Lữ đoàn 170, Vùng 1 Hải quân thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) và chiến đấu; quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, đảo phía Bắc Tổ quốc - nơi có nhiều khu vực đảo và quần đảo tiền tiêu giữ vị trí chiến lược cả về kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh. Lữ đoàn được biên chế số lượng lớn tàu mặt nước, vũ khí trang bị, trạm bảo đảm kỹ thuật.

Số lượng tàu thuyền, phương tiện, vũ khí trang bị kỹ thuật đa dạng về chủng loại; cơ sở vật chất, thao trường, bãi tập phục vụ huấn luyện một số ít hạng mục còn chưa đáp ứng yêu cầu, tính đồng bộ thấp... là những khó khăn tác động động trực tiếp đến kết quả huấn luyện, SSCĐ. Song với quyết tâm cao, cán bộ, chiến sĩ lữ đoàn đã phát huy nội lực, tích cực huấn luyện, rèn luyện nâng cao khả năng SSCĐ và trình độ mọi mặt, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Lữ đoàn 170 phát huy truyền thống, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo Tổ quốc