Cập nhật:  GMT+7
fd55x11997x164dcx12f6cx195d5x13feax1bc35x1a9fcx16afcxX7x11a69x1177ex11503x17885x13588x11ffaxX5x1ac90xXax17d87x1743dx17db1xXdxX3xXex1265bx16381x1a51bx10669xX3xX1bx1bca3xX3x12e60x15a3dx14d31xX3x18fa8xXdx17167xXexX3x1cd2exX6x161d8xX3x11c64x17bf6xX1bxX3x146b1xX1x1ab24xX3xXcxX1x108d8xX0x14d1dxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1b036xX10xX6x1389axXaxX12xX29x18d44x159acxX19xX3xX21x193a1xX39x1141ax1241axX3x1049fxX6xX1bxX3xX1xX18x19bb8xX1bxX3xX5xX18xX19xX26xX1bxX3xX4x156ccxX1bxX4fxX3xX4x18403xX4xX3xX4x1a20exX18xX3xXexX1x18cfbxX3xX1bxX1exX3xX20xX21xX22xX3xX24xXdxX26xXexX3xX29xX6xX2bxX3xX2dx1a488xX3xX4x142dfxX3xX2bx15a36xXexX3xXcx1c559xX18xX1bxX4fxX3xXex1330exX2bxX3xX48xX14xXdxX3xX1bxX4fxX1x12ce6xX3xXex1cb7dxX1bxX1xX3xX31xX1xX33xX3xXcxX1xX37xX3xX2dxX1axX3xX4xX1xX18x16035xX1bxX3x1944cxXa4xX3xX4xX1x19919xX3xX24x16211xX1bxX4fxX3xX5xXc1x154bdxXdxX3xXexX1x1ca25xX3xX1xX6xXdxX3x16386xX3x133fcxXdx11e9exXdxX3xX59xX8dxX1bxX4fxX3xX2dxX6exX3xX1bxX1exX3xX20xX21xX22xX3x1b31axX1xX9axX18xX3x1641bxX3xX1bx15f31xX2bxX3xX21xX22xX21x16bbexX3xX4bxXdx1a85fxX1bxX3xX94xX6xX3xXex17b23xX3xX1bxX4fxX50xX19xX3x12aacxX39x13b26xX3xX2dxX2exX1bxX3x1abccxX39xX10dx155c5xX3xXcxX1xX72xX19xX3xXexX94xXc4xX3xX48x10165xX24xX3x10215x132abxXdxX94xX6xX3x1771bx164e9xXdxX94xXdxX3xX5xX50xX3xX2dxX14xXdxX3xX2dxX2exX1bxX3xX7x1a71axX2bxX3xX1bxX1xX5fxXexX3xX59xXd9xX1bxX4fxX3xX125xX3x16c62xX13dxXdxX3xX7x134e2xX3xX4fxX8dxXbxX3xX2bxX90xXexX3xX4xX77xX6xX3xX13xX14xXdxX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX1bxX1exX3xX20xX21xX22xX3xX125xX18xX7xXexX94xX6xX5xXdxX6xX57xX3xX20xX21xX22xX3xX12bxX94xX6xX1bxX3xX14cxX50xX3xX20xX21xX22xX3xX122xXdxXd5xXbcxXf3xX1bxX4fxX116xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXebxX6xXbxXexXdxXc1xX1bxXaxX12xX0xXdxX2bxX4fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXebxX10xX1bxXexX10xX94xXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXax1863axXdxX4bxXexX1x19651xX3xX2xX22xX22xX22xXbx11822x14abcxX3xX1xX10xXdxX4fxX1xXexX1ccxX3xX10dxX22xX10bxXbxX1d3xX1d4xXaxX3xX7xX94xX4xX9xXaxX39xX39xX4xX116xXbcxX6xXc1xXbxX1xX18xXexX1xXc1xX116xX14cxX1bxX39xX4bxX10xX7xX126xXexXc1xXbxX39xX1bxX10xX1c7xX7xX39xX21xX10bxX21xX2xX39xX2xX2xX2xX4bxX22xX2xX10dxX21xXf9xXf9xX113xXexX56xX56xX10dxX10bxX5xX113xXd5xX10bxXf9xX54xX10bxX113xX113xX54xX22xX2xXd5xX113xX56xXf9xX10bxX56xX54xX10dxX21xX10dxXf9xX116xX12cxXbxX4fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX1bxX1exX3xX20xX21xX22xX3xX24xXdxX26xXexX3xX29xX6xX2bxX3xX2dxX2exX1bxX3xX31xX1xX33xX3xXcxX1xX37xXaxX3xX1c7xXdxX4bxXexX1xX9xXaxX2xX22xX22xX22xXaxX3xX1xX10xXdxX4fxX1xXexX9xXaxX10dxX22xX10bxXaxX3xX39xX12xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXebxX6xXbxXexXdxXc1xX1bxXaxX12xX13xX14xXdxX3xXexX94x1734dx108ecxX1bxX4fxX3xX59xXd9xXc1xX3xXcxX94xX9axX2bxX3xX4xX69xX1bxX4fxX3xX2dx1396bxX1bxX4fxX3xX2dxX14xXdxX3xX2dxX8axX3xX4xX8dxX3xX2bxX90xXexX3xXexXcaxXdxX3xX31xX1xX33xX3xXcxX1xX37xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX59xXc1xX4bxX19xXaxX12xXcxX94xXc1xX1bxX4fxX3xX2dx104ebxXexX3xXex127bcxXbxX3xXexX94xX18xX1bxX4fxX3xX5xX72xX1bxX3xX1bxX50xX19xX57xX3xX48xX122xX24xX3xX125xX126xXdxX94xX6xX3xX12bxX12cxXdxX94xXdxX3xX2bxX6xX1bxX4fxX3xXexX1xX10xXc1xX3xX10bxX22xX3xX4xX72xX18xX3xXexX1xX77xX3xX2dxX6xX1bxX4fxX3xX4xX8dxX3xXbxX1xXc1xX1bxX4fxX3xX2dxX14xX3xXex18596xXexX3xX1bxX1xX5fxXexX3xX14cxX13dxXdxX3xX1bxXc4xX1bxX4fxX3xX4xX33bxXexX3xX5xX50xX3xX1bxX1xX1exX1bxX4fxX3xX4fxX2a1x177acxX1bxX4fxX3xX2bxX90xXexX3xX2dxX8axX3xX4xX69xX1bxX4fxX3x11d9axX1bxX4fxX3xX14cxX2a1xX2eexXexX3x1673dxX18xX6xX3xX24xXc4xX1bxX4fxX3xX5xXc1xXcaxXdxX3xXexX1xXcfxX3xX1bxX1xX5fxXexX3xX4x1c64bxX1bxX4fxX3xXexXcaxXdxX3x12842xX24xX13xX3xX24xXdxX26xXexX3xXcxX94x179c8xX3xX1bxX1xX2a1xX1ccxX3xX13xX14xXdxX3xXexX94xX2a1xX2a2xX1bxX4fxX3xX59xXd9xXc1xX3xXcxX94xX9axX2bxX57xX3xXexXdx18b8exX1bxX3xX2dxXcaxXc1xX3x17676xXdxX1bxX1xX3xXebxX1xX18xX19x180b3xX1bxX57xX3xX48xX2b5xX1bxX4fxX3xXebxX1xX9axX2bxX57xX3xXcxX1xXa4xX3xXcxX1xX18x1a016x15edbxX3xX13xX1axX3xX4xX1xX18xXb9xX1bxX3xXbcxXa4xX3xX4xX1xXc1xX3xX24xXc4xX1bxX4fxX3xX5xXc1xXcaxXdxX3xXexX1xXcfxX3xX1xX6xXdxX57xX3xX13xX14xXdxX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX1bxX1exX3xX20xX21xX22xX3xX24xXdxX26xXexX3xX29xX6xX2bxX3xX2dxX8axX3xX4xX8dxX3xX2xX2xX3xX1bxX4fxX50xX19xX3xXexX2f2xXbxX3xX1xX18xX5fxX1bxX3xX2a2xX3xX29xX1xX2f2xXexX3xX59xXd9xX1bxX116xX3xXcxXcaxXdxX3x11d7dxXcfxX3xX7xX2a2xX3xX3c4xX90xXexX3xXexX94x15ef9xXdxX3xX2bxX37xX4xX57xX3xX4xX6exX4xX3xX1xX37xX4xX3xXexX94xXc4xX3xX4xX77xX6xX3xX48xX122xX24xX3xX125xX126xXdxX94xX6xX3xX12bxX12cxXdxX94xXdxX3xX2dxX8axX3xX4xX8dxX3xXbcxX6xX3xXexX94xX2f2xX1bxX3xX2dxX5fxX18xX3xX4fxXdxX6xXc1xX3xX1xX1exX18xX3xX14cxX13dxXdxX3xX48xX37xX4xX3xX14cxXdxX26xX1bxX3xX394xX10xXdxX7xX6xX57xX3xX48xX37xX4xX3xX14cxXdxX26xX1bxX3x103a5x17374xX125xX3xX4b7xX18xX126xX18xX7xXdxX2bxX6xX3xX14cxX50xX3xXcxX94xX2a1xX456xX1bxX4fxX3xXcxX94xX18xX1bxX4fxX3xX1xX37xX4xX3xXcxXc1xX126xX19xXc1xX116xX3xX3c4xX90xX4xX3xX4bxX69xX3xX2dxX1axX3xXexX1xX18xX6xX3xX4xXd9xX3xX10bxX3xXexX94xX2f2xX1bxX3xX2dxX5fxX18xX3xX14cxX13dxXdxX3xXexXa7xX3xX7xX33bxX3xX5xX72xX1bxX3xX5xX2a1xX2eexXexX3xX5xX50xX3xX22xXd5xX10bxX57xX3xX22xXd5xX10bxX57xX3xX2xXd5xX54xX3xX1bxX1xX2a1xX1bxX4fxX3xX2dxX9axX19xX3xX14cx17600xX1bxX3xX5xX50xX3xX2bxX14xXexX3xXexX94xXd9xXdxX3xX1bxX4fxX1xXdxX26xX2bxX3xX374xX18x16a3cxX3xX4fxXdxX6exX57xX3xX4fxXdxX33xXbxX3xX4xX36bxX3xX4fxX6exXdxX3xXexX94x1274axX3xX4xX77xX6xX3xX20xX21xX22xX3xX24xXdxX26xXexX3xX29xX6xX2bxX3xXex13595xX4xX1xX3xX5xX18x10689xX3xX126xXdxX1bxX1xX3xX1bxX4fxX1xXdxX26xX2bxX3xX14cxX50xX3xX4xX8dxX3xX7xX151xX3xXexXdxX2exX1bxX3xXbcxX14xX3xX5xX13dxX1bxX3xX14cxX3bdxX3xX4xX1xX18xX19xX3cdxX1bxX3xX2bxX36bxX1bxX116xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXebxX6xXbxXexXdxXc1xX1bxXaxX12xX0xXdxX2bxX4fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXebxX10xX1bxXexX10xX94xXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxX1c7xXdxX4bxXexX1xX1ccxX3xX2xX22xX22xX22xXbxX1d3xX1d4xX3xX1xX10xXdxX4fxX1xXexX1ccxX3xXf9xX10dxX21xXbxX1d3xX1d4xXaxX3xX7xX94xX4xX9xXaxX39xX39xX4xX116xXbcxX6xXc1xXbxX1xX18xXexX1xXc1xX116xX14cxX1bxX39xX4bxX10xX7xX126xXexXc1xXbxX39xX1bxX10xX1c7xX7xX39xX21xX10bxX21xX2xX39xX2xX2xX2xX4bxX22xX2xX10dxX21xXf9xX56xX113xXexX10bxX113xXf9xX10dxX5xX21xXd5xX10bxXf9xX54xX10bxX10dxX2xX56xX22xX10bxXd5xX21xX10dx11cdbxX2xXf9xX21xX10dxX113xX54xX54xX116xX12cxXbxX4fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX1bxX1exX3xX20xX21xX22xX3xX24xXdxX26xXexX3xX29xX6xX2bxX3xX2dxX2exX1bxX3xX31xX1xX33xX3xXcxX1xX37xXaxX3xX1c7xXdxX4bxXexX1xX9xXaxX2xX22xX22xX22xXaxX3xX1xX10xXdxX4fxX1xXexX9xXaxXf9xX10dxX21xXaxX3xX39xX12xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXebxX6xXbxXexXdxXc1xX1bxXaxX12xX13xX14xXdxX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX59xX8dxX1bxX4fxX3xX2dxX6exX3xX1bxX1exX3xX20xX21xX22xX3xX24xXdxX26xXexX3xX29xX6xX2bxX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX59xXc1xX4bxX19xXaxX12xXcxX1xX10xXc1xX3xX126xX2exX3xX1xXc1xXcaxX4xX1xX57xX3xXexX1xX72xX19xX3xXexX94xXc4xX3xX48xX122xX24xX3xX125xX126xXdxX94xX6xX3xX12bxX12cxXdxX94xXdxX3xX7x15aabxX3xX4bxX18xX19xX3xXexX94xX39fxX3xX5xXa4xX4xX1xX3xXexX2f2xXbxX3xX21xX3xXbcxX18x1ab7axXdxX39xX1bxX4fxX50xX19xX3xXexXcaxXdxX3x13b94xX1xX18xX3xX5xXdxX3cdxX1bxX3xX1xX2eexXbxX3xXcx1c967xXcxXcxX3xXexXa7xX1bxX1xX3xX31xX1xX33xX3xXcxX1xX37xX3xXexX94xX2a1xX13dxX4xX3xX126xX1xXdxX3xXbcxX2a1xX13dxX4xX3xX14cxX50xXc1xX3xXexX94xX2f2xX1bxX3xX2dxX5fxX18xX3xX94xX6xX3xX374xX18xX9axX1bxX3xX4fxX90xXbxX3xX1bxX1exX3xX20xX21xX22xX3xX12bxX94xX6xX1bxX3xX14cxX50xXc1xX3xX2xX63cxX1xX3xX1bxX4fxX50xX19xX3xX10bxX39xX10dxX3xXexX94xX3cdxX1bxX3xX394xX24xX13xX3xX24xXdxX26xXexX3xXcxX94xX39fxX116xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX125xX18xXexX1xXc1xX94xXaxX12xX13xXcaxXdxX3xX29xX4fxX18xX19xXfdxX1bxX0xX39xXbxX12

Đại Nguyễn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

FC Phú Thọ thua trận thứ ba liên tiếp

FC Phú Thọ thua trận thứ ba liên tiếp
2023-05-26 21:40:00

baophutho.vn Chiều 26/5, tại Sân vận động Ninh Bình đã diễn ra trận thi đấu giữa CLB Bóng đá Phù Đổng gặp FC Phú Thọ trong khuôn khổ Vòng 5 - Giải Bóng đá...

U13 Phú Thọ thắng kịch tính U13 Quảng Ninh

U13 Phú Thọ thắng kịch tính U13 Quảng Ninh
2023-05-20 20:30:00

baophutho.vn Chiều 20/5, tại Sân tập Khu liên hợp TDTT tỉnh diễn ra trận thi đấu giao hữu giữa Đội tuyển Bóng đá U13 Phú Thọ (áo vàng) gặp U13 Quảng Ninh.

Bóng đá trẻ Phú Thọ sẵn sàng trở lại

Bóng đá trẻ Phú Thọ sẵn sàng trở lại
2023-05-18 07:36:00

baophutho.vn Chỉ còn ít ngày nữa, cả hai Đội tuyển U11 và U13 của Phú Thọ sẽ bước vào tranh tài tại Vòng loại Giải Bóng đá Nhi đồng toàn quốc Cúp Nestlé...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long