Gần 30 sản phẩm tham gia Tuần hàng giới thiệu, quảng bá sản phẩm nông nghiệp tỉnh tại Hà Nội

Gần 30 sản phẩm tham gia Tuần hàng giới thiệu, quảng bá sản phẩm nông nghiệp tỉnh tại Hà Nội

baophutho.vn Ngày 17/5, tại thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội, Hội Nông dân thành phố Hà Nội tổ chức Tuần hàng giới thiệu, quảng bá sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, chất lượng cao thân thiện với môi trường của Thủ đô Hà Nội và Hội Nông dân các tỉnh, thành.

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long