Nêu cao lòng tự trọng của cán bộ, đảng viên

Nêu cao lòng tự trọng của cán bộ, đảng viên
2023-09-14 07:16:00

baophutho.vn Lòng tự trọng là một trong những phẩm chất đạo đức cao quý, là giá trị của mỗi con người. Tự trọng được hiểu là coi trọng và gìn giữ phẩm cách,...

Phải luôn gần dân, hiểu dân, trọng dân

Phải luôn gần dân, hiểu dân, trọng dân
2023-04-13 08:40:00

baophutho.vn Phải khẳng định, việc gần dân, sâu sát nhân dân là quy luật tồn tại, phát triển, là nhân tố quyết định tạo nên sức mạnh của Đảng ta. Chủ tịch...

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long