Cập nhật:  GMT+7

Lan tỏa Phong trào thi đua Quyết thắng

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh; Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; sự phối hợp, giúp đỡ của các ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương, Phong trào thi đua Quyết thắng (TĐQT) của lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Thanh Ba diễn ra sôi nổi, liên tục với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, có bước phát triển mạnh mẽ, tạo động lực to lớn, cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ (CB, CS) LLVT huyện vươn lên hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Lan tỏa Phong trào thi đua Quyết thắng

Thực hiện Phong trào TĐQT, hàng năm công tác huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ đều đạt kết quả cao.

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác thi đua khen thưởng (TĐKT) và Phong trào TĐQT, Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc Luật Thi đua- Khen thưởng (TĐKT), các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, hướng dẫn của Tổng cục Chính trị, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh Phong trào TĐQT và công tác TĐKT. Quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện bảo đảm toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, đạt chất lượng, hiệu quả cao.

Để công tác TĐKT và Phong trào TĐQT phát triển đúng hướng, với phương châm ba trực tiếp “Trực tiếp chỉ đạo xây dựng kế hoạch, trực tiếp tổ chức phát động thi đua, trực tiếp kiểm tra đánh giá kết quả và bình xét khen thưởng”, từ năm 2019 đến nay, Hội đồng TĐKT Ban CHQS huyện đã phát động 5 Phong trào TĐQT, 28 đợt thi đua cao điểm, đột kích; tích cực tham gia các cuộc vận động của các cấp, các ngành, hoạt động tuyên truyền kỷ niệm truyền thống, những sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, Quân đội và đơn vị.

Từ thực tiễn, Phong trào TĐQT đã trực tiếp góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”; xây dựng cho CB, CS có bản lĩnh chính trị vững vàng, quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Qua công tác thi đua, các cơ quan, đơn vị thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị của các cấp ủy Đảng. Thực hiện có hiệu quả các đề án, quy chế, kế hoạch, chương trình giáo dục chính trị, tuyên truyền, phổ biến pháp luật hằng năm cho các đối tượng với nhiều hình thức, cách làm mới, sáng tạo như: “Tự soi, tự sửa”, “Chi bộ 4 tốt”, “Đảng bộ cơ sở 4 tốt”, “Cán bộ, đảng viên 4 trách nhiệm”; triển khai quyết liệt khâu đột phá “Nâng cao năng lực, trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên” gắn với tọa đàm thực hiện tinh thần “7 dám” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Từ đó, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong LLVT huyện luôn có khát vọng cống hiến, trưởng thành, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Liên tục từ năm 2021 đến nay, Đảng bộ Quân sự huyện đều hoành thành xuất sắc nhiệm vụ.

Từ phong trào thi đua, Đảng ủy, Ban CHQS huyện tham mưu với Huyện ủy, UBND huyện quan tâm bảo đảm ngân sách cho hoạt động quân sự, quốc phòng, xây dựng và hoạt động trong khu vực phòng thủ (KVPT) huyện; quy hoạch, xây dựng các công trình chiến đấu. Thanh Ba là một trong hai đơn vị đầu tiên trên địa bàn Quân khu 2 triển khai xây dựng sở chỉ huy trong căn cứ chiến đấu cấp huyện. Hàng năm, tổ chức diễn tập KVPT huyện và chỉ đạo diễn tập chiến đấu trong KVPT, diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cấp cơ sở theo đúng kế hoạch, sát thực tế, đạt kết quả cao, an toàn tuyệt đối.

Lan tỏa Phong trào thi đua Quyết thắng

Giai đoạn 2019-2024, LLVT huyện Thanh Ba phối hợp với các đơn vị, địa phương thực hiện hàng nghìn ngày công lao động, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Trên cơ sở nắm chắc nội dung, chỉ tiêu Phong trào TĐQT đã tạo động lực thúc đẩy LLVT huyện thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, xây dựng LLVT huyện vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”. Trong quá trình tổ chức huấn luyện luôn coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, lấy thực hành là chính, sát với thực tế, sát đối tượng và địa bàn tác chiến, phù hợp với cách đánh, vũ khí trang bị hiện có trong biên chế của LLVT huyện.

Phong trào TĐQT của LLVT huyện còn gắn liền với Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác dạy”; Phong trào “Xây dựng cơ quan, đơn vị chính quy, xanh, sạch, đẹp”, thực hiện Cuộc vận động 50 quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, tiết kiệm và an toàn giao thông được CB, CS hưởng ứng tích cực, triển khai rộng khắp. Vũ khí, trang bị, khí tài, đạn dược luôn được bảo đảm đầy đủ, kịp thời, đúng chủng loại, chất lượng cho các nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của LLVT huyện.

Với tinh thần “Khổ luyện thành tài, miệt mài thành giỏi”, “Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu”, bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, nhiều phong trào, mô hình như: “Huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao”, “Vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện tập”, “Tuần huấn luyện kiểu mẫu”... phát triển rộng khắp trong các đơn vị LLVT huyện, mang lại hiệu quả thiết thực, thôi thúc CB, CS khắc phục khó khăn, đổi mới, sáng tạo, giành nhiều thành tích, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu huấn luyện đã đề ra. Kết quả huấn luyện lực lượng thường trực hàng năm 100% đạt yêu cầu, trên 85% đạt khá, giỏi; huấn luyện dân quân tự vệ 100% đạt yêu cầu, có từ 76,8% trở lên đạt khá, giỏi.

Đặc biệt, LLVT huyện đã tích cực tham gia các phong trào thi đua trọng điểm, đạt nhiều kết quả tích cực, nổi bật là Phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”. Trong 5 năm qua, LLVT huyện đã phối hợp với các đơn vị quân đội đóng trên địa bàn đóng góp hơn 4.300 ngày công tham gia xây dựng nông thôn mới tại các xã, thị trấn; nạo vét 5,5km kênh mương nội đồng; làm mới 3,5km đường bê tông, củng cố, tu sửa, vệ sinh, chỉnh trang 250km đường giao thông. Hiện nay, toàn huyện có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 18 khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, huyện Thanh Ba đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023.

Bằng việc triển khai toàn diện, đồng bộ với nhiều biện pháp thiết thực, hiệu quả, công tác TĐKT và Phong trào TĐQT của LLVT huyện Thanh Ba đã, đang phát huy tính chủ động, sáng tạo, kịp thời cổ vũ tinh thần hăng hái, quyết tâm cao của CB, CS trong thực hiện nhiệm vụ. Dù trên thao trường, bãi tập hay ở cơ quan, đơn vị, từ các tổ chức lãnh đạo, chỉ huy đến tổ chức quần chúng... đâu đâu cũng có phong trào thi đua, làm việc gì cũng thể hiện tinh thần Quyết thắng. Những thành tích đã đạt được của LLVT huyện Thanh Ba góp phần giữ vững, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới; tiếp tục là động lực để CB, CS LLVT huyện nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Thượng tá Lê Hùng Mạnh

Ủy viên BTV Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Thanh Ba {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Người lính Đất Tổ ở lại Điện Biên

Người lính Đất Tổ ở lại Điện Biên
2024-04-28 12:46:00

baophutho.vn Những ngày này, lòng người cả nước đang hướng về Điện Biên Phủ với niềm tự hào, cảm phục trước tinh thần chiến đấu, hy sinh của những người...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long