Cập nhật:  GMT+7
6cd9x10083x10ce5x9cd6xf2bbx11efaxff05xf87bxa701xX7x14627x97f4x1277cx14c72x14e13xd528xX5xfbc7xXax10423xa889xba99xc92axX3x6e33xeac9xX18xX3x7f5dxf2e9xcd95xX15xX3x1163bxXdx7b6axX15xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdxX22xX15xX3xXexX1xX6x108f5xX3x1107exXdxX6xX3xXexXdxd05fxXbxX3xX7xa0fcxX4xX3xX33xe99dxX6xX3xXexX1xXdxX0xb271xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd735xX10xX6x906axXaxX12x8f4cxX35xX1dx10957xX3x87faxX4axb418x10613xX3xX1xc041x12253xX15xX35xX3xX3fxX15xX35xX3xX4x8984xX4xX3xX1xX1cxdb41xXexX3xX1bxa909xX15xX35xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdxX22xX15xX3xXexe6bbxX15xX1xX3xX15xX35x83f6xX62x84e2xX15xX3xX1x122e0xX3xX15x98c5xX33xX3x12128xX18xX9fx7115xX67xX3xX35xX14xX15xX3xX17xX18xX18xX3xX1bxX1cxX1dxX15xX3xX20xXdxX22xX15xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdxX22xX15xX3xX1bxX3bxX15xX3xXexb2e1xX3xX4xX74xX4xX3xX1bxdd0cxX15xX3xX20x11d41xX3xXex7dfbxX6axfbd9xX15xX35xX3xX1xd407xX4xX3xX20xX1dxX3xX4xX74xX4xX3xX4xXcexX3xX7xX6bxX3xX1bxX1cxX1dxX15xX3xX1bxcbbexX3xX4xc44fxX3xX33xebd6xXexX3xXexX79xXdxX3xXa2xX64xX3xX59xX7dxXdxX3xX1bx13be1xX15xX35xX3xXexX1xXdxX3xX4x1297bxX6xX3xXa2xX64xX3xXexXd5xX6axXd7xX15xX35xX3xXcxX59x1128axXcxX3xX4xe5abxX15xX35xX3xX5x8cb1xXbxX3xXexX1cxX1dxX15xX3xXex13427xX15xX1xX3xX1bxc943xX3xXexX1xX6xX33xX3xX35xXdxX6xX3xX4xX1xX6axXcexX15xX35xX3xXexXd5xX8dxX15xX1xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdxX22xX15xX3xXexX8dxX15xX1xX3xX15xX35xX93xX62xX95xX15xX3x8e1fxXcxXdxX3bxXbxX3xX7xX3fxX4xX3xX33xX43xX6xX3xXexX1xXdx765bxcd36xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12090xX6xXbxXexXdxX1cxX15xXaxX12xX0xXdxX33xX35xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX187xX10xX15xXexX10xXd5xXaxX3xX7xXexX62xX5xX10xX9xXax1164cxXdxX5cxXexX1xc87axX3xX2xX18xX18xX18xXbx12ed5xf22axX3xX1xX10xXdxX35xX1xXexX1b1xX3xX17xX9fx8285xXbxX1b8xX1b9xXaxX3xX7xXd5xX4xX9xXaxX4axX4axX4xX177x86d8xX6xX1cxXbxX1xX93xXexX1xX1cxX177xX20xX15xX4axX5cxX10xX7xcffexXexX1cxXbxX4axX15xX10xX1acxX7xX4axX9fxXa2xX9fxXa2xX4axX2xX2xX2xX5cxX2xX2xX66xX2xX9fxX18xc235xXexX1fdxX1fdxX64xX1fdxX5xXa2x8f24x132fexX1fdxX1fdxX18xX66xX18xX64xX9fxX2xX2xXa2xX1fdxX9fxX66xX205xX1d4xX66xX1d4xX4xX64xX177x1426dxXbxX35xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX18xX3xX1bxX1cxX1dxX15xX3xX20xXdxX22xX15xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdxX22xX15xX3xXexX1xX6xX33xX3xX35xXdxX6xX3xXexXdxX3bxXbxX3xX7xX3fxX4xX3xX33xX43xX6xX3xXexX1xXdxXaxX3xX1acxXdxX5cxXexX1xX9xXaxX2xX18xX18xX18xXaxX3xX1xX10xXdxX35xX1xXexX9xXaxX17xX9fxX1c5xXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX187xX6xXbxXexXdxX1cxX15xXaxX12xX59xX6axa86bxX15xX35xX3xX5cxcbe3xX15xX3xXexX1x1319fxX3xX7xXdxX15xX1xX3xX5xX1dxX33xX3xXexX1xX110xX3xXex1206exX4xX3xX5cx9c2cxX3xXexX1xXdxX3xXexX79xXdxX3xX59xX7dxXdxX3xX1bxX107xX15xX35xX3xXexX1xXdxX3xXcxXd5xX6axXd7xX15xX35xX3xXcxX59xX11fxXcxX3xe333xX1cxX15xX35xX3xX187xX1x12f92xX93xX3x9e21xX6xX67xX3xX1xX93xX62xX95xX15xX3xX2d4xX2dbxX33xX3xXcxX1xX6xX1cxX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxfa54xX1cxX5cxX62xXaxX12xX5fxX9cxX33xX3xX15xX6xX62xX67xX3xX1xXcexX15xX3xX2xX64xX177xX18xX18xX18xX3xXexX1xX29dxX3xX7xXdxX15xX1xX3xXexXd5xX22xX15xX3xX1bxXd2xX6xX3xX1d4xX1dxX15xX3xXexX131xX15xX1xX3xX1d4xX6axX293xX4xX3xX20xX1dxX1cxX3xX1e4x8911xX3xXexX1xXdxX3xX20xX1dxX1cxX3xX5xX293xXbxX3xX2xX18xX3xXcxX59xX11fxXcxX67xX3xX1bxX136xX3xX4xX43xX15xX35xX3xX1bxX107xX15xX35xX3xX1xX1dxX15xX1xX67xX3xXexXdxX3bxXbxX3xX7xX3fxX4xX3xX4xX1xX1cxX3xX4xX74xX4xX3xXexX1xX29dxX3xX7xXdxX15xX1xX3xX1bxX79xXexX3xX1bxX6ax11b5bxX4xX3xX1e4xX3bxXexX3x14813xX93xf378xX3xXex14f6bxXexX3xX15xX1x110f1xXexX67xX3xX2ffxX6xX15xX3xXcxX1xX6axXd7xX15xX35xX3xX20xX2adxX3xXcxX131xX15xX1xX3xX1bxX1cxX1dxX15xX3xX1bxXf2xX4xX1xX131xX3xX1bxX79xX1cxX3xX4xX74xX4xX3xX4xX399xXbxX3xX1d4xX7dxX3x1164dxX1cxX1dxX15xX67xX3xX59xX7dxXdxX3xXexX1xX1dxX15xX1xX3xX5xX128xXbxX3xX1bxX6axX388xX4xX3xXa2xX1c5xX3xX1bxX7dxXdxX3xX1xX8dxX15xX1xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdxX22xX15xX3xXexX8dxX15xX1xX3xX15xX35xX93xX62xX95xX15xX3xXd5xX6xX3xX38fxX93xX2dbxX15xX3xX1x11012xX3xXexXd5xX388xX3xX4xX74xX4xX3xXexX1xX29dxX3xX7xXdxX15xX1xX3xX20xX293xXdxX3xX4xX74xX4xX3xX1xX1cxX79xXexX3xX1bxX7dxX15xX35xX3xX15xX1xX6axX1b1xX3xXcxX1xX6xX33xX3xX35xXdxX6xX3xX1xX6axX293xX15xX35xX3xX5cxX298xX15xX3xX4xX74xX4xX3xXexX1xX29dxX3xX7xXdxX15xX1xX3xX20xX1dxX3xX15xX35xX6axXd7xXdxX3xX15xX1xX1dxX3xX5xX1dxX33xX3xXexX1xX110xX3xXexX2adxX4xX3xX5cxX2b1xX3xXexX1xXdxX67xX3xX1xX6axX293xX15xX35xX3xX5cxX298xX15xX3xXbxX1xX2dbxX15xX3xX5xX93xX107xX15xX35xX3xX1bxX391xX33xX3xX1d4xX391xX1cxX3xX6xX15xX3xXexX1cxX1dxX15xX3xX35xXdxX6xX1cxX3xXexX1xX123xX15xX35xX67xX3xX6xX15xX3xX15xXdxX15xX1xX3xXexXd5xX128xXexX3xXexX2b1xX67xX3xXbxX1xX74xXexX3xX15xX6axX293xX4xX3xX93xX394xX15xX35xX67xX3xXexXd5xX123xX15xX35xX3xX35xXdxce50xX3xX1b8xX10xX67xX3xX35xXdxX4d4xX3xX1bxX107xX67xX3xX1b8xX10xX3xX123xX33xX3xX33xXdx11757xX15xX3xXbxX1xX29dxX67xX3xX5cxXdcxX15xX3xX5cx11394xXbxX3xX20xX95xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX15xX35xX1cxX1dxXdxX3xX1e4xX1xX93xX3xX20xX2b1xX4xX3xXexX1xXdx12e53xX3xX187xX1xX6axXcexX15xX35xX3xXexXd5xX8dxX15xX1xX3xX1bxX6axX388xX4xX3xXex8e88xX3xX4xX1xX3fxX4xX3xX1bxX391xX33xX3xX1d4xX391xX1cxX3xXexXdxX3bxXexX3xX1e4xXdxX95xX33xX67xX3xXexX1xXdxX3bxXexX3xXexX1xX2b1xX4xX67xX3xX6xX15xX3xXexX1cxX1dxX15xX67xX3xX1bxX79xXexX3xX1xXdxX95xX93xX3xX38fxX93xX391xX3xX4xX6xX1cxX67xX3xX4xXf5xX3xX7xX2b1xX3xXbxX1xX394xXdxX3xX1xX388xXbxX3xX1bxX107xX15xX35xX3xX1d4xX7dxX3xX35xXdxX4d4xX6xX3xX4xX74xX4xX3xXexX528xX3xX4xX1xX3fxX4xX3xX1bxX1cxX1dxX15xX3xX20xX293xXdxX3xX4xX74xX4xX3xX4xXcexX3xX38fxX93xX6xX15xX3xX4xX1xX3fxX4xX3xX15xX9cxX15xX35xX67xX3xXexX1xX93xX3xX1xa1caxXexX3xX1bxX123xX15xX35xX3xX1bxX391xX1cxX3xX1bxX1cxX1dxX15xX3xX20xXdxX22xX15xX67xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdxX22xX15xX67xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX20xXdxX22xX15xX3xX20xX1dxX3xX4xX74xX4xX3xX5xX2b1xX4xX3xX5xX6axX388xX15xX35xX3xX1b8xXf2xX3xX1xX7dxXdxX3xXexX1xX6xX33xX3xX35xXdxX6xX177xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2ffxX1cxX5cxX62xXaxX12xX0xXdxX33xX35xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX187xX10xX15xXexX10xXd5xXaxX3xX7xXexX62xX5xX10xX9xXaxX1acxXdxX5cxXexX1xX1b1xX3xX2xX18xX18xX18xXbxX1b8xX1b9xX3xX1xX10xXdxX35xX1xXexX1b1xX3xX17xX64xXa2xXbxX1b8xX1b9xXaxX3xX7xXd5xX4xX9xXaxX4axX4axX4xX177xX1d4xX6xX1cxXbxX1xX93xXexX1xX1cxX177xX20xX15xX4axX5cxX10xX7xX1e4xXexX1cxXbxX4axX15xX10xX1acxX7xX4axX9fxXa2xX9fxXa2xX4axX2xX2xX2xX5cxX2xX2xX66xX2xX9fxX2xX66xXexX17xX1c5xX9fxX66xX5xX1fdxX205xX206xX1fdxX1fdxX18xX66xX18xX64xXa2xX17xX18xX1c5xX1c5xX9fxX2xX205xX6xc408xX17xX6xX10xX177xX21bxXbxX35xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX18xX3xX1bxX1cxX1dxX15xX3xX20xXdxX22xX15xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdxX22xX15xX3xXexX1xX6xX33xX3xX35xXdxX6xX3xXexXdxX3bxXbxX3xX7xX3fxX4xX3xX33xX43xX6xX3xXexX1xXdxXaxX3xX1acxXdxX5cxXexX1xX9xXaxX2xX18xX18xX18xXaxX3xX1xX10xXdxX35xX1xXexX9xXaxX17xX64xXa2xXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2ffxX1cxX5cxX62xXaxX12xXcxX1xX123xX15xX35xX3xX38fxX93xX6xX3xX187xX1xX6axXcexX15xX35xX3xXexXd5xX8dxX15xX1xX3xX165xXcxXdxX3bxXbxX3xX7xX3fxX4xX3xX33xX43xX6xX3xXexX1xXdxX176xX3xX1bxXf2xX3xXbxX1xX74xXexX3xX1xX93xX62xX3xXexXdxX15xX1xX3xXexX1xX14xX15xX3xX1b8xX93xX15xX35xX3xX1e4xX29dxX4xX1xX67xX3xXexX8dxX15xX1xX3xX15xX35xX93xX62xX95xX15xX67xX3xXexXdxX15xX1xX3xXexX1xX14xX15xX3xXexX6axXcexX15xX35xX3xXexX1xX2dbxX15xX3xXexX6axXcexX15xX35xX3xX74xXdxX67xX3x90e1xX3xXexX1xX3fxX4xX3xXexXd5xX74xX4xX1xX3xX15xX1xXdxX95xX33xX3xX1bxX394xXdxX3xX20xX293xXdxX3xX4xX7dxX15xX35xX3xX1bxX107xX15xX35xX177xX3xX5fxX35xX6xX62xX3xX7xX6xX93xX3xX1e4xX33exX3xXexX1xXdxX3xXexX93xX62xX136xX15xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX20xX1dxX1cxX3xX5xX293xXbxX3xX2xX18xX3xXcxX59xX11fxXcxX3xX15xX9cxX33xX3xX1xXdcxX4xX3xX9fxX18xX9fxXa2xX3xebd7xX3xX9fxX18xX9fxX1fdxX67xX3xX2ffxX6xX15xX3xXcxX1xX6axXd7xX15xX35xX3xX20xX2adxX3xXcxX131xX15xX1xX3xX1bxX1cxX1dxX15xX3xX7xdc10xX3xXexXdxX3bxXbxX3xXexX2adxX4xX3xX4xX1xX131xX3xX1bxX79xX1cxX3xX4xX74xX4xX3xX1bxXcexX15xX3xX20xXd2xX3xX7xaf83xX15xX3xX7xX1dxX15xX35xX3xXexXdxX3bxXbxX3xX7xX3fxX4xX3xX4xX1xX1cxX3x14a8axX33exX3xXexX1xXdxX3xXexX394xXexX3xX15xX35xX1xXdxX95xXbxX3xXcxX59xX11fxXcxX3xX15xX9cxX33xX3xX9fxX18xX9fxXa2xX177xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx87c0xX93xXexX1xX1cxXd5xXaxX12xX5fxXdxX15xX1xX3xX13xXdxX6xX15xX35xX0xX4axXbxX12

Ninh Giang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Thi đua “Dân vận khéo”

Thi đua “Dân vận khéo”
2023-06-05 09:37:00

baophutho.vn Thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã có hàng nghìn mô hình, điển hình với những cách làm hay, sáng tạo, khơi gợi sức dân chung sức...

Đồng hành cùng thanh niên lập nghiệp

Đồng hành cùng thanh niên lập nghiệp
2023-06-05 09:16:00

Tiếp nối truyền thống tốt đẹp của lớp lớp thế hệ thanh niên đi trước, những năm qua, tuổi trẻ Tân Sơn luôn nỗ lực phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, vượt khó vươn lên làm...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long