Cập nhật:  GMT+7
4f4cx55a3x7be5x7f2ax55aex715cx83e8x72d8x5079xX7xad2fxd7ecxbd79x67ddx90a1xdd6cxX5xa198xXax5463xXcxa68fxX6xdc47xX3xXexd933x891ex9160xX3x97cax5d41xba60xX3xX4xX1x8172xX1fx616bxX1axX3x93c2xcd58xX1fxX3xX5x57dexX4xX3xX1ax708exa515xX4xX3xXexXdxX1axX1xX3xc299xX1xXdx9abfxXexX3xX4xX1xX16xX3xX4xX29xX4xX3xXexX14xX31x5605xX1axX1bxX3xX1xX2dxX4xX0xd851xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx96b0xX10xX6xX1dxXaxX12xc3abx83e1xX1axX1bxX3x65b2xX16x9f44xX1axX3x8962x5098xX3x7cf5xX1bxX16x8b45xXdxX3x72c4x7bc1xX3xX7bxX6fxX3x68d1xXdxc688xX1axX3xX1xXdx5174xXbxX3xX4xX29xX4xX3xXexba12xX3xX4xX1xe1caxX4xX3xX1xc198xX23xX3xX1axX1bxX1xa356xX3xXexadc2xX1axX1xX3xX7bxc1b9xX6xX3xXbxX1x59a1xXdxX3xX1x5eebxXbxX3xX7bxX32xXdxX3xXcxX14xX23xX1axX1bxX3xXexX1exX28xX3xX1bxXdxX6xX16xX3xX5xX31xX23xX3xX7bxbb2dxX1axX3xX1x84a9xX6xX3xd1f9xXdxX88xXexX3xdee5xX3xX62xX6fxX1axX3xc7aex9a44xX16xX14xX10xX6xX3xXd6xX3xXd1xXdxX10xXexX1axX6xX28xX3xX68xX23xX5xXexX23xX14xX10xX3xX68xX16xX28xX28xX23xX1axXdxX4xX6xXexXdxX16xX1axX3xX68xX10xX1axXexX10xX14xX3xXd6xX3xXddxX68xX68xX68x585fxdac5xX3xce6exX23x5cd3xX3xc25dxX10xX16xX1axX7xX10xX16xX1axX16xX1xc29fxX10xX53xX62xX6fxX1axX3xX113xX23xXabxX4xX3xXexX14xX6xX16xX3xXexX19xX1axX1bxX3xX1axXcaxX28xX3xX1dxX1exX1fxX3xX4xX1xX23xX1fxX25xX1axX3xX28xX29xX1fxX3xX5xX2dxX4xX3xX1axX31xX32xX4xX3xXexXdxX1axX1xX3xX3axX1xXdxX3dxXexX3xX4xX1xX16xX3xX4xX29xX4xX3xXexX14xX31xX4bxX1axX1bxX3xX28xd338xX28xX3xX1axX16xX1axcd0fxX3xXcxXdxX83xX1axX3xXddxXdxX83xX1axX3xX2xX111xX3xXcxXdxX83xX1axX3xXddxXdxX83xX1axX3xb1ebxX111xX3x7579xX23xX1exX1axX3xX62xX23xX1fxX111xX3xXcxX94xX3xX190x5cc2xX3xX18dxX3xX7bxX6fxX3xX72x985bxX1axX3xXd1xXdxX3xX18dxX111xX3xX1xX23xX1fxX88xX1axX3xX81xX1exX28xX3xXcxX1xX6xX16x8a38xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX68xX6xXbxXexXdxX16xX1axXaxX12xX0xXdxX28xX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX68xX10xX1axXexX10xX14xXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxX121xXdxX1dxXexX1xX174xX3xde4ex71cdxc43exXbx761dxd696xX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX174xX3xa1a2x5d72x589fxXbxX1fdxX1fexXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX53xX53xX4xX1bdxab05xX6xX16xXbxX1xX23xXexX1xX16xX1bdxX7bxX1axX53xX1dxX10xX7xX3axXexX16xXbxX53xX1axX10xX121xX7xX53xX18dxX208xX2xX1fbxX53xX2x6af4xX2xX1dxX18dxX1fbxX1f9xc30fxX239xX18dxX23fxXexX23fxX1faxX239xX239xX5xX1fbxXd6xX208xX23fxX1fbxX20axX239xX1f9xX18dxX1faxX1faxXd6xX20axX208xX23fxX209xX209xX239xX1fbxX239xX208xX18dxX1bdx9104xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX6xX16xX3xXexX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exX1fxX3xX4xX1xX23xX1fxX25xX1axX3xX28xX29xX1fxX3xX5xX2dxX4xX3xX1axX31xX32xX4xX3xXexXdxX1axX1xX3xX3axX1xXdxX3dxXexX3xX4xX1xX16xX3xX4xX29xX4xX3xXexX14xX31xX4bxX1axX1bxX3xX1xX2dxX4xXaxX3xX121xXdxX1dxXexX1xX9xXaxX1f9xX1faxX1fbxXaxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX9xXaxX208xX209xX20axXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX68xX6xXbxXexXdxX16xX1axXaxX12x5e0fxX78xXdxX3xX1dxXdxX88xX1axX3xX1axX1xX6fxX3xXexX6fxXdxX3xXexX14xXafxX3xXexX14xX6xX16xX3xXexX19xX1axX1bxX3xX219xXdxb1e2xX23xX3xXexX14xX31xX1axX1bxX3xX1dxX1exX1fxX3xX4xX1xX23xX1fxX25xX1axX3xX28xX29xX1fxX3xX5xX2dxX4xX3xX1axX31xX32xX4xX3xX4xX1xX16xX3xX4xX29xX4xX3xXexX14xX31xX4bxX1axX1bxX3xX28xX16exX28xX3xX1axX16xX1axX3xXcxXdxX83xX1axX3xXddxXdxX83xX1axX3xX2xX111xX3xXcxXdxX83xX1axX3xXddxXdxX83xX1axX3xX18dxX111xX3xX190xX23xX1exX1axX3xX62xX23xX1fxX111xX3xXcxX94xX3xX190xX19exX3xX18dxX3xX7bxX6fxX3xX72xX1a6xX1axX3xXd1xXdxX3xX18dxX111xX3xX1xX23xX1fxX88xX1axX3xX81xX1exX28xX3xXcxX1xX6xX16xX1bdxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9cc3xX16xX1dxX1fxXaxX12xX75xXcaxX28xX3xX1dxX1exX1fxX3xX4xX1xX23xX1fxX25xX1axX3xX28xX29xX1fxX3xX5xX2dxX4xX3xX1axX31xX32xX4xX3xXexXdxX1axX1xX3xX3axX1xXdxX3dxXexX3xX4xXcexX3xXexX90xX1axX1bxX3xX1bxXdxX29xX3xXexX14xX9exX3xX18dxX1faxX1fbxX3xXexX14xXdxX88xX23xX3xX6dx7ba5xX1axX1bxX3xX6dxX19exX3xX6dxX31xXafxX4xX3xX1xX16xX6fxX1axX3xXexX1xX6fxX1axX1xX3xX7bxX6fxX3xX6dxX31xX6xX3xX7bxX6fxX16xX3xX7x85d2xX3xX1dxX7cxX1axX1bxX111xX3xX4xX23xX1axX1bxX3xX4x8918xXbxX3xX1axX1bxX23xX3d6xX1axX3xX1axX31xX32xX4xX3xX7xX78xX4xX1xX111xX3xX6dx7d0axX28xX3xX219xX41cxX16xX3xX6xX1axX3xXexX16xX6fxX1axX3xX7bxX88xX3xX7xXdxX1axX1xX3xXbxX1xX7cxX4xX3xX7bxX7cxX3xX1axX1xX23xX3xX4xX16exX23xX3xX1axX31xX32xX4xX3xX23xXabxX1axX1bxX3xX7bxX6fxX3xXcaxX1axX3xX219xX29xX1axX3xXexX14xde78xX3xX4xX1xX16xX3xX1xX2dxX4xX3xX7xXdxX1axX1xX3xXexX78xXdxX3xX1axXcaxX28xX3xXexX14xX31xX4bxX1axX1bxX3xX28xX16exX28xX3xX1axX16xX1axX1bdxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX68xX6xXbxXexXdxX16xX1axXaxX12xX0xXdxX28xX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX68xX10xX1axXexX10xX14xXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxX121xXdxX1dxXexX1xX174xX3xX1f9xX1faxX1fbxXbxX1fdxX1fexX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX174xX3xX208xX239xX1f9xXbxX1fdxX1fexXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX53xX53xX4xX1bdxX219xX6xX16xXbxX1xX23xXexX1xX16xX1bdxX7bxX1axX53xX1dxX10xX7xX3axXexX16xXbxX53xX1axX10xX121xX7xX53xX18dxX208xX2xX1fbxX53xX2xX239xX2xX1dxX18dxX1fbxX1f9xX23fxX239xX23fxX23fxXexX239xX2xX1fbxX1fbxX5xX239xXd6xX208xX23fxX1fbxX1f9xX1faxX18dxX18dxX209xX23fxXd6xX20axX208xX23fxX209xX209xX239xX2xX18dxX1f9xX209xX1bdxX260xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX6xX16xX3xXexX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exX1fxX3xX4xX1xX23xX1fxX25xX1axX3xX28xX29xX1fxX3xX5xX2dxX4xX3xX1axX31xX32xX4xX3xXexXdxX1axX1xX3xX3axX1xXdxX3dxXexX3xX4xX1xX16xX3xX4xX29xX4xX3xXexX14xX31xX4bxX1axX1bxX3xX1xX2dxX4xXaxX3xX121xXdxX1dxXexX1xX9xXaxX1f9xX1faxX1fbxXaxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX9xXaxX208xX239xX1f9xXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX68xX6xXbxXexXdxX16xX1axXaxX12xX81xX19exX1axX1xX3xX6dxX78xX16xX3xX72xX73xX3xX75xX1bxX16xX78xXdxX3xX7bxX7cxX3xXexX14xX6xX16xX3xXexX1xX31xX3xX4xX41cxX28xX3xX1a6xX1axX3xX6dxX78xXdxX3xX1dxXdxX88xX1axX3xXcxX14xX23xX1axX1bxX3xXexX1exX28xX3xX1bxXdxX6xX16xX3xX5xX31xX23xX3xX7bxXcaxX1axX3xX1xXcexX6xX3xXd1xXdxX88xXexX3xXd6xX3xX62xX6fxX1axX3xXdcxXddxX16xX14xX10xX6xX3xXd6xX3xXd1xXdxX10xXexX1axX6xX28xX3xX68xX23xX5xXexX23xX14xX10xX3xX68xX16xX28xX28xX23xX1axXdxX4xX6xXexXdxX16xX1axX3xX68xX10xX1axXexX10xX14xX3xXd6xX3xXddxX68xX68xX68xX110xX1bdxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX68xX6xXbxXexXdxX16xX1axXaxX12xX0xXdxX28xX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX68xX10xX1axXexX10xX14xXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxX121xXdxX1dxXexX1xX174xX3xX1f9xX1faxX1fbxXbxX1fdxX1fexX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX174xX3xX208xX18dxX23fxXbxX1fdxX1fexXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX53xX53xX4xX1bdxX219xX6xX16xXbxX1xX23xXexX1xX16xX1bdxX7bxX1axX53xX1dxX10xX7xX3axXexX16xXbxX53xX1axX10xX121xX7xX53xX18dxX208xX2xX1fbxX53xX2xX239xX2xX1dxX18dxX1fbxX1f9xX23fxX239xX208xX23fxXexX2xX1fbxX20axX2xX5xX23fxXd6xX208xX23fxX1fbxX1f9xX208xX1faxX239xX1faxX1f9xXd6xX20axX208xX23fxX209xX209xX239xX1fbxX18dxX1fbxX239xX1bdxX260xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX6xX16xX3xXexX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exX1fxX3xX4xX1xX23xX1fxX25xX1axX3xX28xX29xX1fxX3xX5xX2dxX4xX3xX1axX31xX32xX4xX3xXexXdxX1axX1xX3xX3axX1xXdxX3dxXexX3xX4xX1xX16xX3xX4xX29xX4xX3xXexX14xX31xX4bxX1axX1bxX3xX1xX2dxX4xXaxX3xX121xXdxX1dxXexX1xX9xXaxX1f9xX1faxX1fbxXaxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX9xXaxX208xX18dxX23fxXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX68xX6xXbxXexXdxX16xX1axXaxX12xX81xX19exX1axX1xX3xX6dxX78xX16xX3xX72xX73xX3xX75xX1bxX16xX78xXdxX3xX7bxX7cxX111xX3xX81xXdxX83xX1axX3xX1xXdxX88xXbxX3xX4xX29xX4xX3xXexX90xX3xX4xX1xX94xX4xX3xX1xX98xX23xX3xX1axX1bxX1xX9exX3xXexXa1xX1axX1xX3xX7bxX6fxX3xX6dxX78xXdxX3xX1dxXdxX88xX1axX3xX1axX1xX6fxX3xXexX6fxXdxX3xXexX14xXafxX3xX4xX1xX7cxXbxX3xX41cxX1axX1xX3xX5xX31xX23xX3xX1axXdxX88xX28xX3xX4x8fb0xX1axX1bxX3xX1xX2dxX4xX3xX7xXdxX1axX1xX3xX7bxX6fxX3xX1bxXdxX29xX16xX3xX7bxXdxX83xX1axX3xX4xX29xX4xX3xXexX14xX31xX4bxX1axX1bxX3xX28xX16exX28xX3xX1axX16xX1axX1bdxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX38exX16xX1dxX1fxXaxX12xXcxX14xX23xX1axX1bxX3xXexX1exX28xX3xX1bxXdxX6xX16xX3xX5xX31xX23xX3xX7bxXcaxX1axX3xX1xXcexX6xX3xXd1xXdxX88xXexX3xXd6xX3xX62xX6fxX1axX3xXdcxXddxX16xX14xX10xX6xX3xXd6xX3xXd1xXdxX10xXexX1axX6xX28xX3xX68xX23xX5xXexX23xX14xX10xX3xX68xX16xX28xX28xX23xX1axXdxX4xX6xXexXdxX16xX1axX3xX68xX10xX1axXexX10xX14xX3xXd6xX3xXddxX68xX68xX68xX110xX3xX5xX6fxX3xXexX90xX3xX4xX1xX94xX4xX3xXbxX1xXdxX3xX4xX1x8b55xX1axX1xX3xXbxX1xc7b9xX3xX62xX6fxX1axX3xX113xX23xXabxX4xX3xX1xX16xX78xXexX3xX6dxdd22xX1axX1bxX3xXexX78xXdxX3xXd1xXdxX88xXexX3xX75xX6xX28xX3xXexXa6xX3xX1axXcaxX28xX3xX18dxX1fbxX2xX1fbxX111xX3xXexaf4fxXbxX3xXexX14xX23xX1axX1bxX3xXexX14xXdxX2ffxX1axX3xX3axX1xX6xXdxX3xX4xX29xX4xX3xX1xX16xX78xXexX3xX6dxX874xX1axX1bxX3xX1bxXdxX6xX16xX3xX5xX31xX23xX3xX7bxXcaxX1axX3xX1xXcexX6xX3xX7bxX6fxX3xXexX90xX3xX4xX1xX94xX4xX3xX4xX29xX4xX3xX4xX23xX874xX4xX3xXexX1xXdxX3xXexXdxX3dxX1axX1bxX3xX62xX6fxX1axX3xX7bxX6fxX3xXexXdxX3dxX1axX1bxX3xXd1xXdxX88xXexX3xX4xX1xX16xX3xX4xX29xX4xX3xX7xXdxX1axX1xX3xX7bxXdxX83xX1axX3xX1xX6xXdxX3xX1axX31xX32xX4xX1bdxX3xX2dexX3d6xX1axX1bxX3xXexX1xX4bxXdxX111xX3xXddxX68xX68xX68xX3xX4x8698xX1axX1bxX3xXbxX1xXabxXdxX3xX1xXafxXbxX3xX7bxX32xXdxX3xX4xX29xX4xX3xX1dxX16xX6xX1axX1xX3xX1axX1bxX1xXdxX88xXbxX3xX62xX6fxX1axX3xX113xX23xXabxX4xX3xXexX1x9ff7xX4xX3xX1xXdxX88xX1axX3xX1axX1xXdxX25xX23xX3xX1dxX950xX3xX29xX1axX111xX3xX1xX16xX78xXexX3xX6dxX874xX1axX1bxX3xX1x844fxX3xXexX14xXafxX3xX1bxXdxX29xX16xX3xX1dxX7cxX4xX111xX3xX1fdxX1exX1fxX3xX1dxX950xX1axX1bxX3xXexX14xX31xX4bxX1axX1bxX3xX1xX2dxX4xX111xX3xX4xX407xXbxX3xX1xX2dxX4xX3xX219xX90xX1axX1bxX3xX4xX1xX16xX3xX1xX2dxX4xX3xX7xXdxX1axX1xX3xX4xXcexX3xX1xX16xX6fxX1axX3xX4xX41cxX1axX1xX3xX3axX1xXcexX3xX3axX1xXcaxX1axX1bdxX1bdxX1bdxX3xXexX78xXdxX3xXd1xXdxX88xXexX3xX75xX6xX28xX1bdxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx6ccexX23xXexX1xX16xX14xXaxX12xXcxX1xX23xX3xb26bxXdxX6xX1axX1bxX0xX53xXbxX12

Thu Giang

 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Cơ hội việc làm cho người lao động 

Cơ hội việc làm cho người lao động 
2024-03-01 07:16:00

Là một thành phố phát triển mạnh mẽ ở khu vực miền Bắc, thị trường việc làm tại Hải Phòng luôn rất sôi động, đa dạng nhiều lĩnh vực việc làm cho người lao động. Đây là nơi bạn...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long