Cập nhật:  GMT+7

Tiếp nối những mùa Xuân theo Đảng

94 năm qua, dưới ánh sáng soi đường, dẫn lối của Đảng Cộng sản Việt Nam, dân tộc ta đã đoàn kết thành một khối, tạo sức mạnh tổng lực, viết nên những trang sử huyền thoại trong thế kỷ XX và viết tiếp những trang sử hào hùng trong thế kỷ XXI với khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng phát triển, hùng cường, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Tiếp nối những mùa Xuân theo Đảng

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, tỉnh Phú Thọ nói chung, TP Việt Trì nói riêng ngày càng phát triển văn minh, hiện đại.

Rũ bùn đứng dậy sáng lòa

Ngược dòng lịch sử trở về thời gian trước thập niên 30 của thế kỷ XX, khi ấy cả dân tộc chìm trong “đêm dài nô lệ” dưới chế độ hà khắc phong kiến và gót sắt bạo tàn của Thực dân Pháp cùng bè lũ tay sai. Trước vận mệnh đất nước, người thanh niên Nguyễn Tất Thành đã ra đi tìm đường cứu nước. Sau nhiều năm bôn ba, Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Ái Quốc đã trở thành một chiến sĩ cách mạng tiên phong, giàu kinh nghiệm thực tiễn trong phong trào đấu tranh của các dân tộc thuộc địa những năm đầu thế kỷ XX. Từ chủ nghĩa yêu nước, Nguyễn Ái Quốc đã đến với chủ nghĩa Mác - Lê nin và tìm được con đường cách mạng giải phóng cho dân tộc. Xuân Canh Ngọ năm 1930, một sự kiện vĩ đại chưa từng có trong lịch sử, đó là ngày ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngày 3/2/1930 không chỉ trở thành ngày chấm dứt vĩnh viễn khủng hoảng về đường lối lãnh đạo mà còn là ngày đánh dấu “nước Việt chuyển mình”, có Đảng chân chính lãnh đạo nhân dân bước lên “vũ đài chính trị” trong hành trình đấu tranh giành chính quyền về tay nhân dân.

Sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, dân tộc Việt Nam bước vào thời kỳ mới - thời kỳ có Đảng lãnh đạo. Sau 15 năm thành lập, dù còn non trẻ, song bằng bản lĩnh chính trị và con đường cách mạng đúng đắn, Đảng đã lãnh đạo cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, đánh đuổi thực dân, phát xít, lật đổ chế độ phong kiến, lập ra Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á, đưa nước Việt Nam có tên trên bản đồ thế giới. Tiếp đến là thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Thực dân Pháp, đỉnh cao là trận thắng lịch sử “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” ở Điện Biên Phủ. Đại thắng mùa Xuân năm 1975, đã đánh bại chế độ đế quốc, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thực hiện thống nhất đất nước, thu non sông về một mối, đưa cả nước tiến lên CNXH, góp phần quan trọng vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Dưới sự chèo lái con thuyền cách mạng của Đảng Cộng sản, Việt Nam từ một nước nửa thuộc địa phong kiến đã trở thành một quốc gia độc lập, tự do, phát triển theo con đường CNXH, có quan hệ quốc tế rộng rãi, có cơ đồ, tiềm lực, vị thế ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới. Nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội. Đất nước Việt Nam từ một nền kinh tế nghèo nàn, lạc hậu đã bước vào thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Tiếp nối những mùa Xuân theo Đảng

Lãnh đạo huyện Đoan Hùng và đại diện nhà tài trợ trao biểu trưng kinh phí hỗ trợ xây dựng “căn nhà cấp ủy” cho gia đình đảng viên Nguyễn Thị Lợi, Chi bộ 9, xã Sóc Đăng.

Vững tay chèo hướng tới tương lai

94 mùa Xuân đồng hành cùng dân tộc, bằng đường lối lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đoàn kết toàn dân tộc, lãnh đạo cách mạng nước ta vượt qua bao khó khăn, thử thách và giành thắng lợi vẻ vang. Đặc biệt, sau gần 40 năm đổi mới đất nước càng khẳng định vị thế của Đảng Cộng sản Việt Nam là người lãnh đạo, nhân tố quyết định mọi thắng lợi của các mạng Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước Việt Nam đã vững vàng vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, tiếp tục đạt được những kết quả to lớn, toàn diện, đáng mừng trên tất cả các lĩnh vực. Đặc biệt, sau Đại hội XIII của Đảng, dù gặp nhiều khó khăn, thách thức trước những biến động sâu sắc của tình hình thế giới và khu vực, song kinh tế nước ta tiếp tục là điểm sáng, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát, nợ công, bội chi ngân sách nhà nước được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh tiếp tục được tăng cường, quan tâm chăm lo, đầu tư phát triển, đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn được quan tâm bằng nhiều sách lược, chiến lược, các cuộc vận động, đồng thời tấn công mạnh mẽ vào “giặc nội xâm” với cuộc chiến chống tham nhũng, tiêu cực không khoan nhượng. Trả lời phỏng vấn TTXVN trước thềm năm Giáp Thìn 2024 và nhân kỷ niệm 94 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được thực hiện quyết liệt với nhiều cách làm mới, có chiều sâu, đồng bộ, hiệu quả. Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng trước đây đã được bổ sung, mở rộng chức năng, nhiệm vụ, bao gồm cả chỉ đạo phòng, chống tham nhũng và phòng, chống “tiêu cực”, trọng tâm là phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, coi đây là gốc của mọi vấn đề. Ngoài ra, ở cả 63 tỉnh, thành phố trên cả nước đều thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, bước đầu đạt kết quả tốt, từng bước khắc phục tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”. Bộ Chính trị đã ban hành các Quy định:114-QĐ/TW, 131-QĐ/TW, 132-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán; điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án... để bảo đảm thực hiện đồng bộ, bài bản và chặt chẽ.

Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách về quản lý kinh tế - xã hội và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cũng được đẩy mạnh để từng bước tiến tới “không dám”, “không thể”, “không muốn”, “không cần” tham nhũng.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Đảng bộ tỉnh Phú Thọ đã chung sức đồng lòng, nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh. Trong đó, đi qua năm 2023, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục đà phục hồi, phát triển vững chắc với 15/15 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Phú Thọ nằm trong nhóm 15 địa phương có tốc độ tăng khá của cả nước, đứng thứ 3/14 tỉnh trong vùng Trung du và miền núi phía Bắc với tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 7,58%. Quy mô kinh tế đã tăng trên 1,3 lần so với năm 2020, vượt mốc 100 nghìn tỉ đồng, đứng thứ 34/63 tỉnh, thành. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 8.703,5 tỉ đồng, tăng 42,5% so với dự toán. Chất lượng cuộc sống của nhân dân ngày càng được cải thiện, nâng cao. Tỉ lệ hộ nghèo giảm còn 4,49%...

Bàn tay run run cài Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng lên ngực áo, đảng viên Nguyễn Văn Cát, 95 tuổi ở xã Đông Thành, huyện Thanh Ba xúc động nói: “Đảng đã chỉ lối, dẫn đường, đưa đất nước vươn lên tầm cao mới, sánh vai với các cường quốc năm châu. Nhìn đất nước, quê hương đổi mới, chúng tôi vui lắm. Mong Đảng tiếp tục vững tay chèo, đưa đất nước ngày càng phát triển, cường thịnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc như Bác Hồ và toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta hằng mong đợi”.

Mùa Xuân mới lại về, mùa Xuân của đất trời, của lòng người hội nhập với mùa Xuân của Đảng, trong không khí tưng bừng chào đón Tết cổ truyền của dân tộc, cùng với đảng viên cả nước, các thế hệ đảng viên tỉnh Phú Thọ hân hoan một niềm tin vào sự lãnh đạo tài tình của Đảng. Đảng viên trẻ mới được kết nạp Đảng tại Chi bộ Đồn Vực, Đảng bộ xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê bày tỏ niềm xúc động, ý chí quyết tâm: “Mừng Xuân, mừng Đảng thêm tuổi mới, những đảng viên trẻ chúng tôi nguyện một lòng theo Đảng, nỗ lực phấn đấu, cống hiến nhiều hơn nữa, góp phần nhỏ bé của mình xây dựng chi bộ, Đảng bộ ngày càng vững mạnh”.

Chi Hương


Chi Hương

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Dám nghĩ, dám làm, sẽ có đột phá

Dám nghĩ, dám làm, sẽ có đột phá
2024-06-21 08:49:00

Dường như có một suy nghĩ cố hữu lâu nay đối với nhiều người rằng, báo Đảng thì chính thống nhưng truyền thống, hay nói cách khác là khô cứng và khó thay đổi. Chính thống thì...

Sứ mệnh “Phò chính, trừ tà”

Sứ mệnh “Phò chính, trừ tà”
2024-06-21 08:30:00

baophutho.vn Gần tám thập niên trước, giữa thời điểm cuộc kháng chiến chống Thực dân Pháp quay trở lại xâm lược của quân và dân ta bước vào giai đoạn cam...

Xúc phạm Quốc kỳ

Xúc phạm Quốc kỳ
2024-01-25 09:01:00

baophutho.vn Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca là những biểu tượng thiêng liêng của Tổ quốc, là niềm tự hào của quốc gia, dân tộc. Xúc phạm Quốc kỳ, Quốc huy dưới...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long