông thôn mới (NTM) thông qua các cuộc họp ở khu dân cư, trên hệ thống loa truyền thanh và thông qua mạng xã hội. Đa số người dân trong khu đã nắm bắt được các tiêu chí xây dựng huyện NTM, xây dựng xã NTM nâng cao và đồng tình hiến đất, ủng hộ ngày công làm đường giao thông nông thôn, đèn đường chiếu sáng, thực hiện giữ gìn vệ sinh môi trường, thu gom rác thải đúng nơi quy định và cùng nhân dân trong xã đồng loạt thực hiện vệ sinh môi trường trong ngày chủ nhật hàng tuần.

Phát huy vai trò nòng cốt trong nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong thời điểm hiện nay, MTTQ, các tổ chức chính trị- xã hội từ huyện đến cơ sở đã quán triệt sâu sắc đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên của tổ chức mình tiên phong, gương mẫu trong việc thực hiện nhiệm vụ được phân công; tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; xây dựng tổ chức, cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh, tạo sự lan tỏa, khích lệ cán bộ, đảng viên và nhân dân cùng tham gia giám sát việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Với phương châm hướng về cơ sở, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện Tam Nông tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, bám sát thực tiễn và các nhiệm vụ chính trị của địa phương, chủ động tham gia giám sát, phản biện xã hội, vận động nhân dân tích cực thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, tạo sự đồng thuận xã hội, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu, đẹp.

Phương Thanh


Phương Thanh

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Dám nghĩ, dám làm, sẽ có đột phá

Dám nghĩ, dám làm, sẽ có đột phá
2024-06-21 08:49:00

Dường như có một suy nghĩ cố hữu lâu nay đối với nhiều người rằng, báo Đảng thì chính thống nhưng truyền thống, hay nói cách khác là khô cứng và khó thay đổi. Chính thống thì...

Đoan Hùng thực hiện khâu đột phá

Đoan Hùng thực hiện khâu đột phá
2023-10-05 08:02:00

baophutho.vn Thực hiện khâu đột phá “Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư và kinh doanh để thu hút nguồn lực đầu tư cho phát triển, trọng tâm là phát triển...

Kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân

Kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân
2023-10-05 07:49:00

baophutho.vn Chủ nghĩa cá nhân là biểu hiện rõ nét nhất của sự suy thoái về đạo đức, lối sống đã được Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh...

Hội nghị báo cáo viên quý III/2023

Hội nghị báo cáo viên quý III/2023
2023-10-03 15:59:00

baophutho.vn Ngày 3/10, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh tổ chức theo dõi hội nghị báo cáo viên quý III/2023 theo hình thức trực tuyến từ điểm...

Những nội dung chính của Hội nghị Trung ương 8

Những nội dung chính của Hội nghị Trung ương 8
2023-10-03 08:11:00

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Trung ương sẽ bàn và cho ý kiến kết luận về các vấn đề: Tình hình kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch...

Hiệu quả từ một Đề án

Hiệu quả từ một Đề án
2023-10-02 10:16:00

baophutho.vn Xác định công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng là một trong những nội dung, nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, giữ vững kỷ...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long