Cập nhật:  GMT+7

Hạ Hòa tập trung thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

Xác định sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước nhằm tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, tiết kiệm ngân sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp, huyện Hạ Hòa đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết, nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo quá trình sắp xếp ĐVHC thuận lợi, đạt hiệu quả cao.

Hạ Hòa tập trung thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

Thành viên Ban chỉ đạo sắp xếp ĐVHC cấp xã huyện Hạ Hòa và lãnh đạo xã Minh Hạc đến nhà người dân nắm bắt tâm tư, nguyện vọng

Huyện Hạ Hòa hiện có 20 xã, thị trấn. Thực hiện Đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã giai đoạn 2023-2025, huyện có 12 ĐVHC cấp xã thuộc diện phải sắp xếp, trong đó có thị trấn Hạ Hòa và các xã: Minh Hạc, Lang Sơn, Yên Luật, Ấm Hạ, Phương Viên, Gia Điền, Đại Phạm, Hà Lương, Bằng Giã, Văn Lang, Minh Côi để thành lập 1 thị trấn và 4 xã mới. Theo đó, ĐVHC thị trấn Hạ Hòa mới sẽ được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Minh Hạc và thị trấn Hạ Hòa hiện tại; sáp nhập ba xã Phương Viên, Gia Điền, Ấm Hạ để thành lập xã Ấm Hạ mới; sắp xếp hai xã Đại Phạm và Hà Lương thành xã Đại Phạm mới; thành lập xã Yên Sơn trên cơ sở sáp nhập hai xã Yên Luật và Lang Sơn; sáp nhập ba xã Bằng Giã, Minh Côi, Văn Lang thành xã Văn Lang mới. Như vậy, sau khi thực hiện sắp xếp các ĐVHC, huyện Hạ Hòa sẽ có 13 xã, thị trấn, giảm 7 ĐVHC.

Có vị trí liền kề, hạ tầng giao thông kết nối thuận tiện và nhiều nét tương đồng về phong tục tập quán, truyền thống văn hóa, lịch sử với thị trấn Hạ Hòa, có cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế đạt được những tiêu chí chung của ĐVHC đô thị cấp xã, xã Minh Hạc sẽ sáp nhập với thị trấn Hạ Hòa để thành lập ĐVHC mới là thị trấn Hạ Hòa với tổng diện tích tự nhiên 15,55km2, quy mô dân số trên 13.000 người. Việc thực hiện phương án sắp xếp nhằm mở rộng không gian, đáp ứng xu thế phát triển đô thị ở vùng nông thôn, tiến tới xây dựng thị trấn Hạ Hòa trở thành đô thị loại IV vào năm 2030.

Hạ Hòa tập trung thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

Tổ lấy ý kiến cử tri thị trấn Hạ Hòa đến phát phiếu, lấy ý kiến cử tri.

Xác định việc sắp xếp ĐVHC cấp xã là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, thời gian qua, xã Minh Hạc đã tập trung đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về mục tiêu, sự cần thiết và nội dung của Đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã; quyền và nghĩa vụ của cử tri trong việc đóng góp ý kiến... thông qua nhiều hình thức như: Tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh, trang thông tin điện tử của xã; tổ chức đội tuyên truyền lưu động; treo băng rôn, khẩu hiệu; tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt chi bộ, khu dân cư. Xã đã thành lập Ban chỉ đạo sáp nhập ĐVHC; Tổ lập và niêm yết danh sách cử tri; Tổ lấy ý kiến cử tri. Ngày 6/4, xã đã hoàn thành việc lập và niêm yết danh sách 2.256 cử tri tại trụ sở UBND xã cùng 4 nhà văn hóa khu dân cư trên địa bàn và tới trực tiếp từng hộ để phát phiếu, lấy ý kiến cử tri từ ngày 6/5.

Đồng chí Hoàng Đức Đạt - Chủ tịch UBND xã Minh Hạc cho biết: “Trong quá trình triển khai công tác tuyên truyền, chúng tôi nắm được một số băn khoăn, lo lắng của người dân về việc sau khi sáp nhập về thị trấn Hạ Hòa, việc thực hiện giao dịch hành chính sẽ khó khăn hơn, một số chi phí như nước, học phí sẽ cao hơn... Cấp ủy, chính quyền xã đã chủ động đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức đến cán bộ, đảng viên và nhân dân để phân tích, vận động, thuyết phục, từ đó tạo sự đồng thuận trong nhân dân”.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, đến nay, cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Minh Hạc đều đồng tình, nhất trí cao với chủ trương, phương án sắp xếp ĐVHC của tỉnh, của huyện. Ông Nguyễn Ngọc Tâm ở khu 1 chia sẻ: “Vợ chồng tôi nhất trí cao với chủ trương sắp xếp ĐVHC tại địa phương bởi sau sắp xếp, người dân chúng tôi sẽ được hưởng lợi hơn, đời sống vật chất, tinh thần được nâng cao. Chúng tôi cũng mong việc sắp xếp sẽ sớm đi vào ổn định và phát huy hiệu quả”.

Bám sát tinh thần chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh về sắp xếp ĐVHC cấp xã giai đoạn 2023 - 2025, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền huyện Hạ Hòa từ huyện đến cơ sở đã chủ động, tích cực triển khai thực hiện các phần việc bài bản, bảo đảm khoa học, đúng quy trình, quy định, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương. Huyện đã tập trung thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động xây dựng đề án sắp xếp các xã, thị trấn từ chi tiết đến tổng thể bảo đảm phù hợp với các yếu tố đặc thù về vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên, truyền thống lịch sử, tập quán, kinh tế, văn hóa xã hội từng địa phương; kịp thời ban hành các nghị quyết, lập phương án, kế hoạch...

Ban chỉ đạo sắp xếp ĐVHC cấp xã huyện Hạ Hòa đã phân công nhiệm vụ chi tiết, cụ thể đến từng thành viên và địa bàn từng xã, thành lập 10 tổ công tác phụ trách việc tổ chức lấy ý kiến cử tri ở các xã, thị trấn. 12 xã, thị trấn trong diện sắp xếp đã thành lập 76 tổ lấy ý kiến cử tri với 357 thành viên tham gia. Các địa phương thuộc diện sắp xếp đã thực hiện niêm yết đề án, tài liệu phục vụ việc lấy ý kiến cử tri; lập và niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở và nhà văn hóa khu dân cư theo đúng quy định. Từ ngày 6/5, 12 xã, thị trấn trong diện sắp xếp đã tổ chức lấy ý kiến cử tri, tiến hành tổng hợp và gửi về UBND huyện, dự kiến hoàn thành xong trước ngày 14/5 để tiếp tục triển khai các bước theo đúng lộ trình.

Nhằm tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với chủ trương sắp xếp ĐVHC cấp xã, công tác tuyên truyền được huyện chú trọng triển khai sâu rộng, hiệu quả. UBND huyện đã lãnh, chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Truyền thông; cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn trong diện sắp xếp ĐVHC tập trung thông tin, tuyên truyền, vận động bằng các nội dung, hình thức tuyên truyền trực quan hoặc lưu động có tính hiệu quả cao; tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của đảng viên và nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức; đặc biệt là các chủ thể chịu tác động, ảnh hưởng trực tiếp trong quá trình sắp xếp ĐVHC; kịp thời phản ánh, tham mưu với cấp ủy, chính quyền giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện.

Hạ Hòa tập trung thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

Xã Hà Lương tổ chức tuyên truyền lưu động về việc sắp xếp ĐVHC cấp xã huyện Hạ Hòa giai đoạn 2023-2025

Đồng chí Ngô Anh Vũ - Phó Chủ tịch UBND huyện Hạ Hòa cho biết: “Thực hiện chủ trương sắp xếp ĐVHC cấp xã giai đoạn 2023 - 2025, cấp ủy và chính quyền của huyện Hạ Hòa đã tập trung đồng bộ công tác lãnh, chỉ đạo cả hệ thống chính trị ở cơ sở thực hiện nghiêm túc, bài bản, tích cực, khẩn trương với quyết tâm chính trị cao nhất để hoàn thành mục tiêu lấy ý kiến cử tri và các bước tiếp theo đảm bảo yêu cầu kế hoạch đề ra. Rút kinh nghiệm từ quá trình sắp xếp ĐVHC cấp xã giai đoạn 2019-2021, chúng tôi xác định công tác tuyên truyền phải đi trước một bước, trong đó tập trung tuyên truyền trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; đảm bảo sâu rộng, đồng bộ cả về hình thức và nội dung, quy trình. Bên cạnh đó, trên cơ sở các hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, huyện cũng tập trung xây dựng phương án bố trí, sắp xếp, giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức ở các địa phương thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp xã; đồng thời triển khai các nội dung liên quan đến sắp xếp, xử lý tài sản công... từ đó góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, tập trung nguồn lực, phát huy tiềm năng, lợi thế, xây dựng huyện Hạ Hòa phát triển nhanh, toàn diện và bền vững”.

Cẩm Nhung


Cẩm Nhung

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Chăm lo đời sống người nghèo

Chăm lo đời sống người nghèo
2024-05-08 07:06:00

baophutho.vn Phát huy truyền thống đoàn kết “Tương thân, tương ái”, “Lá lành đùm lá rách”, những năm qua, các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo giúp đỡ...

Ứng phó với loại hình thiên tai nguy hiểm

Ứng phó với loại hình thiên tai nguy hiểm
2024-05-08 06:11:00

baophutho.vn Năm 2024 dự báo thiên tai diễn biến phức tạp và xảy ra nhiều trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương,...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long