Cập nhật:  GMT+7

Nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng đối với thanh niên - lực lượng xung kích trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay

Trong giai đoạn hiện nay, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch đối với Đảng ta ngày càng có hệ thống, tổ chức chặt chẽ, tinh vi trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Chính vì vậy, việc tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng Đảng; là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, nhất là đối với thế hệ trẻ.

Nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng đối với thanh niên - lực lượng xung kích trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay

Tổ chức kết nạp đoàn viên mới tại Khu lưu niệm Nhà thơ Bút Tre, xã Đồng Lương.

Với vai trò “đi trước, mở đường” của công tác tư tưởng, công tác giáo dục chính trị, lý tưởng cách mạng cho thanh niên là hết sức quan trọng và cần thiết. Trong đó, việc xác định lý tưởng và ý thức chính trị đúng đắn là nội dung cốt lõi đánh giá hiệu quả công tác tư tưởng đối với thế hệ trẻ. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Nhiệm vụ của thanh niên không phải là hỏi nước nhà đã cho mình những gì. Mà phải tự hỏi mình đã làm gì cho nước nhà?”. Trong bản Di chúc của Bác, sau khi nói về Đảng, Bác đã căn dặn việc giáo dục lý tưởng cộng sản cho thanh niên: “Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng”, vừa “chuyên”...”.

Ngày nay, thanh niên được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng, phát huy nhân tố và nguồn lực con người. Trong tiến trình hội nhập ở kỷ nguyên 4.0, việc nâng cao nhận thức và bồi đắp tư tưởng, rèn luyện bản lĩnh xứng tầm cho thanh niên là một trong những nhiệm vụ quan trọng đáp ứng yêu cầu cách mạng của Đảng trong thời đại mới bởi vì “Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội, trước hết cần phải có những con người xã hội chủ nghĩa”.

Không thể phủ nhận thực tế hiện nay “vẫn còn một bộ phận thanh niên giảm sút niềm tin, thiếu ý thức chấp hành pháp luật, sống thực dụng, thiếu lý tưởng; có biểu hiện xa rời truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc, sa vào chủ nghĩa cá nhân. Dù chỉ là một bộ phận nhỏ, nhưng những biểu hiện đó rất cần được quan tâm để khắc phục, nếu không, nó sẽ là nguyên nhân gốc rễ dẫn đến “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” với rất nhiều hệ luỵ cho thế hệ tương lai.”.

Tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI (năm 2017), đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã lưu ý phải quan tâm khắc phục tình trạng “nhạt Đảng”, “khô Đoàn”, “xa rời chính trị” trong một bộ phận thanh niên.

Các thế lực thù địch từ lâu đã nắm bắt tâm lý này và lợi dụng một số thanh niên có bản lĩnh chính trị non kém, dễ bị dao động về lập trường tư tưởng chính trị, có biểu hiện lệch lạc về giá trị đạo đức và lối sống, đề cao hưởng thụ, sống thực dụng, ích kỷ, cá nhân chủ nghĩa, thiếu trách nhiệm với cộng đồng để lôi kéo, kích động tham gia vào các hoạt động, các tổ chức chống phá Đảng nhằm tác động tiêu cực tới tư tưởng, ý chí và bản lĩnh của thanh niên với mục đích làm “chuyển hóa” suy nghĩ và tư tưởng của giới trẻ.

Với sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, các thế lực thù địch sẵn sàng mạnh tay đầu tư tài chính cho quảng cáo, đầu tư, tài trợ các chương trình nhằm tác động, dẫn dắt giới truyền thông hoạt động theo ý đồ của chúng. Qua phương thức tổng hợp tin tức, thông tin chưa được kiểm chứng để tạo ra sự “khách quan”, sau đó cài dần các thông tin xuyên tạc, bóp méo sự thật, luận điệu sai trái với những thủ đoạn tinh vi núp bóng thông điệp tốt đẹp, tưởng chừng như đầy trách nhiệm để thao túng tâm lý người theo dõi. Mặt khác, chúng còn lợi dụng các nền tảng mạng xã hội lớn như Facebook, Twitter, Tiktok, nhiều tài khoản Facebook tự gắn mác quyền lực trên mạng xã hội có sức ảnh hưởng với giới trẻ... để tuyên truyền, xuyên tạc, vu cáo, kêu gọi dân chủ, nhân quyền, tự do ngôn luận, gây nhiễu loạn tư tưởng. Kết hợp với những phương thức truyền thông mới hiện đại, nhất là ứng dụng công nghệ AI, đưa giọng nói “thổi” vào các hình ảnh, video cắt ghép. Chiêu trò mới này tạo cảm giác cho người đọc, người xem dễ phân tâm giữa đúng - sai, thật - giả; làm cho các dạng tin đồn được lan truyền, nhân bản rất nhanh, tạo tâm lý đám đông, a dua vào những sự kiện vốn không có thật trên mạng.

Trước thực trạng trên, để nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng đối với thanh niên trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chúng ta cần tập trung thực hiện hiệu quả một số giải pháp sau: Tăng cường và làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ. Đây là nhiệm vụ đầu tiên và quan trọng nhất mà các tổ chức Thanh niên cần phải làm, đó là bồi dưỡng bản lĩnh chính trị cho thanh niên, định hướng cho thanh niên có niềm tin tưởng sâu sắc vào một chân lý đã được khẳng định rằng: “Ở Việt Nam, không có một lực lượng chính trị nào khác, ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đưa sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác”.

Với vai trò là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cầnlàm tốt hơn nữa công tác giáo dục cho thế hệ trẻ về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá; nâng cao lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc; giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống văn hoá, lịch sử của Đảng và Dân tộc cho thanh niên. Coi trọng việc giáo dục đoàn viên, thanh niên thông qua những hoạt động thực tiễn và các phong trào thi đua yêu nước. Đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; bản thân mỗi thanh niên phải luôn luôn trau dồi đạo đức cách mạng, khiêm tốn, giản dị, cầu tiến bộ; dưỡng tâm trong, rèn trí sáng, xây hoài bão lớn...

Cùng với đó, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền,cổ động; phát huy vai trò tiên phong, xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ vừa mang tính thường xuyên, vừa mang tính cấp bách cần quyết tâm chính trị cao và sự vào cuộc, chung tay của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân. Trong đó, thanh niên phải là những người hăng hái nhất, dũng cảm nhất, tích cực nhất trên mặt trận tư tưởng, bày tỏ quan điểm áp đảo thông tin xấu độc, phục vụ kịp thời cho các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại quan trọng của đất nước.

Tạo môi trường và niềm tin, động lực cho thanh niên phát huy tính tích cực, tính “tiên phong” của thế hệ trẻ đó là: Tiên phong trong trau dồi đạo đức, có hoài bão, có khát vọng vươn lên để cống hiến và coi đó là lẽ sống của mình; tiên phong trong học tập, rèn luyện; tiên phong trong lao động, sản xuất; tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, sẵn sàng đi đến bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì mà Tổ quốc cần; tiên phong trong bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, dân tộc; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Tiếp tục tăng cường định hướng, trang bị kỹ năng cho thanh niên khi tham gia mạng xã hội, nâng cao “sức đề kháng” cho thanh niên trong môi trường văn hóa, thông tin rộng lớn; trang bị cho thanh niên kỹ năng tiếp cận thông tin, sàng lọc thông tin, xử lý thông tin và cân nhắc kỹ khi đăng tải thông tin trên mạng xã hội. Quan tâm chiếm lĩnh trận địa không gian mạng với chiến lược “phủ xanh thông tin”, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”.

Chú trọng chăm lo củng cố, xây dựng tổ chức của thanh niên thật sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, tổ chức và cán bộ. Các tổ chức của thanh niên phải thực sự là trường học xã hội chủ nghĩa, tạo môi trường tích cực để thanh niên có tư tưởng vững vàng, được rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong công tác, chuyên môn, nghiệp vụ, có niềm tin, động lực và tạo cơ hội để các bạn trẻ có chuyên môn, có năng lực được cống hiến, dấn thân, đảm nhận công việc và có môi trường để phát triển toàn diện. Làm tốt được nội dung này sẽ sẽ giải quyết đồng thời hai vấn đề: Kế thừa và phát huy. Thế hệ trẻ Việt Nam sẽ kế thừa những thành quả, lĩnh hội những kinh nghiệm, bài học quý báu do thế hệ trước truyền lại. Cùng với đó, những người trẻ sẽ phát huy được những tiềm năng của bản thân và sẵn sàng đảm nhiệm vai trò làm chủ đất nước, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, dân tộc Việt Nam quyết tâm hiện thực hóa khát vọng xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Hoàng Thị Thùy Linh


Hoàng Thị Thùy Linh

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
2024-07-20 19:33:00

Đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm Trưởng Ban Lễ tang đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương...

Ám ảnh “Nhân quyền”

Ám ảnh “Nhân quyền”
2024-05-14 14:29:00

baophutho.vn Để ý những hành động, phát ngôn của các tổ chức phương Tây mang nặng định kiến không tốt đẹp về Việt Nam ngày càng có cảm giác họ đang mắc...

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long