Chăm lo cho đoàn viên, người lao động

Chăm lo cho đoàn viên, người lao động

baophutho.vn Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Sơn đang quản lý trực tiếp 121 công đoàn cơ sở (CĐCS) với 3.586 đoàn viên. Xác định việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu nên thời gian qua, các cấp Công đoàn huyện Thanh Sơn đã phát huy tốt vai trò, thường xuyên quan tâm, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động (NLĐ) từ đó triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả. Các CĐCS chủ động tham gia đề xuất với cấp ủy, chính quyền cùng cấp để xây dựng chế độ; tổ chức hội nghị CBCCVCLĐ hàng năm để lấy ý kiến góp ý, sửa đổi, bổ sung vào quy chế của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Khẳng định vai trò của tổ chức Hội

Khẳng định vai trò của tổ chức Hội
2024-05-27 10:35:00

baophutho.vn Xác định xây dựng tổ chức Hội vững mạnh là một trong những nhiệm vụ quan trọng, Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Sông Lô, TP Việt Trì đã đẩy mạnh...

Đồng lòng chống tham nhũng, tiêu cực

Đồng lòng chống tham nhũng, tiêu cực
2024-03-14 07:13:00

baophutho.vn Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI đã chỉ rõ: “Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo,...

Khi nghị quyết hợp lòng dân

Khi nghị quyết hợp lòng dân
2023-10-12 08:24:00

baophutho.vn Nằm cách xa trung tâm huyện Đoan Hùng, những năm gần đây, xã Minh Phú đã tạo được bước đột phá trong phát triển kinh tế- xã hội, làm thay đổi...

Khi Nghị quyết của Đảng hợp lòng dân

Khi Nghị quyết của Đảng hợp lòng dân
2023-10-10 05:21:00

baophutho.vn Sau gần hai năm thực hiện Nghị quyết 94-NQ/HU, ngày 30/12/2021 của Ban Thường vụ Huyện uỷ Phù Ninh (Nghị quyết 94) về “Chuyển đổi diện tích...

Đại hội của niềm tin và đổi mới

Đại hội của niềm tin và đổi mới
2023-09-20 08:10:00

baophutho.vn Đại hội Công đoàn tỉnh Phú Thọ lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra trong hai ngày 20 và 21/9/2023 tại Trung tâm hội nghị tỉnh với 300 đại...

Hợp Nhất - hợp lòng dân

Hợp Nhất - hợp lòng dân
2023-09-05 15:28:00

baophutho.vn Nửa nhiệm kỳ qua, hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ Nhất của Đảng bộ xã Hợp Nhất, huyện Đoan Hùng đề ra đều đã đạt và vượt. Kinh...

Củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng

Củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng
2023-07-27 06:04:00

baophutho.vn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định “Một trong những nhiệm vụ quan trọng hiện nay là củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước....

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long