Cập nhật:  GMT+7

Đổi mới, sáng tạo trong quản lý ngân sách nhà nước

Năm 2023, với mục tiêu tập trung nguồn lực để triển khai thành công Chiến lược phát triển Kho bạc nhà nước (KBNN) đến năm 2030, KBNN tỉnh đã đẩy mạnh chuyển đổi số vào các hoạt động nghiệp vụ, quản trị nội bộ, tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát, nâng cao chất lượng phục vụ cá nhân, tổ chức giao dịch.

Đổi mới, sáng tạo trong quản lý ngân sách nhà nước

Hệ thống KBNN tỉnh tích cực triển khai phần mềm ứng dụng DVCTT với 100% đơn vị sử dụng ngân sách thuộc diện đã tham gia.

Đẩy mạnh hiện đại hóa, cải cách hành chính

Triển khai Chiến lược xây dựng Kho bạc điện tử, tiến tới Kho bạc số, KBNN tỉnh đã tập trung trang bị đồng bộ các thiết bị tin học, thiết lập được hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin (CNTT) tốc độ cao, tạo cơ sở hạ tầng vững chắc cho việc triển khai các phần mềm ứng dụng hiện đại. Hệ thống thiết bị tin học được kết nối, hình thành mạng diện rộng kết nối tất cả các mạng cục bộ của các đơn vị KBNN cấp huyện, tỉnh và Trung ương. Với việc đầu tư hệ thống nguồn tập trung cùng các điều kiện cơ sở vật chất đã giúp cho các phần mềm ứng dụng của KBNN hoạt động ổn định, đáp ứng yêu cầu kết nối liên tục thông suốt 24/24h.

Cùng với đồng bộ về hạ tầng công nghệ, KBNN tỉnh tiếp tục thực hiện dịch vụ công trực tuyến (DVCTT), duy trì thực hiện giao dịch hồ sơ, chứng từ qua DVCTT với tỉ lệ bình quân hàng tháng đạt 99,9%. DVCTT thực sự mang lại hiệu quả rõ rệt, giúp các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước (NSNN) thực hiện chuyển/gửi hồ sơ thanh toán và nhận trả kết quả kiểm soát chi NSNN thông qua Internet online nhanh chóng, chính xác với quy trình thao tác đơn giản, nhanh gọn, tiện lợi. Đến nay, 100% các đơn vị sử dụng ngân sách thuộc diện đã tham gia DVCTT.

Để công tác kiểm soát chi NSNN thực hiện hiệu quả, đáp ứng nhu cầu chi của các đơn vị sử dụng NSNN, ngành Kho bạc chú trọng cải cách hành chính trong quản lý chi NSNN, đảm bảo đúng quy định về hồ sơ, thủ tục, thời gian giải quyết, kiên quyết không giải ngân thanh toán đối với các trường hợp không đủ điều kiện theo chế độ quy định. Đặc biệt, trong công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB), đẩy mạnh đơn giản thủ tục để rút ngắn thời gian kiểm soát chi, tạo điều kiện thuận lợi cho chủ đầu tư trong việc giải ngân vốn đầu tư XDCB, thanh toán ngay cho các dự án đầu tư khi có khối lượng hoàn thành theo quy định của pháp luật. Từ đó, góp phần thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư nhanh để các dự án sớm phát huy hiệu quả, nhất là đối với các công trình trọng điểm, cấp bách.

Bên cạnh đó, hệ thống KBNN đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính về quy trình, thủ tục, cơ chế thu và hoàn trả các khoản thu NSNN thông qua triển khai đồng bộ các giải pháp ứng dụng CNTT kết nối, trao đổi dữ liệu thu NSNN điện tử giữa KBNN với các cơ quan thu, các ngân hàng thương mại. Ngành đã phối hợp thu NSNN với chín hệ thống ngân hàng thương mại với 41 tài khoản chuyên thu, góp phần tập trung nhanh nguồn thu NSNN, hỗ trợ người nộp thuế, hạn chế tối đa việc sử dụng tiền mặt trong hoạt động giao dịch với KBNN. Thông qua các hình thức phối hợp thu, ủy nhiệm thu NSNN tạo thuận lợi tối đa về thời gian đi lại, chi phí cho các tổ chức, cá nhân, đồng thời tập trung nhanh chóng nguồn thu cho NSNN.

Có thể thấy, việc ứng dụng chuyển đổi số vào thực tiễn đã giúp KBNN tỉnh nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, cá nhân khi giao dịch với Kho bạc. Năm 2023, triển khai đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ, KBNN tỉnh xếp thứ ba trong hệ thống KBNN.

Đổi mới, sáng tạo trong quản lý ngân sách nhà nước

Ngành Kho bạc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động nghiệp vụ, gia tăng các tiện ích hỗ trợ tổ chức, cá nhân khi giao dịch.

Đảm bảo quản lý hiệu quả

Bằng cách làm đổi mới, sáng tạo, ngành Kho bạc đã khẳng định vai trò quan trọng trong việc tập trung, phân phối, sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính nói chung, quỹ ngân sách nhà nước nói riêng, góp phần thúc đẩy quá trình tăng trưởng, phát triển kinh tế địa phương. Trong năm 2023, ngành đã thực hiện hiệu quả công tác tập trung nguồn thu NSNN; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thu trên địa bàn hạch toán nhanh, đầy đủ các khoản thu ngân sách; thực hiện điều tiết kịp thời cho các cấp ngân sách chính xác, đúng quy định; cung cấp thông tin, số liệu thu ngân sách thường xuyên, liên tục cho cấp có thẩm quyền nhằm phục vụ hiệu quả công tác điều hành thu ngân sách. Kết quả, tổng thu NSNN trên địa bàn năm 2023 đạt 8.702 tỉ đồng, đạt 142% dự toán, trong đó thu nội địa 8.112 tỉ đồng, đạt 142% dự toán; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 530 tỉ đồng, đạt 133% dự toán.

Trong công tác kiểm soát chi NSNN, ngành tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định về kiểm soát thanh toán đối với các khoản chi thường xuyên NSNN theo đúng quy định của Luật NSNN. Việc kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên NSNN đảm bảo trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt; đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức và nội dung, nhiệm vụ chi theo quy định của pháp luật, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi của các đơn vị sử dụng ngân sách; thực hiện nghiêm túc các quy định liên quan đến kiểm soát chi đầu tư XDCB, đảm bảo đúng quy định về hồ sơ, thủ tục, thời gian giải quyết hồ sơ, kiên quyết không giải ngân thanh toán đối với các khoản chi không đủ các điều kiện thanh toán theo quy định của pháp luật, các khoản từ chối thanh toán đều được ghi rõ lý do. Tính đến hết năm 2023, ngành đã thực hiện chi thường xuyên NSNN 16.806 tỉ đồng, đạt 95% dự toán, trong đó ngân sách Trung ương 7.485 tỉ đồng, đạt 99,6% dự toán; ngân sách địa phương 9.320 tỉ đồng, đạt 92,7% dự toán.

Bên cạnh đó, việc quản lý vốn đầu tư và giải ngân vốn đầu tư công được triển khai quyết liệt. Năm 2023, giải ngân vốn đầu tư XDCB đạt cao, đến hết năm cả tỉnh đạt 6.345 tỉ đồng, đạt 81,2% kế hoạch, trong đó giải ngân kế hoạch vốn là 5.590 tỉ đồng, đạt 80,2% kế hoạch, giải ngân kế hoạch vốn kéo dài 755 tỉ đồng, đạt 90% kế hoạch.

Công tác quản lý tạm ứng và thu hồi tạm ứng vốn đầu tư được ngành Kho bạc thực hiện theo đúng quy định; công tác kế toán, thanh toán được tuân thủ nghiêm các quy trình; tổ chức hạch toán đầy đủ, kịp thời các khoản thu, chi NSNN; thực hiện công tác khoá sổ quyết toán, đối chiếu số liệu, chuyển nguồn ngân sách cuối năm luôn đầy đủ, chính xác. Triển khai nghiêm túc quy định về kiểm soát, phòng ngừa rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ; phối hợp chặt chẽ với cơ quan Công an trong thực hiện quy chế phối hợp liên ngành về công tác bảo đảm an ninh, an toàn tiền, tài sản trong hệ thống KBNN trên địa bàn tỉnh.

Ông Trần Mạnh Hùng - Giám đốc KBNN tỉnh nhấn mạnh: Với việc đẩy mạnh chuyển đổi số thời gian qua đã giúp ngành Kho bạc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức. Thời gian tới, để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao, ngành Kho bạc tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, phát huy vai trò của người đứng đầu, xây dựng đội ngũ cán bộ tinh thông nghiệp vụ, có đạo đức nghề nghiệp trong sáng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hoàn thiện hiện đại hoá các quy trình, hoạt động nghiệp vụ và quản trị nội bộ; gia tăng tiện ích hỗ trợ các tổ chức, cá nhân giao dịch với Kho bạc; xây dựng hệ thống hoạt động an toàn, hiệu quả, phát triển ổn định, vững chắc.

Phương Thảo


Phương Thảo

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Phát triển sản phẩm OCOP gắn với du lịch

Phát triển sản phẩm OCOP gắn với du lịch
2024-01-10 14:22:00

baophutho.vn Phú Thọ có nhiều tiềm năng để phát triển sản phẩm OCOP gắn với du lịch, song thực tế hiện nay sản phẩm OCOP dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh...

Thu nhập bình quân của lao động Việt Nam tăng 6,9%

Thu nhập bình quân của lao động Việt Nam tăng 6,9%
2024-01-08 08:23:00

Thu nhập bình quân của lao động nam đạt 8,1 triệu đồng và nữ 6 triệu đồng. Riêng quý 4 năm 2023, thu nhập bình quân đạt 7,3 triệu đồng mỗi tháng, tăng 180.000 đồng so với quý 3...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long