Cập nhật: 23/06/2022 06:39 GMT+7

Đoàn kết thì việc gì cũng thành công!

Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, đoàn kết, thống nhất là nguồn gốc sức mạnh, là then chốt của thành công. Người căn dặn trong Di chúc: “Đoàn kết là truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng ta. Các đồng chí từ Trung ương đến Chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”.

Chi bộ cơ sở phải là trung tâm đoàn kết quy tụ, tập hợp mọi lực lượng thành một khối thống nhất ý chí và hành động, tạo ra sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị. Chính vì vậy, việc xây dựng một tập thể đoàn kết, thống nhất có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh. Thực tiễn cho thấy, một tập thể mạnh luôn là một tập thể đoàn kết. Ngược lại, một tập thể đông người mà không có sự đồng lòng thì làm việc gì cũng khó, có nguy cơ dẫn đến… mất đoàn kết!

Để tăng cường sự đoàn kết trong các chi bộ, tạo nên hành động, suy nghĩ, việc làm thống nhất, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng cần tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng đạo đức, lối sống, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi đảng viên cần nhận thức đầy đủ và sâu sắc về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng mối đoàn kết nội bộ, thấy rõ các biểu hiện của tình trạng mất đoàn kết, nguyên nhân và hậu quả, từ đó có sự khắc phục, tạo nhất quán trong hành động.

Đoàn kết không chỉ ở lời nói mà quan trọng hơn là ở việc làm. Tình thương yêu đồng chí là cơ sở của sự đoàn kết, đồng thời là một chuẩn mực cơ bản của đạo đức cách mạng. Xuất phát từ tình đồng chí để có sự gần gũi, thân ái với đồng nghiệp, cảm thông, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau trong công tác và sinh hoạt, qua đó xây dựng, củng cố mối đoàn kết nội bộ.

Một yêu cầu quan trọng, là lãnh đạo và cấp ủy là những người thực sự mẫu mực về tinh thần đoàn kết, là hạt nhân giữ vai trò trung tâm trong việc quy tụ sức mạnh tập thể phải đặt lợi ích tập thể lên trên hết, đảm bảo công bằng về quyền lợi và nghĩa vụ giữa các cá nhân. Đảng viên phải gương mẫu đi đầu, đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích cá nhân, coi lợi ích tập thể là trên hết; cần đoàn kết hỗ trợ lẫn nhau để hoàn thành tốt nhiệm vụ chung.

Cùng với đó, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trên cơ sở tôn trọng, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, thường xuyên tự phê bình và phê bình. Các đảng viên thực sự trung thực, thẳng thắn bày tỏ ý kiến, từ đó sẽ khơi dậy, phát huy cao nhất trí tuệ, năng lực của tập thể. Tự phê bình và phê bình là vũ khí sắc bén để xây dựng Đảng, là phương pháp căn bản để tăng cường đoàn kết. Muốn xây dựng đoàn kết nội bộ thật sự phải kiên quyết đấu tranh loại trừ những kẻ cơ hội, kích động, xúi giục làm chuyện sai trái, gây mất đoàn kết nội bộ. Trong tư tưởng mỗi cá nhân phải đề cao được mục đích chung và lợi ích chung của tất cả để cùng hướng mọi người về một mối, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn: “Xin ai nên nhớ chữ đồng. Đồng tình, đồng sức, đồng lòng, đồng minh”.

Minh Tự


Minh Tự

Các tin đã đưa

Không được “dĩ hòa vi quý”

Không được “dĩ hòa vi quý”
2022-10-06 07:55:00

baophutho.vn Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng đã chỉ rõ 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn...

Bình đẳng trước pháp luật

Bình đẳng trước pháp luật
2022-06-16 08:43:00

baophutho.vn Hàng loạt tướng lĩnh, sỹ quan quân đội, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương vướng vòng lao lý mà đỉnh điểm là hai ủy viên Trung ương là ông...

“Tự soi” hay “bị soi”?

“Tự soi” hay “bị soi”?
2022-06-16 08:01:00

baophutho.vn Chi bộ A tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề “tự soi”, “tự sửa” theo hướng dẫn và quy định của cấp trên. Để chuẩn bị cho buổi sinh hoạt thực sự...

Gần dân, sát cơ sở, vận động hiệu quả

Gần dân, sát cơ sở, vận động hiệu quả
2022-06-12 14:29:00

baophutho.vn Với phương châm “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, cùng sự đổi mới...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long