Cập nhật: 08/06/2022 07:36 GMT+7

Tam Nông chú trọng công tác kiểm tra, giám sát

Xác định việc kiểm tra, giám sát có vai trò, vị trí quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, hàng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy Tam Nông đã chủ động xây dựng, triển khai và chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy, các Ban Xây dựng Đảng, các chi, Đảng bộ cơ sở xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát phù hợp với tình hình thực tế và nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, từ đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Tam Nông chú trọng công tác kiểm tra, giám sát

Cán bộ UBKT Huyện ủy tổng hợp các nội dung công tác kiểm tra, giám sát tại các chi, Đảng bộ trực thuộc và lưu trữ trong hồ sơ kiểm tra.

Đảng bộ huyện Tam Nông hiện có 35 Chi, Đảng bộ trực thuộc với 6.641 đảng viên. Ngay từ đầu năm, UBKT Huyện ủy đã tham mưu cho BTV Huyện ủy xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát. Căn cứ vào Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện, ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát của cả năm; phân công các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ trực tiếp phụ trách các cuộc kiểm tra, giám sát. Trong đó, tập trung kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

Sáu tháng đầu năm, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 27 tổ chức Đảng và 15 đảng viên, có 13 đảng viên là cấp ủy viên các cấp. Trong đó, Ban Thường vụ Huyện ủy tiến hành hai cuộc kiểm tra đối với năm tổ chức Đảng và năm đảng viên. Cấp uỷ cơ sở tiến hành 15 cuộc kiểm tra đối với 22 tổ chức Đảng và 10 đảng viên. Đặc biệt, UBKT Huyện ủy đã chủ động kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với một tổ chức Đảng và hai đảng viên trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy chế làm việc; lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn; việc kê khai tài sản thu nhập cá nhân theo quy định. Qua kiểm tra, kết luận có khuyết điểm, vi phạm nhưng chưa đến mức phải thi hành kỷ luật, UBKT Huyện ủy yêu cầu kiểm điểm sâu sắc, rút kinh nghiệm.

Tam Nông chú trọng công tác kiểm tra, giám sát

Cán bộ UBKT Huyện ủy trao đổi về các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Đồng chí Hà Thị Kim Hải - Phó Bí thư Đảng ủy xã Tề Lễ cho biết: “Ban Thường vụ Huyện ủy đã tiến hành kiểm tra một số nội dung, đặc biệt là việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 19-KL/HU ngày 29/5/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc triển khai thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi sau dồn đổi ruộng đất nông nghiệp đến năm 2025 đối với Đảng ủy và Bí thư Đảng ủy xã. Qua kiểm tra, kết quả cho thấy cả hai đều thực hiện tốt các nội dung kiểm tra, điều này đã góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào công tác lãnh đạo, quản lý của Đảng ủy, chính quyền địa phương”.

UBKT các cấp trong huyện cũng đã tiến hành kiểm tra 30 tổ chức Đảng về việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; kiểm tra chín tổ chức Đảng việc thi hành kỷ luật của tổ chức Đảng cấp dưới. Qua kiểm tra cho thấy các tổ chức Đảng đa phần đều thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật, đồng thời cũng thẳng thắn phê bình, chỉ ra những khuyết điểm, những tổ chức chưa thực hiện tốt nhiệm vụ.

Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện đảm bảo đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền theo quy định, trong đó đẩy mạnh việc tự kiểm tra, giám sát tại đơn vị để hạn chế sai phạm từ cơ sở. Đồng thời, UBKT các cấp đã thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cho cấp uỷ về lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng, đặc biệt tăng cường thực hiện các cuộc khảo sát, giám sát đột xuất, thường xuyên, không báo trước; chủ động phát hiện vi phạm khi mới phát sinh để uốn nắn, chấn chỉnh, xử lý, khắc phục kịp thời.

Những kết quả đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần ổn định tình hình chính trị, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào công tác lãnh đạo, quản lý của cấp ủy, chính quyền các cấp; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị đề ra.

Thu Hương - Xuân Bình


Thu Hương - Xuân Bình

Các tin đã đưa

Giao ban khối Đảng năm 2022

Giao ban khối Đảng năm 2022
2022-11-28 13:52:00

baophutho.vn Ngày 28/11, đồng chí Hoàng Công Thủy- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị giao ban khối Đảng năm 2022, triển khai phương hướng,...

Dân tộc Việt Nam là một!

Dân tộc Việt Nam là một!
2022-05-26 16:35:00

baophutho.vn Một trong những âm mưu thâm độc, thường xuyên được bè lũ phản động, chống phá cách mạng Việt Nam sử dụng là kích động, chia rẽ khối đại đoàn...

Đảng viên đi trước…

Đảng viên đi trước…
2022-05-26 08:03:00

baophutho.vn Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đòi hỏi mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên phải nêu cao ý thức, trách nhiệm tự...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long