Người giữ gìn văn hóa dân tộc Thổ

Người giữ gìn văn hóa dân tộc Thổ

Ở thị trấn Yên Cát (Như Xuân), người ta gọi ông Lê Văn Cứu là “nhà văn hóa”, bởi những đóng góp trong việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của đồng bào Thổ tại địa phương.

Viết tiếp trang sử vàng cách mạng

Viết tiếp trang sử vàng cách mạng
2023-08-18 07:35:00

baophutho.vn Mùa Thu năm 1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân cả nước nhất tề vùng lên tiến hành cuộc Cách mạng tháng Tám thắng...

Trên vùng biển tiền tiêu Tổ quốc

Trên vùng biển tiền tiêu Tổ quốc
2023-07-28 08:23:00

baophutho.vn Nằm ở phía Nam vịnh Hạ Long, thuộc huyện đảo Cát Hải (thành phố Hải Phòng), quần đảo Cát Bà gồm hàng trăm đảo, là quần đảo đá vôi lớn nhất Việt...

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long